12. Uluslararası Yanma Sempozyumu

24-26 Mayıs 2012 tarihlerinde düzenlenecek olan 12. Uluslararası Yanma Sempozyumu’nun yanma bilimleriyle uygulamaya yönelik en son araştırma ve teknolojiler konusunda uzman ve bilim adamları arasında bir forum oluşturması planlanmıştır.

Sempozyumda sözlü olarak sunulacaklar arasından seçilecek makaleler, SCI-Expanded kapsamındaki FUEL dergisinde yayınlanacaktır.

Katkı sağlayan tüm kurum, kuruluş ve katılımcılara şimdiden teşekkürler…

Organizasyon Kurulu Başkanı    

Prof. Dr. Mustafa ÇANAKCI 

Sempozyumun Tarihçesi
Bu sempozyum, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi  ve The Combustion Institute’un birlikte düzenledikleri ve iki yılda bir tekrarlanan Yanma Sempozyumları dizisinin devamıdır. İlk yanma sempozyumu 1983 yılında İTÜ Mühendislik Fakültesinin girişimi ile düzenlenmiş olup; bu tarihten itibaren yapılan yanma sempozyumlarında, çeşitli kurum, kuruluş ve sanayiden araştırmacılar, bilim adamları ve mühendisler bir araya gelmektedirler.

 Sempozyumun Hedefi
Sempozyumun yanma bilimleriyle uygulamaya yönelik en son araştırma ve teknolojiler konusunda katılanlar arasında bir forum oluşturması planlanmıştır.

 Sempozyum Konuları
1) Yanmanın Esasları Laminer ve türbülanslı alevler. Tutuşma. Propellant yanması. Hidrojen üretimi ve yanma. Eksplozyon. Difüzyon alevleri. Damla yanması. Püskürtü yanması. İş teşekkülü ve dönüşümü. Deneysel teşhisler. Simülasyon ve sayısal modeller.

 2) Uygulamalı Yanma Sistemleri ve Tasarımları: Patlamalı motorlar. Gaz türbinleri. Ramjetler. Roketler. Darbeli yanma. Toz kömür yanması. Akışkan yatakta yanma. Atık ve çöp yakma. Biyokütle ve yanma. Kömürün gazlaştırılması. Ölçme ve kontrol sistemleri.

 3) Yanmayla Oluşan Hava Kirlenmesi: Dar sularda seyreden gemi emisyonları. Motorlardan ve yanma odalarından olan emisyonlar. Doğalgaz. CO2 tutma. Kirleticileri azaltmak için alternatif ve sentetik yakıtlar. Isıl ve katalitik dönüştürücüler. Sınai ve zararlı atıkların yakılması.

 4) Enerji Dönüşümü ve Kullanımı: Enerji kaynakları. Enerji dönüşüm teknolojileri. Depolama, iyileştirme ve geri kazanma. Enerji ekonomisi. Politika ve yönetim. Performans gözetleme yöntemleri. Sistem tasarımı ve işletmesi. Ölçme ve kontrol sistemleri.

 5) Yangın ve Yangınla Mücadele: Yangınlar. Yangın tehlikesi. Gemilerde yangın ve yangınla mücadele yöntemleri.Orman Yangınları. Yakıtlar ve alevlenme. Tutuşma ve eksplozyon. Duman ve ısı çıkışı. Yangından korunma yaklaşımları. Yangın yükü ve direnç değerlendirmeleri. Yangını algılama belirleme, kontrol ve alarm sistemleri. Yangının söndürülmesi.

 Sempozyum Dili
Sempozyumda “Türkçe veya İngilizce” kullanılacak ve Simultane çeviri yapılacaktır.

 Önemli Tarihler
 * 15 Şubat 2012 – Tam metin son gönderim tarihi
* 15 Mart 2012 – Hakem değerlendirme sonuçlarının yazarlara gönderilmesi
* 15 Nisan 2012 – Düzeltilmiş bildirinin son gönderim tarihi
* 01 Mayıs 2012 – Sempozyum programının açıklanmas
* 24 – 26 Mayıs 2012 – Sempozyum
Sempozyum Yeri
Sempozyum Kocaeli Sanayi Odasında gerçekleştirilecektir.Konaklamalar Seka Park Otel’de yapılabilir. Sempozyum Katılımcılarına Özel İndirim uygulanacaktır.