12. Belgesel ve Kısa Film Yarışması

12. Belgesel ve Kısa Film Yarışması

Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Film Yarışması, yönetmen ve yapımcılara filmlerinin ABD’de uluslararası sinema izleyicilerine ve film eleştirmenlerine ulaşabileceği bir platform sağlamaktadır. Kendi alanında Kuzey Amerika’da ilk kez 2006’da düzenlenen ve 12 yıldır her yıl yapılmakta olan BTF Belgesel ve Kısa Film Yarışması bir gelenek haline gelmiş olup, Boston’daki sinemaseverlere genç yönetmenlerin çalışmalarını ilk elden izleme firsatı yaratmaktadır.

Her yıl Türkiye’den gelen başvuruların yanısıra ABD, Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Estonya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İran, Irlanda, Italya, Kanada, Nepal, Norveç, Rusya, Ukrayna, Venezuela gibi ülkelerden de gelen 200’den fazla başvuru değerlendirilmektedir. Geçtiğimiz yıl bu sayı 350’ye ulaşmıştır.

Değerlendirme süreci sonucunda her yıl 40’ı aşkın finalist film Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Boston Üniversitesi, Goethe Enstitüsü gibi Boston’un seçkin kültürel ve sanatsal mekanlarında gösterilmektedir. Yarışmada finalist olan filmler Ekim ayı ortasında web sitemizden duyurulacak, finalist filmlerin gösterimleri Kasım 2017’de yapılacaktır.

Yarışma Jürisi:
Peter Keough, Film Editörü
Carter Long, Boston Güzel Sanatlar Müzesi Film Küratörü
Jeremy Rossen, Harvard Film Arşivi Küratörü

Jüri tarafından belirlenen “En İyi Belgesel ve “En İyi Kısa Film” Ödüllerinin yanısıra “Seyirci Ödülleri” de duyurulmaktadır. Ayrıca, Jüri uygun gördüğü takdirde “Özel Mansiyonlar” da verilmektedir.

YARIŞMA BAŞVURU KAYIT VE ŞARTLARI:

1.
Belgesel ve Kısa Film Yarışması’na 15 Haziran 2017 tarihine kadar yapılan başvurular kabul edilecektir. Yarışma adresine 15 Haziran 2017 tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. Yarışma yönetimi, başvuru süresinin uzatılması hakkını saklı tutar.
2.
Başvuru Formu’nun Internet üzerinden doldurulması ve gönderilmesi gerekmektedir.

Gerekli belgeler e-posta mesajı ekinde, elektronik transfer yoluyla (örn. WeTransfer, Google, vs.) ya da

Filmin kopyası normal postayla veya elektronik transfer yoluyla (örn. WeTransfer, Google, vs.) ya da INDIRILEBILIR VIMEO LINKI olarak gönderilebilir.

3.
Program, Yarışma ve Yarışma Dışı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

Başvuruda bulunanlardan, bu bolümlerden hangisine başvurduklarını Başvuru Formu’nda belirtmeleri istenmektedir.

Bununla beraber, Seçici Kurul değerlendirme sonucunda, Yarışma Bölümü için başvuruda bulunulan filmleri Yarışma Dışı Bölüm’e seçme hakkını saklı tutar.

4.
Yarışma başvuru tarihinden önce ya da sonra Boston ve çevresinde gösterilen filmler yarışmaya kabul edilmeyecektir. Gösterildiği takdirde film yarışmadan diskalifiye edilecektir.

5.
Filmler için herhangibir konu sınırlaması yoktur. Yarışmaya herhangibir ülkeden başvurulabilir.
6.
Kısa filmlerin en fazla 45 dakika, belgesellerin en fazla 120 dakika olması gerekmektedir.
7. Filmin yapım tarihinin Yarışma tarihinden en geç 2 yıl (2015) içinde olması gerekmektedir. İki yıldan daha eski filmlerin yarışması için yapılan başvurular kabul edilmez.

8. Her başvuru sahibi herbir kategori için yalnız tek bir filmle başvuruda bulunabilir.

9.
INTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU

* Başvuru Formu – Web sitesindeki elektronik formu doldurup gönderiniz
* Gerekli Belgeler – E-posta ekinde veya elektronik transfer ile gönderiniz
* Filmin Kopyası – Elektronik transfer ile gönderiniz

BAŞVURU FORMU:

Başvuru Formu Internet üzerinden doldurulup gönderilecektir – WEB FORMU için tıklayınız.

FİLMİN KOPYASI:

Filmin kopyası (yüksek çözünürlüklü 1920x1080p) elektronik transfer ile (örn. WeTransfer, Google, vs) ya da INDIRILEBILIR Vimeo Linki ile gönderilecektir . Alıcı adresi olarak lütfen info@BostonTurkishFestival.org ve bostonfest@gmail.com adreslerinin her ikisini de kullanınız.

GEREKLİ BELGELER:

Başvuru paketinde yer alması gereken tüm belgeleri elektronik formatta hazırlayınız (örn. PDF, JPG, vs.).

Bu belgeleri filmin kopyasıyla birlikte elektronik transfer ile gönderebilirsiniz; ya da filmin kopyasını elektronik transfer ile, belgeleri ise info@bostonturkishfestival.org adresine e-posta mesajı ekinde gönderebilirsiniz.

Aşağıda belirtilen belgelerin başvuru paketinde yer alması gerekmektedir:

1) Filmin bir ya da birden fazla fotoğrafı (yüksek çözünürlüklü 300dpi);

2) Yönetmenin fotoğrafı (yüksek çözünürlüklü 300dpi);

3) Basın kiti, varsa (örn. basında çıkanlar, basın duyuruları, afiş, vs.)

10.
POSTA İLE YAPILACAK BAŞVURULAR

* Başvuru Formu – Web sitesindeki elektronik formu doldurup gönderiniz
* Gerekli Belgeler – Bir CD ile postalayınız
* Filmin Kopyası – 5 adet DVD kopyayı postalayınız

Yarışma ve yarışma dışı bölümlere yapılan başvurularda Yarışma web sitesinde yer alan elektronik Başvuru Formu’nun Internet üzerinden, filmin 5 adet DVD/Bluray kopyası ve gerekli belgelerin de normal posta yoluyla, Yarışma Seçici Komitesi’nin eline en geç 15 Haziran 2016 tarihine kadar geçecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
BAŞVURU FORMU:

Başvuru Formu Internet üzerinden doldurulacaktır – BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ. Lütfen bütün soruları eksiksiz cevaplayınız.

FİLMİN KOPYASI:

Seçici Kurul’un değerlendirmesi için kullanılmak üzere filmin 5 adet DVD/Bluray kopyası postalanacaktır. Gönderilen tüm kopyaların İngilizce altyazılı veya İngilizce olması gerekmektedir (tercihan İngilizce).

Lütfen dikkat! DVD/Bluray’lerde donma gibi bir izlenme sorunu olduğu takdirde başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır. Çok sayıda başvuru alınması nedeniyle maalesef daha iyi bir kopya için tekrar iletişime geçilmesi mümkün olamayacaktır. DVD/Bluray’leri çalışır ve izlenebilir şekilde göndermek başvuranın sorumluluğudur.

GEREKLİ BELGELER:
Aşağıda belirtilen belgelerin başvuru paketinde yer alması gerekmektedir:

1) Filmin bir ya da birden fazla fotoğrafı (yüksek çözünürlüklü 300dpi);

2) Yönetmenin fotoğrafı (yüksek çözünürlüklü 300dpi);

3) Basın kiti, varsa (örn. basında çıkanlar, afiş, vs.)

Lütfen bu belgeleri bir CD’ye kaydediniz ve filmin DVD/Bluray kopyalarıyla birlikte postalayınız.

Başvuru paketi aşağıdaki adrese postalanacaktır:

Ferhan Gömülü
263 Huntington Avenue #105
Boston, MA 02115
U.S.A.
11. Tüm belgelerin tercihan İngilizce veya Türkçe olması gerekmektedir. Başvuruda bulunanlar başvuru formunun İngilizce veya Türkçe olanını kullanabilirler.
12. Seçici Kurul başvuruları degerlendirdikten sonra Yarışma ve Yarışma Dışı Bölümlerden birinde yer almak üzere seçtiği filmleri “finalist” olarak duyuracaktir.

13. Ön değerlendirme için yarışma paketiyle gönderilen DVD/Bluray’ler başvuruda bulunanlara geri gönderilmeyecektir. Yarışma değerlendirme için yararlanılan film kopyalarını dahili kullanım amacıyla kendi arşivlerinde tutma hakkını saklı tutar.

14. Yarışma Programı duyurulduktan sonra hiçbir film (yarışma veya yarışma dışı bölümünde) Yarışma’dan geri çekilemez; başvurular iptal edilemez. Yarışma programı duyurulduktan sonra filmin yarışma öncesinde Boston ve çevresindeki herhangi bir gösterimi durumunda film yarışmadan otomatik olarak diskalifiye olmuş sayılır.

15.
Başvuruda bulunulan filmler, Yarışma veya Yarışma Dışı Bölümlerden biri için seçildikleri takdirde, Yarışma Programı’ndaki gösterim için kullanılacak kopyalarının DVD, Bluray veya yüksek çözünürlüklü HD 1920x1080p MP4 gibi kabul edilebilir bir formatta olması gerekmektedir.

Sadece İngilizce alt yazılı veya İngilizce filmler kabul edilecektir.

Filmlerin Yarışma Programı’nda kullanılacak gösterim kopyalarının Boston’a gönderilme masrafları başvuruda bulunan tarafından, geri gönderme masrafları ise (varsa) Yarışma tarafından karşılanacaktır.

Filmlerin Yarışma Programı’nda gösterilecek kopyaları başvuru paketinde yer alandan farklıysa, gösterim kopyasının en geç yarışma tarihinden iki hafta önce Boston’a ulaşmış olması gerekmektedir.

16. Seçici Kurul aşağıda belirtilen ödüllerin verilmesine karar verir (değişiklik yapma hakkı saklıdır):

En İyi Belgesel – 1,000.00 ABD Doları tutarında bir çek
En İyi Kısa Film – 1,000.00 ABD Doları tutarında bir çek
En İyi Belgesel Seyirci Odulu – 250.00 ABD Doları tutarında bir çek
En İyi Kısa Film Seyirci Odulu – 250.00 ABD Doları tutarında bir çek

Yarışma Seçici Kurulu, En İyi Belgesel ve En İyi Kısa Film Ödülleri’ni birden fazla yarışmacı arasında paylaştırmaya karar verebilir.

Yarışma süresince yapılan film gösterimlerinde seyircilere oy pusulaları dağıtılacak ve seyirciler en beğendikleri belgesel ve kısa film için oy kullanacaklardır. Film gösterimlerinin tamamlanmasından sonra oylar sayılacak ve Seyirci Ödülleri’nin sahipleri, Seçici Kurul’un ödülleriyle aynı zamanda duyurulacaktır. Yarışma, katılımcı belgesel ve kısa filmlere yukarıda belirtilenlere ek maddi ya da maddi olmayan ödüller verme hakkını saklı tutar.

17. Bu yarışmanın amacı kısa film ve belgesel yönetmenlerine, filmlerinin uluslararası bir seyirciye ve Boston’daki önemli sinema eleştirmenleri, yazarları ve akademisyenlerine ulaşabilecekleri bir platform yaratmaktır. Bu amaçla her yıl yaklaşık 40 film gösterim programında yer almakta olduğundan yönetmen ya da yapımcıların Yarışma’ya otomatik olarak davet edilmesi mümkün bulunmamaktadır.
18. Yarışmanın En İyi Belgesel ve En İyi Kısa Film kategorilerinde birinci olan filmler Mart/Nisan 2018’de yapılacak 17. Boston Türk Film Festivali’nde bir kez daha gösterilebilir. Filmlerin yönetmen ya da yapımcılarına bu gösterim için herhangibir ücret ödenmez. (www.BostonTurkishFilmFestival.org)

19. Yarışma için başvuruda bulunanlar, burada ve Başvuru Formu’nda belirtilen kurallara uyacaklarını kabul etmiş olurlar. Burada ve Başvuru Formu’nda belirtilen kurallarla halledilmeyen sorunlar Yarışma Yönetimi tarafından çözümlenecektir.

Boston Turk Festivali Belgesel ve Kisa Film Yarismasi Basvuru Formu – 2017