1243 Kösedağ Savaşı Uluslararası Sempozyumu

1243 Kösedağ Savaşı Uluslararası Sempozyumu

Sempozyum Hakkında
Kösedağ Savaşı, 3 Temmuz 1243 yılında Türkiye Selçukluları ile Moğolların bugünkü Zara ile Suşehri arasındaki Kösedağ eteklerinde yapmış oldukları bir savaştır. Kösedağ Savaşı dönemi Türkiye Selçuklu Devleti tarihi için önemli olayların yaşandığı bir devir olmuştur. Bu dönemde yaşanan olaylar Türk tarihinin seyrinde önemli gelişmelere yol açmıştır. Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğol baskısı altına girmesi, çocuk yaştaki üç şehzadenin hükümdar olması, devlet adamlarının yönetimde etkisinin artması, Yakın-Doğu da gelişen siyasi olayların merkezinde Türkiye Selçuklu Devletinin yer alması, Devletin ekonomik sıkıntılardan dolayı dış borç alması, iktâ sisteminde bozulmanın başlaması ve Balkanlara Müslüman Oğuzların ilk yerleşimi bu dönemde gerçekleşmiştir.
Düzenlenecek Sempozyumda, yukarıda değinilen olayların araştırılıp incelenmesi, Türkiye Selçuklu Devleti ve Türk tarihi açısından önemlerinin vurgulanması ve o dönemin tarihinin farklı açılardan değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Sempozyum Konu Başlıkları
* Kösedağ Savaşı Öncesi Türkiye Selçuklularının Siyasi ve İçtimai Durumu
* Kösedağ Savaşı Sürecinde Anadolu’da Nüfus Hareketliliği ve Türkmen Aşiretleri
* Kösedağ Savaşı’nın Başlamasında Babailer İsyanının Rolü
* İhtiraslarının Gölgesinde Bir Vezir: Sadeddin Köpek
* Kösedağ Savaşı Öncesi Diplomatik Görüşmeler
* Moğolların Kösedağ Savaşı Organizasyonu
* Kösedağ Savaşı’nda Selçuklu Ordusunun Sefer Organizasyonu
* Dönemin Kaynaklarında ve Araştırma Eserlerde Kösedağ Savaşı
* Doğu ve Batı Kaynaklarına Göre Kösedağ Savaşı
* Edebi Eserlerde Kösedağ Savaşı
* Tarih Ders Kitaplarında Kösedağ Savaşı
* Selçuklu-Moğol İlişkileri
* Kösedağ Savaşı Sonrası Anadolu’da Yaşananlar
* Kösedağ Savaşının Jeopolitik ve İktisadi Sonuçları
*Coğrafi Açıdan Savaş Alanları ve Kösedağ Savaşı’nın Geçtiği İleri Sürülen Sahaların Topografik Analizi

Onur Kurulu / Yürütme Kurulu / Bilim Kurulu
Onur Kurulu
Davut Gül Sivas Valisi
Sami AYDIN Sivas Belediye Başkanı
Prof. Dr. Alim YILDIZ Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Refik TURAN Türk Tarih Kurumu Başkanı
Osman Yıldırım Sivas Ticaret Odası Başkanı
Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Recep TOPARLI Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Abdullah KAYA Cumhuriyet Üniversitesi ASAMM (Anadolu Selçukluları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
Alper DURAN Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şube Başkanı
Bilim Kurulu
Prof. Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN İstanbul Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI Necmeddin Erbakan Üniversitesi(Türkiye)
Prof. Dr. Ahmet OCAK Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK (Emekli) (Türkiye)
Prof. Dr. Ali AKSU Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Cüneyt KANAT Ege Üniversitesi(Türkiye)
Prof. Dr. Emine UYUMAZ (Emekli) (Türkiye)
Prof. Dr. Enver KONUKÇU (Emekli) (Türkiye)
Prof. Dr. Ergin AYAN Ordu Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Hacı Ahmet ÖZDEMİR Necmeddin Erbakan Üniversitesi(Türkiye)
Prof. Dr. Hüseyin AKKAYA Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. İlham ERDEM Ankara Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. İlyas GÖKHAN Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. (Türkiye)
Prof. Dr. İsenbike TOGAN (Emekli) (Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet ERSAN Ege Üniversitesi(Türkiye)
Prof. Dr. Mikâil BAYRAM (Emekli) (Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa DAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi(Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ Selçuk Üniversitesi(Türkiye)
Prof. Dr. Neslihan Durak İnönü Üniversitesi(Türkiye)
Prof. Dr. Salim CÖHCE İnönü Üniversitesi(Türkiye)
Prof. Dr. Salim KOCA Gazi Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Tuncer BAYKARA (Emekli) (Türkiye)
Prof. Dr. Ünal KILIÇ Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Adnan ÇEVİK Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Bekir BİÇER Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Erdal ESER Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Erkan GÖKSU Dokuz Eylül Üniversitesi(Türkiye)
Doç. Dr. Fatih ERKOÇOĞLU Yıldırım Bayezid Üniversitesi(Türkiye)
Doç. Dr. M. Ali HACIGÖKMEN Selçuk Üniversitesi(Türkiye)
Doç. Dr. Muharrem KESİK İstanbul Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Süleyman ÖZBEK Gazi Üniversitesi (Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Kemal TAŞÇI Erzincan Üniversitesi (Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKKUŞ Necmettin Erbakan Üniversitesi(Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Sefer SOLMAZ Selçuk Üniversitesi(Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYA Afyon Kocatepe Üniversitesi (Türkiye)
Yrd. Doç. Dr. Zehra ODABAŞI Selçuk Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Sara Nur Yildiz Koç Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Carole Hillenbrand The University of Edinburg
Prof.Dr. Elfina Sıbgatullina Moskova Bilimler Akademisi (Rusya)
Prof. Dr. Jean Pierre Arrignon Arras Üniversitesi
Prof. A.C.S. Peacock University of St.Andrews
Dr.Timothy MAY North Georgia College and State University
Dr. Songül MECİT University of Edinburg
Prof. Dr. Döölötbek SAPARALİYEV Manas Üniversitesi (Kırgızistan)

Düzenleyenler
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
Cumhuriyet Üniversitesi

Önemli Tarihler
Sempozyum Yeri: Sivas
Sempozyum Tarihi: 6-7-8 Temmuz 2017
Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 17 Nisan 2017
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması: 24 Nisan 2017
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 1 Haziran 2017
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi: 7 Haziran 2017

İletişim
Doç. Dr. Abdullah KAYA Cumhuriyet Üniversitesi 0346 219 10 10/4222
Uzm. Yrd. Ayşenur ŞENEL Türk Tarih Kurumu 0312 310 23 68/209

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here