12. Suna Kıraç Liseler Arası Öykü Yarışması

Sevgili Gençler,

Koç Okulu 12. Suna Kıraç Liseler Arası Öykü Yarışması’nın bu yıl hassas bir teması var: DENGE

Ayağa kalkabilmek için muhtacız dengeye, tıpkı düşerken olduğu gibi. Yürüyebilmektir belki de kaygan bir zeminde. Bazen siyahın içindeki küçük beyaz nokta, beyazın içindeki siyah bazen. Doğadaki her varlık dengeyi mi arar ya da doğanın kendisi midir denge? Gecede ve gündüzde, terazinin iki kefesinde; ne eksik ne fazla, ne sıcak ne soğuk mudur?

Peki “denge” olmazsa olmaz mıdır; kim belirler dengenin ölçüsünü, yasasını? Çıkılamaz mı bunun dışına?

“Denge” üzerine düşündüğünüz ve dengeyi yorumladığınız öykülerinizi her sene olduğu gibi heyecanla bekliyoruz.

KATILIM KOŞULLARI ve AÇIKLAMALAR:
Yarışma İstanbul genelindeki devlet liselerini ve özel liseleri kapsamaktadır. İstanbul dışından gelen öyküler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

“DENGE” temasını ve çağrışımlarını konu alan bir öykü yazılmalıdır.

Öyküler en fazla 1500 sözcük olmalıdır.

Her okuldan en fazla beş (5) öykü katılabilir.

Öyküler bilgisayarda (12 punto, bir satır aralı, Times New Roman olarak) yazılmalıdır.

Öykülerin özgün olması gerekmektedir.

Öykülerin katılımcının öğretmeni tarafından okunup onaylanmış olması gerekmektedir.

Öykülerin Türkçenin dil kurallarına uygunluğu önemlidir.

Öykü metinlerinin üzerinde okulun ve öğrencinin adı mutlaka yer almalıdır.

Öyküleri iletmek için http://bit.ly/kocokuluskiracoykuyarismasi2019 adresindeki form kullanılmalıdır. Öyküler yüklendiğinde “iletiniz kaydedildi” uyarısı alınacaktır.

Dereceye giren öğrencilerin öğretmenlerine kitap çeki armağan edilecektir.

Ön değerlendirmeden geçerek Seçici Kurul’a gönderilen öyküler kitap halinde basılıp dağıtılacaktır.
Tüm katılımcılara sertifika verilecektir.

Gönderilen öykülerin her türlü yayımlanma hakkı KOÇ Okulu ve paydaşlarına aittir.

Son katılım tarihi: 18 Şubat 2019
Ödül töreni: 15 Mayıs 2019

ÖDÜLLER:
Birinciye 1250 TL para ödülü
İkinciye 1000 TL para ödülü
Üçüncüye 750 TL para ödülü

JÜRİ ÜYELERİ:
Behçet Çelik
Nüket Esen
Hande Gündüz

İLETİŞİM:
songulk@koc.k12.tr
hamdit@koc.k12.tr
mahmuty@koc.k12.tr
Tel: 0216 5856200-6218

Koç Okulu
Tepeören Mahallesi, Eski Ankara Asfaltı Caddesi
No: 60 Tuzla/İstanbul