12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması
2018

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Biyoloji, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Tarih, Türkçe ve Matematik alanlarında ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI düzenlenecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI
· Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.de öğrenim gören 5, 6, 7, ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri katılabilir.

· Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje aynı okulda öğrenim gören en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.

· Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman en fazla 5 projeye danışmanlık yapabilir. Danışman proje sahibi öğrencilerin bulunduğu okulda görev yapan bir öğretmen olmalıdır. Danışman için alan sınırlaması yoktur. Projede danışman olması zorunludur.

· Projeler 2018 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanır.

· Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

· Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, yanlış alan seçimi yapılması (örneğin Kimya alanında başvuru yapılması gereken projenin Biyoloji alanında başvuru yapılması), hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif, toksik ya da etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması, proje özeti, raporu ve video kaydında projeyi hazırlayan kişileri ve okullarını çağrıştıracak, ortaya çıkaracak her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer verilmesi durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

BAŞVURU İŞLEMİ
· 2018 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 4 Ocak 2018 tarihinde başlar ve 2 Şubat 2018 tarihinde, saat 17.30’da sona erer. Başvurular https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden Danışman Öğretmen tarafından online olarak yapılır. Başvuru
yapabilmek için öğrenciler ve danışman öğretmenin ARBİS’e kayıtlı olması gerekir (Bkz. https://arbis.tubitak.gov.tr). Online başvuru yapıldıktan sonra sistemden alınacak olan proje başvuru onay formu çıktısı öğrenci/ler, danışman ve okul müdürlüğü tarafından imzalanarak 8 Şubat 2018, saat 17:00’a kadar Bölge Koordinatörlüğü adresine gönderilir veya elden teslim edilir (Proje başvuruları TÜBİTAK’a gönderilmez).

· Öğrenci/öğrencilerin son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları sisteme yüklenir.

· Başvuruda Proje Özeti (en az 150, en fazla 250 kelime) ve Proje Raporu (en az 2, en fazla 20 sayfa) tek bir dosya halinde PDF formatında sisteme yüklenir. Proje özeti ve raporu dışında kalan belgeler (resim, anket vb.) sistemde diğer belgeler kısmına yüklenir. Proje özet ve rapor dışında kalan varsa diğer dosyalar sistemde diğer
evraklar kısmına yüklenir.

· Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir. Videonun boyutu 10 MB’ı geçmemeli ve FLV formatında olmalıdır.

· Başvuru tarihleri içerisinde, online başvuru yapıldıktan sonra değişiklik yapılması ihtiyacı olması durumunda onayı kaldırılıp tekrar onaylanmadan bırakılan projeler değerlendirmeye alınmaz.

· Başvuru sistemi kapandıktan sonra öğrenci ve danışman dâhil hiçbir değişiklik talebi kabul edilmez.

· İllerin hangi bölgeye bağlı olduğu ve başvuru evraklarının gönderileceği Bölge Koordinatörlerinin adres bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
· Yarışma Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 Bölge Merkezinde Bölge Koordinatörü olarak TÜBİTAK’ın görevlendirdiği öğretim üyesi tarafından yürütülür.

· Proje Rehberine uygun olarak hazırlanan projeler ilk olarak 12 ayrı bölgede ve her alan için oluşturulacak akademik jürilerce, “başvuru sistemine yüklenen belgeler” üzerinden değerlendirilir.

· Projeler, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hakimiyet, Sonuç gibi kriterlere göre değerlendirilir. Detaylı değerlendirme kriterlerine adresinden ulaşılabilir.
· Ön değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler bölgelerde yapılacak sergiye davet edilir.

· Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin bölge ve final sergilerine davet edilmeleri durumunda, sergide ve sunumda her iki öğrencinin de bulunması zorunludur, aksi halde her iki öğrencide yarışmadan elenir.

· Sergide öğrenciler jüriler tarafından mülakata alınarak projeler değerlendirilir. Mülakatta bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü tarafından sağlanır. Sergide kullanılması öngörülen diğer teknik donanım öğrenciler tarafından temin edilir.

· Bölgelerde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri belirlenir. Ödül alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi; danışman öğretmenine para ödülü verilir.

· 12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler Final Yarışmasına davet edilir. Final Yarışmasında projeler alanlarında uzman akademik jürilerce yukarıda belirtilen kriterlere göre tekrar değerlendirilir ve her alanda derece alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi; danışman öğretmenine para ödülü verilir.

· Düzenlenecek sergilerin yeri ve tarihleri daha sonra duyurulur. Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüklerince görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş (otobüs, tren) yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanır. Konaklamalar iki veya üç kişilik odalarda olur. Proje sahibi öğrencilerin yarışma süresince tüm sorumluluğu görevlendirilen öğretmene aittir.

Projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır. Kendine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen ve aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir. Ayrıca bu kapsamda olduğu belirlenen projenin sahibi öğrenciler ve danışmanları üç eğitim öğretim yılı süresince TÜBİTAK’ın düzenleyeceği etkinliklere katılamaz ve verilecek desteklerden yararlanamaz. Bu durum TÜBİTAK tarafından MEB’e bildirilir. Yarışma tamamlandıktan sonra da söz konusu kurallara uyulmadığının tespiti halinde yukarıda söz edilen yaptırımlar uygulanır.

Yarışma ile ilgili yazılı belgeler, TÜBİTAK tarafından öğrenci, danışman ve okul müdürlüklerine e-posta olarak gönderilir. Yarışma süresince öğrenci ve danışmanlar ARBİS’e girecekleri e-posta adreslerini takip etmeleri gerekir.

Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

Proje başvurularının bilimsel değerlendirmesi yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından objektif bir şekilde yapılmaktadır.
Değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.

Bu programla ilgili tüm uygulamalar, TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış GENEL UYGULAMA ESASLARI’na dayanılarak hazırlanmış YÜRÜTME KURAL ve İLKELER esas alınarak yapılır.

(*)Proje rehberine http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-ortaokul-ogrencileri-arastirma-projeleri-yarismasi adresinden, online başvuru formuna ise https://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Bu ilanda açıklanan hususlarda gerekli görülmesi durumunda TÜBİTAK tarafından son başvuru tarihine kadar değişiklik yapılabilir.

BÖLGE MERKEZLERİ VE BÖLGE KOORDİNATÖRLÜKLERİ ADRESLERİ

BÖLGE MERKEZİ: ADANA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
ADANA, G.ANTEP, HATAY,
K.K.T.C, K.MARAŞ, KİLİS, MERSİN,
OSMANİYE
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Saadet BÜYÜKALACA
Adres; Çukurova Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölüm
Başkanlığı,
01330, ADANA
Tel: 0 322 338 63 95
e-posta: sbircan@cu.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ: ANKARA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
ANKARA, BARTIN, BOLU, ÇANKIRI,
ÇORUM, KARABÜK, KIRIKKALE,
ZONGULDAK
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Abuzer ÖZSUNAR
Adres; Gazi Üniversitesi, Mühendislik
Mimarlık Fakültesi, Makina
Mühendisliği Bölümü, 06570
ANKARA
Tel: 0 312 582 34 10
e-posta: ozsunar@gazi.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ: BURSA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
BALIKESİR, BİLECİK, BURSA, ÇANAKKALE,
ESKİŞEHİR, KÜTAHYA, YALOVA
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN
Adres; Uludağ Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi Bölümü, Görükle Yerleşkesi,
16059
Nilüfer, BURSA
Tel: 0 224 294 06 83
e-posta: ozkanmustafa@uludag.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ: ERZURUM
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
ARDAHAN, ARTVİN, BAYBURT,
ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE,
IĞDIR, KARS, RİZE, TRABZON,
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Erdal KARADUMAN
Adres; Atatürk Üniversitesi,
Fen Fakültesi
25400, ERZURUM

Tel: 0 442 231 4317
e-posta: eduman@atauni.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ: İSTANBUL ASYA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
DÜZCE, İSTANBUL ASYA YAKASI,
KOCAELİ, SAKARYA,
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. İsmail EKMEKÇİ
Adres; İstanbul Ticaret Üniversitesi,
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi,
Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4,
34840
Küçükyalı, İSTANBUL
Tel: 444 0 413/3214
e-posta: iekmekci@ticaret.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ: İSTANBUL AVRUPA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
EDİRNE, İSTANBUL AVRUPA YAKASI,
TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ,
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL
Adres; İstanbul Teknik Üniversitesi,
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak
Mühendisliği Bölümü,
34469 Maslak, İSTANBUL
Tel: 0 212 285 31 11
e-posta: ozkol@itu.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ: İZMİR
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AYDIN, DENİZLİ, İZMİR, MANİSA,
MUĞLA, UŞAK
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. M. Serdar KORUKOĞLU
Adres; Ege Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü,
35100 Bornova, İZMİR
Tel: 0 232 311 25 86
e-posta: serdar.korukoglu@ege.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ: KAYSERİ
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AKSARAY, KAYSERİ, KIRŞEHİR,
NEVŞEHİR, NİĞDE, SİVAS, YOZGAT
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Sebahattin ÜNALAN
Adres; Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
38039, KAYSERİ
Tel: 0 352- 207 66 66-12001
e-posta: s-unalan@erciyes.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ: KONYA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AFYON, ANTALYA, BURDUR, ISPARTA,
KARAMAN, KONYA
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Mehmet Akif ERİŞMİŞ
Adres: Konya Necmettin Erbakan
Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği Bölümü, Köyceğiz
Kampüsü, A Blok Kat: 5 42090
Meram, KONYA
Tel: 0 332 325 20 24 / 4046
e-posta: maerismis@konya.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ: MALATYA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
ADIYAMAN, BİNGÖL,
DİYARBAKIR, ELAZIĞ, TUNCELİ
MALATYA, MARDİN,ŞANLIURFA
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN
Adres: İnönü Üniversitesi Rektörlüğü
44280, MALATYA
Tel: 0 422 377 30 00 / 1200
e-posta:
ibrahim.turkmen@inonu.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ: SAMSUN
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AMASYA, GİRESUN, KASTAMONU,
ORDU, SAMSUN, SİNOP, TOKAT,
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Hasan İÇBUDAK
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü Kurupelit Kampüsü
55139
Atakum, SAMSUN
Tel: 0 362 312 19 19 / 5179
e-posta: icbudak@omu.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ: VAN
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AĞRI, BATMAN, BİTLİS, HAKKÂRİ, MUŞ,
SİİRT, ŞIRNAK, VAN
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Cemil TUNÇ
Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
Fen Fakültesi, Matematik Bölümü,
Zeve Kampüsü 65080
VAN
Tel: 0 432 225 10 24 39/27810
e-posta: cemiltunc@yyu.edu.tr

 

2017 yılı Proje Özeti Şablonuna ulaşmak için tıklayınız.

2017 yılı Proje Raporu Şablonuna ulaşmak için tıklayınız.

Proje başvurusuna video yüklemek isteyen proje sahiplerinin başvuru sistemine videolarını FLV formatında yüklemeleri gerekmektedir. (Video yüklemek zorunlu değildir.)

FLV formatı için tıklayınız.

Başvuru sistemine ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru yapacak öğrenciler ve danışman öğretmenler başvuru öncesinde ARBİS’e (https://arbis.tubitak.gov.tr) giriş yaparak bilgilerini sisteme eklemelidir. Ayrıca iki öğrenci tarafından yapılan projeler için her iki öğrencinin de ARBİS’e kayıtlı olması gerekir.