12. Altın Pusula Genç İletişimciler Ödülleri

E-Devlet Uygulaması Kullanımının Yaygınlaştırılması

12. Altın Pusula Genç İletişimciler Yönetmeliği
1. Amaç
TÜHİD tarafından gerçekleştirilen “Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri” ile ilgili
kuralları belirlemektir.
2. Kapsam
TÜHİD Altın Pusula Ödülleri’nin başvuru kuralları ve değerlendirme esasları bu
yönetmelikle belirlenir. Ödüllerle ilgili bütün kurallar, bu yönetmeliğe uygun
olarak çalışır.
3. Sorumluluk
Yönetmeliğin hazırlanmasından ve güncellenmesinden, TÜHİD Yönetim Kurulu
sorumludur. Yönetmelik, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin onayıyla yürürlüğe girer.
4. Görev Tanımları
Başvuru Değerlendirme Komitesi: TÜHİD Yönetim Kurulu’nun üç üyesinden
oluşur. Görevi; başvuran projelerin bu yönetmeliğe uygunluğunu kontrol
etmektir. Komite, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Uygun olmayan
başvurular, Başvuru Değerlendirme Komitesi tarafından başvuru yapan ekibe
iletilir.
Altın Pusula Proje Asistanı: Başvuru Değerlendirme Komitesi ile Seçici Kurul
arasındaki koordinasyonu sağlar. Başvuran ekipler ile iletişimden sorumludur.
TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Seçici Kurul: Ödülleri değerlendirecek jüri üyelerinden oluşur. Seçici Kurul,
TÜHİD Başkanı, iletişim camiasından 4 temsilci, iş dünyasından 4 temsilci,
1 STK temsilcisi, 1 kamu temsilcisi, 2 akademisyen ve 4 medya mensubu olmak
üzere 17 kişiden oluşur. Seçici Kurul, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından sektörler
bazında belirlenir. Seçici Kurul ilk toplantısında bir üyeyi Başkan seçer.
Seçici Kurul, Ön Değerlendirme Komitesi’nden gelen projeleri, öngörülen takvim
içinde ve değerlendirme kriterleri çerçevesinde ele alarak ödüle hak kazanan
projeleri belirler ve TÜHİD yönetimine bildirir.
Ön Değerlendirme Komitesi: Yarışmaya başvuran proje sayısının 100’ü
geçmesi halinde, Seçici Kurul Üyeleri’nin değerlendirmelerini kolaylaştırabilmek
amacıyla, Ön Değerlendirme Komitesi oluşturulur. Ön Değerlendirme Komitesi
Üyeleri, TÜHİD Başvuru Değerlendirme Komitesi’nin önerisi ile Seçici Kurul
tarafından, Seçici Kurul Üyeleri arasından en fazla 5 kişi olarak belirlenir.
Gereken durumlarda, kategoriler bazında rahat değerlendirme imkanı
yaratabilmek için, Komite sayısı, TÜHİD Yönetim Kurulu tarafında artırılabilir.
Ön Değerlendirme Komitesi, başvurulan projeleri, yönetmeliğe uygun olarak
değerlendirir. Komite tarafından, yönetmelik kriterlerine göre; 50 puan ve
üzerinde ve 50 puan altında alan tüm projeler, değerlendirmeleriyle birlikte yazılı
olarak raporlaştırılır.
5. Genç İletişimciler Kategorisi Katılım Koşulları
Üniversitelerin iletişim fakültelerinde lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören
öğrencilerin yanı sıra üniversitelerin meslek yüksek okullarında “halkla ilişkiler”
eğitimi gören öğrencilerin katılabileceği yarışmanın proje konusu, her sene
TÜHİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu kategori için Başvuru Formu
www.altinpusula.org adresinde özel olarak hazırlanmıştır. Başvuru Formu eksiksiz
olarak doldurulmalıdır.
12. Altın Pusula Halkla İlişkiler Yarışması’na katılacak olan öğrencilerin
www.altinpusula.org adresinde bulunan Genç İletişimciler Kategorisi Başvuru
Formu’nu, en geç 14 Aralık 2012, Cuma gününe kadar doldurmaları
gerekmektedir.
Genç İletişimciler Kategorisi’ne öğrenciler tek veya ekip olarak hazırladıkları
projelerle katılabilirler. Başvuru Formunda yer alan bilgiler Altın Pusula
kitapçığında kullanılacağından bilgiler değiştirilemez.
Genç İletişimciler Kategorisi’ne başvurular ücretsizdir.
Genç İletişimciler Kategorisi için Altın Pusula altın, gümüş ve bronz sponsorlarının
dışında bir sponsor bulabilir. Bu kategoride en yüksek puanları alan dört proje
ödüllendirilir.
6. TÜHİD 12. Altın Pusula Halkla İlişkiler Yarışması
Genç İletişimciler Kategorisi Konusu
12. Altın Pusula Genç İletişimciler kategorisi için proje konusu şöyle belirlenmiştir:
“E-Devlet Uygulaması Kullanımının Yaygınlaştırılması”.
7. Ödül Kriterleri
Projeler, her biri 20 puan değerinde 5 ana kriter üzerinden, alt maddeleri dikkate
alınarak değerlendirilir. Projenin değerlendirmeye dahil edilebilmesi için her bir
ana kriterden en az 10 puan alması ve toplamda da en az 50 puan alması gerekir.
1. Durum Analizi / Araştırma
2. Planlama
– Amaçlar
– İletişim Hedefleri
– Hedef Kitle
– Sosyal Paydaşlar
– Strateji
– Temel Mesajlar
– Taktikler
– Zamanlama
– Kanallar
– Araçlar
3. Uygulama
Sürecin ayrıntılı anlatımı, varsa karşılaşılan zorluklar, değişiklikler
4. Yaratıcılık
– Özgünlük
– Akılda kalıcılık
5. Ölçümleme – Değerlendirme
Proje Bütçesi
8. Proje Değerlendirmesi
Seçici Kurul Üyeleri, www.altinpusula.org adresinden kendilerine verilecek
özel şifreyle giriş yaparak, tüm projeleri, yönetmelikte belirtilen her bir kriter için
10-100 arası puanlandırır.
Ön değerlendirme sonucu en az 50 alan projelerin değerlendirilmesi için
Seçici Kurul Üyeleri toplantıya çağırılır. Ön elemeyi geçen projeler Seçici Kurul
tarafından yeniden değerlendirilerek 10-100 arasında puanlandırılır.
9. Proje Dosyası
Proje dosyalarının en geç 25 Ocak 2013 Cuma gününe kadar TÜHİD merkezine
iletilmesi gerekmektedir.
Proje Dosyası İçeriği:
– 2 adet hard copy proje dosyası
– 4 adet proje dosyasını içeren CD
– Proje ile ilgili görsel ve işitsel malzemeler, projenin anlaşılmasına yardımcı olacak diğer malzemelerin yer alacağı proje dosyasından 2 adet iletilecektir.
– Proje sunumu (Projenin araştırma, planlama, uygulama ve ölçümleme detaylarını
kapsayacak biçimde, power point sunusu olarak gönderilecektir. Powerpoint
sunusu 30 slaytı geçmeyecektir.)
– Logolar (Üniversiteye ait logo ayrı bir CD içerisinde iletilmelidir.
– Projeler, sorumlu öğretim üyesinin imzasıyla birlikte TÜHİD merkezine
iletilmelidir.
TÜHİD, her zaman web sitesinde veya basılı dokümanlarında başvuran projeleri
yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir.
10. Başvuruların Değerlendirilmesi
• Başvuru Değerlendirme Kurulu, teknik ve kategorik açıdan incelenmiş ve
sınıflandırılmış başvuru dosyalarını, online ortamda Ön Değerlendirme Komitesi
Üyeleri’ne iletir.
• Ön Değerlendirme Komitesi, değerlendirme yapmak üzere, TÜHİD tarafından
toplantıya davet edilir ve bu yönetmeliğin 7. maddesinde açıklanan kriterler
doğrultusunda ön elemeyi yapar. Ön elemenin ardından projeler, TÜHİD
tarafından Seçici Kurul Üyeleri ile online ortamda paylaşılır ve sonuç toplantısı için
davet edilir ve projelerin değerlendirmeleri alınarak, sonuçlar belirlenir.
Seçici Kurul Başkanı, değerlendirme sonucunu gösteren dokümanı ve Seçici Kurul
Üyeleri tarafından imzalanan 12. Altın Pusula ödüllerini kazananlar listesini,
TÜHİD’e teslim eder.
• Seçici Kurul, her kategoride, ödüle layık proje bulmama hakkına sahiptir.
11. Sonuçların Açıklanması
12. Altın Pusula’yı kazanan genç iletişimciler ve kuruluşlar, 2013 yılının Nisan
ayında gerçekleştirilecek olan ödül töreninde iş dünyası, iletişim camiası, medya
ve kamuoyuna açıklanır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin