112 Acil Çağrı Merkezi Asılsız İhbar ve Gereksiz Çağrı Temalı Karikatür Yarışması

Türkiye’de birden fazla olan acil çağrı numaralarının ‘’112’’ numarası altında toplanması hususunda farkındalık oluşturmak ve asılsız ihbarların verdiği zararlara dikkat çekmek amacıyla karikatür yarışması düzenlenmektedir. “112 Acil Çağrı Merkezi Asılsız İhbar ve Gereksiz Çağrı’’ temasıyla ödüllü olarak gerçekleştirilen yarışmaya ilimiz genelinde resmi/özel tüm ortaokul ve lise öğrencileri, öğretmenler ile vatandaşlarımız katılabileceklerdir.
Öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışmaya son başvuru tarihi 13 Mayıs 2022 olup, başvurular internet üzerinden yapılabilecektir.
Başvuru ve Yarışma Şartnamesi aşağıdadır.

“112 Acil Çağrı Merkezi Asılsız İhbar ve Gereksiz Çağrı Temalı Karikatür Yarışması” Şartnamesi
KONU : “112 Acil Çağrı Merkezi Asılsız İhbar ve Gereksiz Çağrı Temalı Karikatür Yarışması”

DÜZENLEYEN KURUM: 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü
AMAÇ:
● Vatandaşlarımızın, Türkiye’de birden fazla olan acil çağrı numaralarının (155 Polis İmdat – 156 Jandarma İmdat – 158 Sahil Güvenlik – 110 Yangın İhbar – 112 Sıhhi İmdat – 177 Orman Yangın İhbar – 122 AFAD) tek numara “112” altında toplandığını bilmeleri ve Ulusal Kapsamda Tek Acil Çağrı Numarası olarak “112” yi kullanmalarını sağlamak,
● Asılsız ihbarların ve gereksiz çağrıların toplam çağrılar içinde büyük yer tutması ve personelin gereksiz yere meşgul edilmesi nedeniyle artan iş yükünün azaltılması ve daha etkin çalışmasının sağlanması.
● Çocuklar tarafından oyun amaçlı yapılan ve tekrarlanan asılsız ihbarların ve gereksiz çağrıların önüne geçmek,

Ayrıca; Çankırı Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin ve öğretmenlerin karikatür sanatına olan ilgilerini öne çıkarmak ana fikrinden hareketle aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir
• Eğitime, çizginin düşünce ve mizaha dönüşmesi diyebileceğimiz karikatür gözüyle bakılmasını sağlamak ve ortaya çıkacak bakış açılarını bir eğitim çıktısı olarak kullanmak,
• 112 Acil Çağrı Merkezi Projesinin tanıtılması kapsamında farkındalığı artırmak ve projeyi tanıtmak,
• Öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,
• Karikatür sanatının gelişimine katkıda bulunmak.
• Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
• Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,
• Karikatür yarışmasıyla; hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak

YARIŞMANIN KATEGORİ-BÖLÜMLERİ
İlimiz geneli
✔ Ortaokul -imam hatip ortaokulu, lise öğrencileri, (Çankırı İlinde resmi ve özel okulların orta ve lise kısımlarında öğrenim gören tüm öğrenciler)
✔ Öğretmenlerimiz (Çankırı ilinde resmi ve özel okullarda görev yapan tüm öğretmenler)
✔ Vatandaşlarımız (İl merkezinde, ilimiz ilçe ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımız)
Arasında üç ayrı grupta karikatür yarışması düzenlenecektir.

1.“112 Acil Çağrı Merkezi Asılsız İhbar ve Gereksiz Çağrı Temalı Karikatür Yarışması” (öğrenciler)
2.“112 Acil Çağrı Merkezi Asılsız İhbar ve Gereksiz Çağrı Temalı Karikatür Yarışması” (öğretmenler)
3.“112 Acil Çağrı Merkezi Asılsız İhbar ve Gereksiz Çağrı Temalı Karikatür Yarışması” (Vatandaşlar)
ÖDÜLLENDİRME:
Kategori 1
“112 Acil Çağrı Merkezi Asılsız İhbar ve Gereksiz Çağrı Temalı Karikatür Yarışması” (öğrenciler)
İlk üçe kalan eser sahiplerinin her birine Bisiklet
Kategori 2 “112 Acil Çağrı Merkezi Asılsız İhbar ve Gereksiz Çağrı Temalı Karikatür Yarışması” (öğretmenler)
Birinciye Gram Altın
İkinciye Kitap Seti
Üçüncüye Kitap Seti

Kategori 3 “112 Acil Çağrı Merkezi Asılsız İhbar ve Gereksiz Çağrı Temalı Karikatür Yarışması” (Vatandaşlar)
Birinciye Gram Altın
İkinciye Kitap Seti
Üçüncüye Kitap Seti

KATILIM KOŞULLARI:
1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2-Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler. Yarışmacılar geleneksel yöntemlerin yanı sıra dijital teknolojileri kullanarak oluşturdukları karikatürlerle de yarışmaya katılabilirler.
3-Yarışmaya katılacak eser kesinlikle internet başvuru adresinden yüklenecektir. Alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
Eserin internet başvuru sisteme yüklenmesi;
a)Kağıda çizilerek hazırlanmış yarışmaya katılacak eser, en az a4 en çok A3 boyutunda hazırlanacak olan eser, yüksek çözünürlükte düzgün çekilmiş fotoğrafı veya tarayıcı cihaz ile jpeg olarak taranmış hali başvuru linkinden yüklenecektir.
b)Dijital ortamda hazırlanmış yarışmaya katılacak eser, (en az A4 kâğıt boyutu 5,83 x 8.27 inç en çok A3 boyutu 11,70*16,55 inç) dijital ortamda. jpeg olarak kaydedilecek ve başvuru linkinden yüklenecektir.
4-Karikatür yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları dışında karikatüre ilgi duyan, “Son Katılım Tarihi” itibariyle ilimiz okullarında görevli öğretmenler, ilimiz okullarında öğrenim gören ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim öğrencileri, ilimiz halkından 18 yaşını doldurmuş vatandaşlarımız amatör ve profesyonel herkes katılabilir.
5-Katılımcılar, mutlaka kendileri tarafından yapılmış olan “112 Acil Çağrı Merkezi Asılsız İhbar ve Gereksiz Çağrı Temalı” birbirinden farklı en fazla 2 (iki) adet karikatür ile yarışmaya katılabilir.
6-Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış karikatürler gönderilemez. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Karikatürün, sergilenmiş ve karikatür yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
7-Üzerinde imza, isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
8-Gönderilen karikatürlerin tamamı yarışmacı tarafından yapılmış olmalıdır. Başkasına ait çalışmanın/görselin olduğu gibi veya kısmen kullanılması, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi kural ihlali yapmış sayılır.
9-Siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır
10-Kural ihlali yapan katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.
11-Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan karikatürlerin asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir, istenildiğinde Düzenleme Kurulu’na gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
12-Yarışmacıların yüklediği karikatürler İl temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Karikatürler jüriye tümüyle karartılabilir ve internet bağlantılı bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış karikatürler üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan karikatürlerin eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
13-Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Çankırı Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne aittir.
Yarışma sonuçları Çankırı Valiliği adresinden ve Çankırı İl Millî Eğitim Müdürlüğü http://cankiri.meb.gov.tr/ adresinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara Düzenleme Kurulu tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
Yarışmacı, yarışmaya gönderilen eserin kullanım haklarını Çankırı Valiliğine, Çankırı Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne ve Çankırı Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Çankırı Valiliğine, Çankırı Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne ve Çankırı Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder.
Yarışmaya gönderilen eserler orijinal olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir. Çankırı Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü katılımcıların karikatürleriyle ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
• Katılımcılar; https://sites.google.com/view/cankirikarikatur/ana-sayfa adresine giriş yaparak ve karikatürlerini yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma karikatürlerini göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

KARİKATÜRLERRİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
● Yarışmaya başvurular sadece online (çevrimiçi) yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
Yarışma karikatürlerinin online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi https://sites.google.com/view/cankirikarikatur/ana-sayfa adresinden üyelik ve karikatür gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
● Yüklenecek karikatürler üzerinde tarih, katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb. bilgiler bulunmamalıdır.
● Katılımda yüklenecek karikatürlerin boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
● Karikatür dosyası isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Sadece alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

Düzenleyen Kurum Çankırı Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü
Başlama Tarihi 11.04.2022
Son Katılma Tarihi 13.05.2022
Seçici Kurulun Toplanması 16.05.2022
Sonuç Bildirim Tarihi 18.05.2022
İlgili Kişi Çankırı Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü