12. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı

Eğitim Konferansı
Eleştirel Eğitim Konferansı

12. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ev sahipliğinde, Eğitim Bilimleri Fakültesi ve bölümlerinin desteğiyle Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde gerçekleşecek.

XII. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı, 3-6 Temmuz 2024, Ankara Üniversitesi

Öğretmen etkinlikleri için sayfamızı ziyaret ediniz.

12. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı

Ekonomik, sosyal, politik, kişisel ve ekolojik krizler çağında yaşayan eğitimciler ve okul toplulukları ciddi fiziksel ve zihinsel riskler, gerilimler ve diğer zorluklarla karşı karşıyadır. Artan otoriterlik, muhafazakarlık, metalaşma, eşitsizlik, sahte bilim, kadercilik, savaş, göç, işsizlik, yoksulluk, ırkçılık, kadın düşmanlığı, ayrımcılık, yerinden edilme, istismar ve yabancı düşmanlığının etkisi altında, eğitimciler ve öğrenciler kendilerini giderek daha güvensiz, umutsuz, güçsüz ve toplumdan izole hale gelir. Eğitim üzerindeki neoliberal, neo-muhafazakar ve anti-demokratik, otoriter baskılar arttı; hem eğitimcilerin hem de öğrencilerin gelişiminin, özgürleşmesinin ve insanlaşmasının önündeki en önemli ve güncel engeller haline geldi. Müfredat, özgürleştirici eğitim uygulamalarından uzaklaşarak neoliberalizmin ve neo-muhafazakârlığın gereklerine uygun olacak şekilde yapılandırılmıştır.

Daha düşük fonlar ve bilimsel olmayan eğitim nedeniyle kamu eğitimi azalırken ve itibarsızlaştırılırken, özel okulların sayısı hızla artıyor. Kamu yararına yönelik eğitim idealinin yerini metalaşmış eğitim aldı. İç içe geçmiş çoklu krizler, felci ve izolasyonu kesintiye uğratan bir müdahale ve toplumsal çaba gerektirir. Bu nedenlerle, tüm bu saldırılara ve izolasyon, atomizasyon, nesneleştirme ve parçalanma akımına karşı, iktidarların ve fikirlerin bir araya geldiği halk alanı olarak XII. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı’nı Ankara’da toplamak istiyoruz. geliştirilebilir, dayanışma ve birliktelik duygumuz tazelenir, yeni direniş, mücadele ve dönüşüm yollarını yeniden inşa ederiz.

Bu bildiri çağrısını temamız ve amacımız hakkında bazı yorumlarımızla açıyoruz. Araştırmayı, pedagojiyi, mücadeleyi ve eleştirel topluluğu geliştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan konferansımıza herkesi katılmaya davet ediyoruz. Stres altındaki eğitimcilerin bu bursa yeni bir aciliyetle ihtiyacı var. Eleştirel eğitimciler, demokrasinin tarihsel açılımlarına ve vaatlerine yönelik yeni saldırılarla karşı karşıya kalan demokratik mücadele topluluklarının önde gelen müttefikleridir. Haksız dışlamanın gözden düşmüş araçlarını yeniden inşa etme yönündeki yeni girişimler, artık ezilenler için tarihi ilerleme nehrinin kaynağında yoğunlaşıyor.

Eleştirel eğitimcileri, ilerici düşünürleri ve öğrencileri, demokratik, bilimsel, özgürlükçü bir toplum inşa etmek amacıyla yeni ilham kaynakları, öğrenme deneyimleri ve mücadele araçları aramak için topluluk içinde dayanışmayı teşvik eden XII. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansına katılmaya davet ediyoruz. eşitlikçi, kamusal ve laik eğitim.

Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı, daha önce Atina (2011, 2012, 2017), Ankara (2013), Selanik (2014, 2022), Wroclaw (2015), Londra (2016, 2018), Napoli (2019), Valetta, Malta (2023), kendini sosyal adalet ve sosyal özgürleşmeye adamış akademisyenler, eğitimciler ve aktivistler için bir forumdur.

Bu konferans, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ev sahipliğinde, Eğitim Bilimleri Fakültesi ve bölümlerinin desteğiyle gerçekleştirilecektir. 12. ICCE, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde gerçekleşecek.

Konferansın dili İngilizce ve Türkçe olacaktır.

Önemli Son Tarihler:
12 Mayıs 2024: Özet gönderimi için
26 Mayıs 2024: Kabul edilen bildirilerin duyurulması için
28 Haziran 2024: Bildiri kabulünden sonra konferans ücretinin ödenmesi için

Konferansın Dili : İngilizce ve Türkçe

Konferans ücretleri :

Kuzey Avrupa, ABD, Kanada ve Avustralya’dan her katılımcı için 100 Euro

Diğer tüm ülkelerden her katılımcı için 50 Euro

Türkiye’den her katılımcı için 80 Euro

Türkiye’deki öğretmen ve araştırma görevlileri için 40 Euro

İşsizlere ücretsiz

https://icce2024ankara.wordpress.com