12. Bilim Şenliği Yapay Zeka

Kültür 2000 Okulu “Yapay Zekâ” başlığının alt konuları olarak akıllı ürünler, düşünen makineler, geliştirilmiş malzemeler, insan hayatını kolaylaştıran üretim ve yapay zeka’nın zararlı ve yararlı yanları üzerine 13–15 Nisan 2011 tarihleri arasında İstanbul genelinde resmi / özel öğretim okullarının çeşitli kademelerindeki öğrencilerine yönelik “Bilim Atölye Çalışmaları ” düzenleyecektir.