12. Araştırma Yöntemleri Semineri

Araştırma Yöntemleri Semineri 12. yıldır geleneksel olarak düzenlenen alanında en kapsamlı ve en uzun süreli bir bilimsel etkinliktir. Araştırma Yöntemleri Semineri, ülkemizde sosyal ve sağlık bilimleri alanında çalışmalarda bulunan akademisyenler ile lisansüstü öğrencilerin araştırma yöntemleri ve istatistiksel analizler konularındaki bilgi, deneyim ve uygulamaya dönük birikimlerini artırmak amacıyla düzenlenmektedir. Seminer, başlangıçta turizm işletmeciliği ve yakın alanlarında akademik çalışmalar yapanlara dönük olarak düzenlenmeye başlanmış iken; zaman içerisinde pazarlama, işletme yönetimi, iletişim, kamu yönetimi, sosyoloji, muhasebe-finansman, eğitim bilimleri, üretim yönetimi alanlarındaki lisansüstü öğrenci ve akademisyenlerin katılımı ile sosyal bilimler alanındaki bütün lisansüstü öğrencilere ve akademisyenlere açık bir etkinlik halini almıştır. Seminerleri şimdiye kadar 1500 dolayında akademisyen ve lisansüstü öğrenci katılmıştır.

SEMİNER KONULARI
Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Felsefi Temelleri
Nitel Araştırma Yöntemleri
Veri Madenciliği
Ölçek Geliştirme
Çok Kriterli Karar Verme
Temel SPSS
İleri SPSS
Temel Lisrel
İleri Lisrel
Amos İle Yapısal Eşitlik Modellemesi Uygulamaları
Academic Writing

AKADEMİK KONULAR
aysemineri2016@gmail.com