13. DİL, YAZIN VE DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU

Basit Üslup bağlamında aşağıdaki konulara değinilecektir:

– Dil Eğitimi ve Uygulamaları

– Yazın, Karşılaştırmalı Yazın, Yazın Eğitimi

– Çeviri bilim ve Uygulamaları

– Dilbilim ve Uygulamaları

– Biçembilim ve Uygulamaları

– Kültür Çalışmaları ve Uygulamaları

Sempozyum Daveti
Print
Email

Tam metin gönderme tarihi 25 Ağustos 2013

çalışmanızın sempozyum bildiri kitabında bastırlması için;

-15 Ağustostan önce kayıt ücretini ödemeniz

– Tam metni 25 Ağustostan önce sistemi kullanarak yüklemeniz,

– email yoluyla göndermemeniz,

-taslağı kullanmanız ve tammetin yazım kurallarına uymanız gerekmektedir. Aksi durumda çalışmanız kitapta yer almayabilir.

13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu: Basit Uslup

ILLS 2013 – KARS-TÜRKİYE

26-28 EYLÜL 2013

13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu: Basit Uslup (ILLS’ 2013) 26-28 Eylül 2013’de Kafkas Üniversitesi’nde düzenlenecektir. ILLS- 2013 dil, yazın ve deyiş bilim alanında disiplinler arası pek çok konunun günışığına kavuşması fırsatını temin edecektir.

Sempozyum Dili

——————————————————————————–

Sempozyum sunumları Türkçe ya da İngilizce yapılacaktır. Özetler sunum yapılacak dile göre, tek bir dilde hazırlanmalıdır.

——————————————————————————–

Özet Gönderme Koşulları

——————————————————————————–

Önerilen çalışmalar akıcı bir İngilizce ve Türkçe ile, şablona ve format reberine uygun olarak hazırlanmalıdır. Aşağıdaki beş unsuru içeren 300 kelimeden fazla 150 kelimeden az olmayan yapılandırılmış geniş kapsamlı bir özet hazırlanmalıdır.

– Lütfen özetlerinizi göndermek için online gönderim sistemini kullanınız.

– E-mail ekli gönderimler Sempozyumda kabul edilmemektedir.

Sempozyum Yayınları

——————————————————————————–

Seçilen yayınlar daha sonra ayrıca aşağıdaki yayınlarda da yer alacaktır.

– Cambridge Scholarly Publishing (Book Series) Cambridge bilimsel yayın kitap serileri)

– Macro World Publishing (Book Series)

– The Journal of Social Media Studies

– The Journal of Language Policy and Practice

– Journal of American Studies : Eurasian Perspective

– Verbum Journal

– Studies in Second Language Learning and Teaching

Bilim Kurulu
Print
Email

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

SEMPOZYUM ONUR KURULU BAŞKANI

Prof. Dr. Sami ÖZCAN

( Kafkas Üniversitesi Rektörü)

SEMPOZYUM ONUR KURULU EŞ BAŞKANI

Prof. Dr. Haydar YÜKSEK

( Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı)

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Yrd. Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

Yazın(Literature) (Alfebetik olarak)

Ahmet Beşe (Atatürk Üniversitesi)

Ali Güneş (Karabük Üniversitesi)

Ayten Er (Gazi Üniversitesi)

Deniz Bozer (Hacettepe Üniversitesi)

Fehmi Efe (Atatürk Üniversitesi)

Haluk Harun Duran (Marmara Üniversitesi)

Hasan BOYNUKARA (Namık Kemal Üniversitesi)

Hurşit İsayev (Kafkas Üniversitesi)

Kemalettin Yiğiter (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Mehmet Takkaç (Atatürk Üniversitesi )

Ramazan Korkmaz (Ardahan Üniversitesi)

Karşılaştırmalı Yazın( Comparative Literature) (Alfebetik olarak)

Ali Gültekin (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Kubilay Aktulum (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Nevzat Kaya (Dokuz Eylül Üniversitesi )

Yabancı Dil Öğretimi (Foreign Language Teaching) (Alfebetik olarak)

Abdülvahit Çakır (Gazi Üniversitesi)

Anna Mystkowska-Wiertelak (Adam Mickiewicz University, Poland)

Arif Sarıçoban (Hacettepe Üniversitesi)

Ayten Genç (Hacettepe Üniversitesi)

Cemal Yıldız (Marmara Üniversitesi)

Dinçay Köksal (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)

Hüsnü Enginarlar (ODTÜ)

Jakub Bielak (Adam Mickiewicz University, Poland)

Mehmet Çelik (Bingöl Üniversitesi)

Mehmet Demirezen (Hacettepe Üniversitesi)

Mirosław Pawlak (Adam Mickiewicz University, Poland)

Necmettin Kamil Sevil (İstanbul Üniversitesi)

Nijole Brazeniene (Vilnius University, Lithuania)

Recep Songün (Avrasya Üniversitesi)

Roin Kahrelishvili ( Kafkas University)

Selami Aydın (Balıkesir Üniversitesi)

Şevki Kömür (Muğla Üniversitesi)

Dilbilim (Linguistics) (Alfebetik olarak)

Aysu Erden (Çankaya Üniversitesi)

Battal Arvasi (Ankara Üniversitesi)

Ceval Kaya (Ardahan Üniversitesi)

Daniela Guglielmo (The University of Salerno, Italy)

Deniz Zeyrek (ODTÜ)

Doğan BULUT (Melikşah Üniversitesi )

Hülya Aşkın Balcı (Niğde Üniversitesi)

Mehmet Baştürk (Balıkesir Üniversitesi)

Mehmet Osman Toklu (Ankara Üniversitesi)

Muhsine Börekçi (Atatürk Üniversitesi)

Rebeca Soler Costa (University of Zaragoza, Spain)

Ünsal Özünlü (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)

V. Doğan Günay (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Çeviribilim (Translation Studies) (Alfebetik olarak)

Alev Bulut (İstanbul Üniversitesi)

Gürkan Doğan ( Ardahan Üniversitesi)

Işın Bengi Öner (İstanbul Üniversitesi)

Mine Yazıcı (İstanbul Üniversitesi)

Sakine Eruz (İstanbul Üniversitesi)

Suna Ağıldere (Gazi Üniversitesi)

Tahsin Aktaş (Nevşehir Üniversitesi)

Turgay Kurultay (İstanbul Üniversitesi)

İletişim

Onur TOPALOĞLU

Kezban TOPBAŞOĞLU

Adem POLAT

Kafkas Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Telefon: +90 474 225 11 50-56 ( Dahili: 3067 )

E- posta: deyisbilim2013@kafkas.edu.tr