12. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi

Eğitim Fakültelerimizin Çok Değerli Dekanları ve Bilim İnsanları,

Sizleri ve fakülteniz bünyesinde görev yapan değerli bilim insanlarını, Karadeniz’in incisi Rize ilimizde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin ev sahipliğinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği-ULEAD- ile 11-14 Haziran 2020 tarihleri arasında bir kez daha birlikte gerçekleştireceğimiz ULEAD 2020 Yıllık Kongresi kapsamında – ICRE 2020 – “Dijital Yerliler için Eğitimi Yeniden Tasarlama” başlığı altında 12. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresine davet etmekten büyük onur duyuyoruz.

Eğitimde ve eğitim ararştırmalarında kalitemizin daha da artırılması için katkı vermeyi amaçlayan kongremiz bu yıl 21. Yüzyıl becerilerinin yoğun olarak tartışıldığı Dijital Okul Yazarlık konusunda alanında seçkin bilim insanlarını davet ederek bu uluslararası eğitim faaliyetinde de siz değerli bilim insanlarının yapacakları bilimsel bildiri ve yayınların daha geniş kitlelere ulaşması adına nitelikli akademik oturumlarda Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Fakültesinde bir araya gelmeyi planlıyoruz. Kongre sunumları hakem ve değerlendirme süreçlerinin ardından kongre tam metin elektronik kitap olarak ve çeşitli dergilerin özel sayılarında makale olarak yayınlanacaktır.

Yurt içi ve yurtdışından çağrılı konuşmacıların yanı sıra pek çok bilim insanının eğitimin temel alanlarında yaptığı araştırmaların paylaşılacağı bir bilim şenliğine dönüşmesini planladığımız kongremizin eğitim sisteminin sorunlarının belirlenmesine ve çözümüne ışık tutması ve gelişmesine katkı vermesi dileği ile kongreye vereceğiniz katkı ve katılımınızdan dolayı şimdiden teşekkür eder saygılarımızı sunarız.

Kongre Başkanları
Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK
Eğitim Fakültesi Dekanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
ULEAD Başkanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

KONU ALANLARI
– AB Eğitim Programları
– Afet Eğitimi
– Coğrafya Eğitimi
– Çevre Eğitimi
– Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
– Değerler ve Sevgi Eğitimi
– Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi
– Dilbilim
– Eğitim Felsefesi
– Eğitim Politikaları
– Eğitim Programları ve Öğretim
– Eğitim Psikolojisi
– Eğitim Sosyolojisi
– Eğitim Tarihi
– Eğitim Teknolojisi
– Eğitim Yönetimi
– Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
– Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
– Fen Bilimleri Eğitimi
– Güzel Sanatlar Eğitimi
– Matematik Eğitimi
– Mesleki ve Teknik Eğitim
– Mühendislik Eğitimi
– Okul Öncesi Eğitimi
– Öğretmen Yetiştirme
– Özel Eğitim
– Sağlık Eğitimi
– Sınıf Eğitimi
– Sosyal Bilimler Eğitimi
– Spor Bilimleri Eğitimi
– Tarih Eğitimi
– Temel Eğitim
– Turizm Eğitimi
– Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
– Türkçe Eğitimi
– Yabancı Diller Eğitimi
– Yaşam Boyu Öğrenme
– Yükseköğretim
– Ziraat Eğitimi