12. Akbank Kısa Film Festivali

Akbank 12. Kısa Film Festivali’nde tüm başvurular için son katılım tarihi 30 Kasım 2015 Pazartesi günüdür.

12. Akbank Kısa Film Festivali
Ulusal ve Uluslararası Yarışma Katılım Koşulları

1- Film veya video formatlarında çekilmiş Kurmaca, belgesel, deneysel ve
canlandırma tü rlerindeki yapımlar yarışmaya katılabilir.

2- Yarışma, ulusal ve uluslararası olmak ü zere iki kategoride yapılmaktadır.

3- Ulusal yarışmaya T.C. uyruklu herkes katılabilir. (Akbank çalışanları
yarışmaya katılamaz.)

4- Uluslararası yarışmaya yabancı veya T.C. uyruklu herkes katılabilir. (Akbank
çalışanları yarışmaya katılamaz.)

5- Sü resi 30 dakikayı aşmayan filmler başvuru yapabilir.

6- Katılacak filmler “PAL” sistemiyle kaydedilmiş olmalıdır.

7- 1 Ocak 2015’ten itibaren hazırlanmış olan filmler başvuru yapabilir. Akbank
Kısa Film Festivali dışındaki ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış olmak
ya da bu yarışmalardan ö dü l almış olmak katılmaya engel değildir.

8- Festivale katılmak isteyenler, başvuru formunu Akbank Sanat’tan veya
festivalin web sayfasından edinebilirler.

9- Birden fazla filmle yarışmaya katılmak serbesttir.

10- Festivale gö nderilen filmlerin, yö netmen adı belirtilerek ticari amaç
gö zetmeksizin Akbank Sanat etkinliklerinde yer alması ve “Akbank Kısa Film
Festivali Ü niversitelerde” etkinliğinde gö sterilmesi yarışmacı tarafından kabul
edilmiş sayılır. Buna ek olarak, festivalin tanıtımı amacıyla filmlerden küçük
kesitler veya fragmanlar farklı mecralarda (televizyon, radyo ve internet)
gösterilebilir.

11- Ö n seçici kurul ve jü rinin yargısı kesindir. Ö n seçici kurul bir filmi yarışma
dışı seçki olan “Perspektif” bö lü mü ne ö nerebilir.

12- Ö n elemeyi geçmiş filmler festival kapsamında oluşturulacak programda
izleyiciyle buluşacaktır.

13- Festivalin son başvuru tarihi 30 Kasım 2015’tir.

14- Katılımcıların, en geç bu tarihe kadar Akbank Sanat adresine;
a- Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu (veya
www.akbankkisafilm.com adresinden doldurulmuş online başvuru formunun
imzalı çıktısı)
b- Filmin 1 adet Blu-Ray veya DVD kopyası (İngilizce altyazılı)
c- Başvuru CD’sini gö ndermelidir. (CD’nin içinde olması gerekenler aşağıdaki
gibidir)
• Festival kataloğu için filmle ilgili iki adet görsel (jpeg formatında, en az
1920×1080 piksel boyutlarında)
• Filmin diyalog metni
• Başvuru formunda yazan film bilgilerinin bulunduğu Word dosyası

15- Ulusal ve Uluslararası kategoride “En İyi Film” ö dü lüalan eserlerin sahipleri
Akbank Sanat tarafından 5.000’er USD ile ö dü llendirilecektir.

16- Ö n elemeyi geçen filmler için gereken festival gösterim kopyaları, eser
sahipleri tarafından dijital video (HD-H264 veya Blu-Ray) formatında
hazırlanmalı ve festival komitesine ulaştırılmalıdır.

17- Katılan filmler festival sonrası iade edilmez.

18- Ulusal ve uluslararası yarışmada, filmlerin İngilizce altyazıları tamamlanmış
ve filmin ü zerine yazılmış olarak teslim edilmesi mecburidir. Ulusal yarışmada,
orijinal dili Tü rkçe olmayan filmlerin, Tü rkçe ve İngilizce altyazıları
tamamlanmış ve filmin üzerine yazılmış olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

19- Telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibinindir.

20- Festivale katılan filmler önce ön elemeden geçecektir. Festival ö dü l
tö reninden bir gü n ö nce yapılacak jü ri toplantısında, jü ri kararıyla kesin
sonuçlar belirlenecek ve festival ö dü l tö reninde açıklanacaktır.

21- Yarışma katılım koşulları, bu madde dahil olmak ü zere yirmi bir (21)
maddeden oluşmaktadır.

Ulusal Yarışma Başvuru Formu