12. Ankara Matematik Günleri

12. Ankara Matematik Günleri

Amacı, Türkiye’deki matematikçileri ve matematiğe ilgi duyan bilim insanlarını bir araya getirmek, özgün bildirilerin sunulmasını sağlamak ve karşılıklı bilimsel tartışmaların oluşmasına ortam hazırlamak olan sempozyumların onikincisi 25 – 26 Mayıs 2017 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümünde gerçekleştirilecektir.

“12. Ankara Matematik Günleri”nde Bilim Kurulunun incelemesinden geçen bildiriler, Sözlü veya Poster olarak sunulabilecektir.

Davetli Konuşmacılar
Varga Kalantarov (Koç Üniversitesi)
Elgiz Bayram (Ankara Üniversitesi)
Dumitru Baleanu (Çankaya Üniversitesi)
Bahaettin Cengiz (Başkent Üniversitesi)

Önemli Tarihler
Bildiri özeti göndermek için son tarih:  2 Mayıs 2017
Bildirisiz başvuru için son tarih:  2 Mayıs 2017

Telefon:+90 0312 297 78 50
Faks:+90 0312 299 20 17
E-Posta:amg2017@hacettepe.edu.tr

Posta Adresi:
Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü
06800 Beytepe – Ankara, TÜRKİYE