12. Fen Araştırma Projeleri Yarışması

ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ 12. “FEN ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI”

1. AMAÇ
Gençliği temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaya özendirmek, bilime
meraklı gençlerin yolunu açmak ve onların “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak
yetişmelerini sağlamaktır. Fen Araştırma Projeleri Yarışması nın yapılması
öğrencilerimizde özgür düşünce, yaratıcılık, uygulamalı bilimsellik ve teknik
becerilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

2. YARIŞMAYA KATILACAK OKULLAR VE SINIFLAR
Ortaokulların 6, 7 ve 8. sınıfları ile liseler yarışmaya katılabilir. Ortaokul 6, 7,
8. sınıflar grubunda fen ve teknoloji, lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflar grubunda fizik, kimya
ve biyoloji dallarında yarışma yapılacak olup bu yarışmada öğrencinin sınıfı değil
sınıf grubu esas alınacaktır. Başka deyişle, ortaokul öğrencileri bir kategoride, lise
öğrencileri ise ayrı bir kategoride değerlendirilecektir. YarıĢma Yürütme Kurulunun
kararı gereğince Özel Ege Ortaokulu ve Özel Ege Lisesi öğrencileri sadece
projelerini sergileyecekler; ancak yarıĢmaya katılmayacaklardır.

3. YARIŞMA ŞEKLİ, KATILIM KOŞULLARI VE SON BAşVURU TARİHİ
Yarışmaya katılacak olan projenin özeti 250 kelimeyi geçmeyecek uzunlukta,
11 punto ve Arial yazı karakterinde olmalıdır. Projenin raporu ve yarışma başvuru
formu 11 Nisan 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Özel Ege Lisesi Fen
Araştırma Projeleri Yarışması Yürütme Kurulu Başkanlığına posta veya web
adresinden çevrim içi olarak ulaştırılmalıdır. Postayla gönderimlerde istenen bilgilerin
aynı zamanda CD olarak gönderilmesi gerekmektedir. Katılımcılar, katılım formlarını
ve proje değerlendirme kriterlerini www.egelisesi.k12.tr web adresinden veya kendi
okul müdürlüklerinden temin edebilirler. Yarışmaya başvurular aynı adresten çevrim
içi olarak veya posta yoluyla yapılabilir. Yarışmayla ilgili soru ve görüşler için
fenarastirma@egelisesi.k12.tr adresine e-posta gönderilerek iletişim kurulabilir. Son
başvuru tarihinden itibaren başvuru kabul edilmeyecektir. Özetleri
gönderilmeyen projeler yarışma kataloğunda yer alamayacaktır. Dili Türkçe olan
yarışma, eleme ve final olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Okullar, yarışmaya
birden fazla projeyle katılabilir.
Projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve orijinal olmalıdır. Bu
özelliklere sahip olmayan projeler başvuru aşamasında elenecek olup orijinal
olmayan projelerin sorumluluğu proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.
Yarışmaya bir öğrenci ancak bir projeyle katılabilir. Projeler bir ya da iki
öğrenci tarafından hazırlanabilir (ödül, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın
proje başına verilecektir).
Özel Ege Lisesi sergi alanını düzenleyecek ve ihtiyaç duyulan masa, pano
gibi malzemeleri hazırlayacaktır. Hazırlanan proje kapsamında kullanılması
gereken malzemeler önceden Yarışma Yürütme Kurulu Başkanlığına bildirilerek
olumlu/olumsuz teyit alınmalıdır.

4. PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
a. Gelen projeler 11-17 Nisan 2014 tarihleri arasında jüri tarafından
değerlendirilecek ve sergilenmeye değer bulunan projeler öğrencilere ve bağlı
bulundukları okul müdürlüklerine bildirilecek; aynı zamanda Özel Ege Lisesi web
sayfasında duyurulacaktır.
b. Sergilenmeye değer bulunan projeler 25 Nisan 2014 Cuma günü 10.00-16.00
saatleri arasında öğrenciler tarafından Özel Ege Lisesinde sergilenip jüri tarafından
değerlendirilecektir.
c. Jüri projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir. Örneğin; kimya
alanında gönderilmiş bir projenin içeriği biyoloji ağırlıklı ise proje bir biyoloji projesi
olarak değerlendirilebilir.
d. Projelerin değerlendirilmesinde düşünce ve uygulamada bilimsellik, yaratıcı
düşünce ve özgünlük, uygulanabilirlik, ekonomik bir yarar sağlama, açık ve anlaşır
olma ve sunumu hazırlamada gösterilen özen gibi ölçütler göz önüne alınacaktır.

5. ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Yarışma sonunda ortaokul fen ve teknoloji, lise fizik, lise kimya ve lise biyoloji
kategorilerinde olmak üzere her kategoride dereceye girecek olan ilk üç proje
ödüllendirilecektir. Ödül olarak birincilere tam altın ve birincilik madalyası, ikincilere
yarım altın ve ikincilik madalyası, üçüncülere çeyrek altın ve üçüncülük madalyası ve
dereceye giren tüm öğrencilere başarı belgesi, taşınabilir bellek ve Atatürk’ün Nutuk
adlı kitabı verilecektir. Jürinin uygun görmesi halinde her alanda sadece bir adet
teşvik ödülü verilebilir.
Ayrıca sergiye davet edilen tüm projelerin öğrenci ve danışman
öğretmenlerine teşekkür belgesi, dereceye giren projelerin danışman öğretmenlerine
başarı belgesi ve okullara plaket verilecektir.
Ödül töreni 14 Mayıs 2014 ÇarĢamba günü saat 15.00’te Özel Ege Lisesi
Yüksel Eraslan Kültür Merkezinde yapılacaktır.

6. ULAŞIM VE KONAKLAMA
Yarışmaya İzmir dışından katılarak proje sergisinde yer alma hakkı elde eden,
ayrıca dereceye girerek ödül törenine katılmaya hak kazanan öğrencilerin ve her
okuldan bir yöneticinin veya öğretmenin şehirler arası ulaşımı ve öğle yemeği Özel
Ege Lisesi tarafından karşılanacaktır. Ulaşım, ismi kendi sektöründe bilinen bir
karayolu firmasının ücreti dikkate alınarak belirlenecektir. Konaklamayla ilgili giderler
Özel Ege Lisesi tarafından karşılanmayacaktır.

7. YARIŞMA YÜRÜTME KURULU
Yarışma Yürütme Kurulu aşağıda adı geçen Özel Ege Lisesi yöneticileri ve
öğretmenlerinden oluşmaktadır.
Başkan :

Rüçhan Özdamar (Fen Bilimleri Bölüm Başkanı)
Dr. Meltem Gönülol Çelikoğlu (Bilim Kurulu Üyesi)
Üyeler :

Serçin Doğan (Kimya Öğretmeni)
Hacer Altınsoy (Kimya Öğretmeni)
Handan Bulut (Fizik Öğretmeni)
Batuhan Alparslan (Fizik Öğretmeni)
Mehmet Halil Civek (Fizik Öğretmeni)
Mesut Esen (Biyoloji Öğretmeni)
İlkem Sönmez (Biyoloji Öğretmeni)
Melike Turan (Fen ve Teknoloji Öğretmeni)
Nilüfer Demir (Fen ve Teknoloji Öğretmeni)
Gökhan Tufan (Fen ve Teknoloji Öğretmeni)
Pınar Çalık Özbay (Fen ve Teknoloji Öğretmeni)
Meral Beşiracı (Fen ve Teknoloji Öğretmeni)

8. YARIġMAYLA ĠLGĠLĠ FORMLAR
Yarışmaya katılım formu ve proje ile ilgili bilgilerin yazılacağı form, bu yarışma
şartnamesine ek olarak sunulmuştur.

9. JÜRĠ

Fizik Jüri BaĢkanı : Prof. Dr. Hüseyin Erbil
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü
(Emekli)
Kimya Jüri BaĢkanı : Prof. Dr. Demet Koyuncu
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Biyoloji Jüri BaĢkanı : Prof. Dr. Hüseyin Arıkan
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Fen ve Teknoloji Jüri BaĢkanı : Prof. Dr. Teoman Kesercioğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü Başkanı ve Fen Bilgisi
Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı
Fizik Jüri Üyeleri : Prof. Dr. A. Saim Selvi
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü
Doç. Dr. Cüneyt Çeliktaş
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü
Kimya Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Zekerya Dursun
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Prof. Dr. Erol Akyılmaz
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Böl.
Biyoloji Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Nedret Tort
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Aykut Güvensen
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Fen ve Teknoloji Jüri Üyeleri : Yrd. Doç. Dr. Metin Bilge
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü
Dr. Ahmet Çelikoğlu
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü
Dr. Onur Akpınar
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

11. DİĞER
Yarışma koşullarına uymadığı saptanan, bilimsel çalıntı (intihal) yoluyla
akademik dürüstlükten uzaklaşan okul ve öğrenciler hakkında ve burada yer almayan
hususlarda son kararı verme yetkisi Yarışma Yürütme Kuruluna ait olup alınacak
kararlara itiraz yolu kapalıdır.

  •  12. Fen Araştırma Projeleri Yarışması Başvuru Formu
  • 12. Fen Araştırma Projeleri Yarışması Çevrim İçi (On-line) Başvuru 

ÖZEL EGE LİSESİ
119/ 1 Sokak No: 3 35050 Bornova – İzmir / TÜRKİYE
Telefon: +90.232.375 28 28 (pbx) Faks : +90.232.375 14 44
www.egelisesi.k12.tr info@egelisesi.k12.t