12 – 18 Yaş Arası Gençlere Yönelik Hikaye Çizimi Yarışması

Hikaye Yarışması
Hikaye Çizimi Yarışması

Patrimonito’nun Dünya Mirası Maceraları çizgi film serisi, 2002 yılından bu yana Dünya
Mirası Eğitim Programı kapsamında gerçekleştirilen en önemli faaliyetlerinden biridir.
Çizgi film serisi, “gençler tarafından, gençler için” yaklaşımıyla, gençler arasında mirasın
korunmasının önemi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamakta ve onları Dünya
Mirasının korunması mesajını akranlarına iletmeye davet etmektedir.

Şimdiye kadar, Patrimonito’nun Dünya Mirası Maceraları’nın 14 bölümü üretilmiş,
UNESCO Dünya Mirası Web Sitesi (http://whc.unesco.org/en/patrimonito/) ve UNESCO
sosyal medya kanalları aracılığıyla halkın erişimine açılmıştır.

HİKÂYE ÇİZİMİ YARIŞMASI

Hikâye Çizimi Yarışması, gençlere yaratıcı ve problem çözme becerilerini kullanarak
Dünya Mirası alanları hakkında farkındalık yaratma fırsatı sunmaktadır.
Ortaokul öğrencileri ve genel olarak gençler, bu yılki yarışmanın teması üzerine hikâye
çizimleri oluşturmaya davet edilmektedir. En iyi sunum, bağımsız bir jüri tarafından
seçilerek okullara ve Dünya Mirası eğitim etkinliklerine küresel dağıtım için profesyonel
olarak animasyon filmlerine dönüştürülecektir.

TEMA: DÜNYA MİRASI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İklim değişikliği, günümüzün belirleyici sorunu olarak
günümüzde kültürel ve doğal mirasın karşı karşıya kaldığı
en büyük tehditler arasında yer almaktadır. Dünya Mirası
Listesi’nde yer alan doğal sit alanları ve kültürel miras
alanlarının birçoğu şu anda iklim değişikliği tehdidi
altındadır. Son aylarda ve yıllarda, orman yangınları, sel,
fırtına ve mercan resiflerindeki kitlesel ağarma olaylarının
kültürel ve doğal miras alanları kapsamındaki birçok
Dünya Mirası alanını tehdit ettiği görülmektedir. İklim
değişikliği aynı zamanda somut olmayan kültürel mirası da – sözlü gelenekler, gösteri
sanatları, toplumsal uygulamalar, festivaller ve geleneksel bilgi – risk altında
bırakmaktadır. İklim değişikliği yerinden edilmeye ve zorunlu göçe yol açtığı için, tüm
yaşam biçimleri sonsuza dek kaybolma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır.
İklim değişikliğinin bu zorluğu devasa olsa da, iklim eylemi için doğrudan mirastan da
ilham alınabilmektedir. Dünya Mirası, su ve iklim düzenlemesi gibi ekosistemin sunduğu
avantajlarla toplumun iklim değişikliğini hafifletmesi ve bunlara uyum sağlaması için
seçenekler de barındırmaktadır. Kültürel miras ise, değişimin gerçekleşmesi için
dayanıklılık oluşturan ve bizi daha sürdürülebilir bir geleceğe götüren geleneksel bilgileri
aktarabilmektedir. Bu nedenle, iklim değişikliğinin insan toplumları ve kültürel çeşitlilik,
biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri, dünyanın doğal ve kültürel mirası üzerindeki
etkileri hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olmak tüm nesiller için çok önemlidir.
Bu bağlamda, dünyanın dört bir yanından gençleri, iklim değişikliğinin Dünya Mirası
alanları üzerindeki ve çevresindeki etkisinin bu zorlukların ele alınmasında yardımcı
olacak çözümler veya önlemler hakkında düşünmeye davet ediyoruz.

KATILIM KRİTERLERİ:
Patrimonito Hikâye Çizimi Yarışması dünyanın her yerinden 12 – 18 yaş arası gençlere
açıktır.
Eserler yalnızca katılımcı(lar) tarafından, elle veya dijital çizim araçları kullanılarak
oluşturulmalıdır. Her iki durumda da, taranan kopyalar e-posta ile veya orijinal kopyalar
(el ile çizilmiş girişler olması durumunda) veya basılı versiyonlar (dijital sanat eserleri
olması durumunda posta yoluyla) UNESCO Genel Merkezi’ne gönderilmelidir.
Katılımcılar ayrıca başvurularını ülkelerinin UNESCO Millî Komisyonları aracılığıyla
göndermeyi de seçebilirler.
Bir çalışma sayfası örneğinin yanı sıra bir hikâye çizimi taslağının nasıl oluşturulacağı ile
ilgili bilgilere aşağıdan erişilebilir.

KATILIM SÜRECİ
Hikâye çizimi oluşturma:
Bir hikâye çizimi hazırlamak bir çizgi roman çizmeye benzemektedir. Bir hikâyeyi kronolojik sırayla
eskizler üzerinden sunan bir senaryodur. Genellikle, bir hikâye çizimi kurşun kalem, mürekkep veya
dijital çizim araçlarıyla çizilmektedir. Hikâyeye ait imgeler veya görsel illüstrasyonlar bir dizi çerçeve kullanılarak tasvir edilmiştir.

Hikâye ve çizim şunları yansıtmalıdır:
• Katılımcının seçtiği Dünya Mirası alanının olağanüstü değeri hakkındaki bilgisi.
• İklim değişikliğinin etkilerine dayalı olarak söz konusu alanın karşılaştığı zorluk/sorun
• Katılımcının zorluğa/soruna yönelik önerdiği çözüm veya önlemler.
Karikatürlerin çizimi için boş bir hikâye çizimine ait çalışma sayfasının taslağı (ekte bulunmaktadır)
kullanılmalıdır. Çalışma sayfaları, katılımcılara eylemin veya hikâyenin gelişimini gösterecek bir dizi
çerçeve sunmaktadır.

Hikâye çiziminin yapılışı:
• Katılımcılar, iklim değişikliği teması üzerinde karşı tarafa aktarmak istedikleri hikâyeyi
yansıtmalıdır. Patrimonito karakterler arasında ana rollerden birini oynamalı ve ideal olarak
iki ana karakter daha olmalıdır – genç bir kız ve bir erkek.
• Hikâyedeki senaryonun bir “olay örgüsü”ne ihtiyacı olacaktır – bu da hikâyenin bir
başlangıcına, ortasına ve son bölümlerine ihtiyacı olduğu anlamına gelmektedir.
o Başlangıç Bölümü: Katılımcılar, seçilen Dünya Mirası alanıyla ilgili olarak
hikâye ve karakterler oluşturmalıdır.
o Orta Bölüm: Bu kısım hikâyenin belkemiğini oluşturmaktadır. Burada, karakterlerin üstesinden gelmesi gereken engelleri veya sorunları ya da
muhtemel herhangi bir engeli, ilginç bir yolculuk veya yaşadıkları bir dizi
çakışma varsa ortaya koymaları gerekmektedir. Katılımcılar ana mesajı bu
bölümde iletmelidirler.
o Son Bölüm: Her şeyin bir araya getirilerek ve katılımcının söz konusu sorunun
nasıl çözülmesi gerektiğini tasvir ederek hikâyenin sonuç kısmının
oluşturulduğu kısımdır.
• Katılımcılar hikâyenin sunumunu dengelemelidirler. Söz konusu alanın tanımına,
karşılaştığı soruna ve önerdikleri çözüme yönelik ayrılan çerçeve sayısını dikkate
almalıdırlar.

Örnek çalışma sayfası ve sayfanın nasıl doldurulacağı hakkında:
• Çerçevenin üst kısmı çizim içindir. Çerçevenin alt kısmı aksiyonun anlatımı,
karakterlerin hareketi ve animasyonun yapımında kullanılacak müzik veya özel sesler
vb. öneriler içindir. Bu kısım İngilizce veya Fransızca olmalıdır.
• Karikatürde diyalog olmayacaktır. Bu nedenle çizimler temel mesajı iletmelidir. Bazı
anahtar kelimeler eklenebilecektir. Katılımcılar, şu anda yaptıkları eylemi gösteren
karakterleri çizmeli ve ayrıca bir arka plan eklemelidir.
• Kronolojik sırayla çerçeve sayısı sağ üst köşede belirtilmelidir. Katılımcılar en az 16
ve en fazla 24 çerçeve kullanmalıdır.
• Gerekirse, boş hikâye çizim taslağı ayrı bir kâğıda kopyalanabilir veya çoğaltılabilir.
Çizimler siyah beyaz veya renkli olabilecektir.

hikaye yarışma

Başvuruları göndermeden önce dikkat edilmesi gereken hususlar:
Katılımcılar, kişisel bilgilerini her çerçevede sayfanın üstüne yazdıklarından emin olmalıdırlar.
Katılımcılar orijinal, tamamlanmış olan hikâye çizimlerinin bir kopyasını almayı
unutmamalıdırlar.

HİKÂYE ÇİZİMLERİNİN GÖNDERİLMESİ
• E-posta ile gönderilirse:
Hikâye çerçevelerinin taranmış versiyonu Dünya Mirası Merkezi’ne e-posta yoluyla
gönderilmelidir: [email protected]
• Posta yoluyla gönderilirse:
Orijinal kopyalar (elle çizilmiş başvurular durumunda) veya baskı versiyonları (dijital sanat
eserleri durumunda) aşağıda yer alan adrese gönderilmelidir.
Ms Ines Yousfi
Focal Point, World Heritage Education Programme
UNESCO World Heritage Centre
7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP France
Phone: +33 1 45 68 18 82
E-mail: [email protected]
• Katılımcılar başvurularını, ülkelerinde bulunan UNESCO Millî Komisyonları aracılığıyla
göndermeyi de seçebileceklerdir.
Gönderimler için son tarih:
Hikâye çizimlerinin taslakları en geç 30 Eylül 2022 tarihine ve 23:59 CET saatine kadar
gönderilmelidir.

SEÇİM VE SONUÇLAR
Kazanan eser, Dünya Mirası Merkezi tarafından oluşturulan, miras ve eğitim uzmanlarından oluşan bağımsız jüri tarafından seçilecektir. Kazanan kişi UNESCO sertifikası alacak ve kazanan hikâye çizimleri profesyonel olarak Patrimonito’nun Dünya Mirası Maceraları serisinin animasyon film bölümüne uyarlanacaktır.
Kazanan kişinin adı UNESCO ve ortakları tarafından dünya çapında yayınlanacak olan filmde yer alacaktır. Bir sonraki bölümün 2023 yılında vizyona girmesi planlanmaktadır.

Katılımcılar, Dünya Mirası Sözleşmesi hakkında detaylı bilgilere şu adresten erişebilirler:
http://whc.unesco.org
Ayrıca Dünya Mirası Listesini ve listeye kaydedilmiş olan alanlara şu adresten ulaşabilirler:https://whc.unesco.org/en/list
İklim Değişikliği ve Dünya Mirası konularını içeren kaynak bağlantılar şu adreste mevcuttur:
https://whc.unesco.org/en/climatechange

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

nine − 3 =