11. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi

11. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ bu sene KIRGIZİSTAN’ın tarih ve kültür merkezlerinden Calalabat şehrinde yapılacaktır. Bu yılki kongrenin teması “Türk Dünyasının VİZYON Arayışı” olarak belirlenmiştir. 10 – 16 Haziran 2013 tarihlerinde düzenlenecek olan kongremize çalışmalarınızı bekliyoruz.

Amaç ve Kapsam
İnsanlığın “Bilgi”nin başlıca güç haline geldiği ve daha çok “küreselleşme” kavramı ile ifade edilen yeni bir döneme ulaştığı görülüyor. Nitekim sanayi toplumunun yerini “Bilgi Toplumu” nun almakta olduğu ve yaşananların “Bilgi Çağı”nın habercisi olduğu şeklindeki yaklaşımlar günümüzde genel kabul gören değerlendirmelerdir.

Yaşanan bu dönüşüm sürecinin önemli bir karakteristiği de birçok alanda mesafe kavramının ortadan kalkmakta oluşu ve buna paralel olarak; toplumlararası ilişkilerde görülen büyük artıştır. Özellikle ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü ilerlemeler artan sorunlar karşısında işbirliği imkânlarını da beraberinde getirmiş, bölgesel teşkilatların sayısı giderek artmıştır. Tüm bu olan bitenden bilim dünyası da payını almış görünüyor. Zira bilginin başlıca güç haline gelmesi, bilgiye ulaşma ve paylaşımın kolaylaşması, küresel ve bölgesel sorunlardaki artış gibi gelişmeler bir yandan ortak süreçleri gündeme taşımış bir yandan da bilimsel işbirliğini adeta bir zorunluluk haline getirmiştir.

“Türk Dünyasını” Soğuk Savaşın sona ermesine paralel olarak Avrupa’nın doğusundan Uzak Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada ortaya çıkan başlıca jeopolitik unsur olarak ifade etmek yanlış olmayacaktır. Türk Dünyasını oluşturan ülke ve toplulukların demokratik birer ulus olarak gelişmeleri, reel egemenliklerinde artış sağlayabilmeleri ve dünya barışına katkıda bulunabilmelerinin başlıca hamlesi bilgi toplumu doğrultusunda işbirliğine dayalı atılacak adımlardır. Son çeyrek asra bakıldığında bu geniş coğrafyadaki ilişkilerin giderek arttığı görülmektedir. Bu yıl onbirincisi düzenlenecek olan Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’ni; bilimsel işbirliği ve paylaşımın kolaylaştığı daha da önemlisi bir zorunluluk haline geldiği küreselleşme şartlarında Türk dünyasında artan işbirliğini bilimsel alanlara da taşıma gayretinin bir tezahürü olarak ifade etmek mümkündür. Ortak bilimsel kongre ve sempozyumların başta ekonomi, yönetim, kültür gibi sahalar olmak üzere birçok alanda; iletişim ve işbirliği süreçlerinin de başlangıcı olacağı düşünülmektedir. Bu anlamda üniversiteler arası yapılan bu faaliyet hacmini aşarak kurulan irtibatlar ve iletişim köprüleri sayesinde başta yerel yönetimler ve bürokrasi olmak üzere ticaret ve sivil toplum gibi alanlarda da yeni işbirliği sahaları oluşturmaktadır. İşbirliği platformlarındaki bilimsel çalışmalar; gelişme, sınır aşan sorunlara yönelik çözümler üretme, siyasi ve kültürel yakınlaşmayı arttırma, yeni ortaklıkların tesisi noktasında önemli rol oynayacaktır.

İşte bu tespitlerden hareketle her yıl düzenlenen ve artık gelenekselleşen bu kongre özetle Asya, Avrupa ve Balkanlar’da yaşayan Türk ve akraba toplulukların sosyo-kültürel, ekonomik, politik vb. durumlarını bilimsel çerçevede araştırıp bilgi üretimi ve birikimi ile her alanda işbirliği zeminlerini oluşturmayı amaçlayan bir faaliyettir. Geçen sene Gaspıralı’nın izinde “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” diyerek yola çıkmıştık, Kırım – Akmescit’te Türk Dünyası’ndaki işbirliği potansiyelini etraflıca tartışmış, yapılabilecekleri tebliğ etmiştik. Bu yıl “Türk Dünyası’nda Vizyon Arayışı” ile yolumuza devam ediyoruz. Kırgızistan Calalabat’ta bu arayış doğrultusunda;

Antropoloji, Coğrafya, Tarih, Türk Dili ve Kültürü, Töre Bilim ve Ahlaki Değerler, Din,
Ekonomi, Maliye, Hukuk, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler,
Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Bilim Felsefesi ve Yöntem Bilim, Eğitim Bilimleri,
Çevresel Sorunlar ve Sağlık, Spor, Turizm,
Girişimcilik, Yönetim ve Organizasyon, Üretim ve Pazarlama, Muhasebe ve Finans
vb. başlıklar altında hazırlanan özgün bilimsel tebliğler, bilim hakem kurulunun onayını aldıktan sonra kongremizde sunulmak üzere kabul edilecek ve yazarı/yazarları tarafından sunulan tebliğler daha sonra derlenerek kongre kitabı şeklinde basılacaktır.

Türk Dünyasında Vizyon Arayışı

11. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’ne sosyal bilimlerin aşağıdaki alanlarından her hangi birinde özellikle Türk Dünyası ile ilintili olarak yazılmış bildiriler beklenmektedir. Gönderilen bildiriler aşağıdaki başlıklar altında ele alınıp değerlendirilecektir (Oturum Konuları):

Antropoloji
Bilim Felsefesi ve Yöntem Bilim
Coğrafya
Çevresel Sorunlar ve Sağlık
Din Bilimleri
Eğitim Bilimleri
Ekonomi
Felsefe
Finans
Girişimcilik ve Küçük İşletmeler
Hukuk
Kamu Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Pazarlama
Psikoloji
Siyaset Bilimi
Sosyoloji
Spor
Tarih
Töre Bilim ve Ahlaki Değerler
Turizm
Türk Dili
Türk Kültürü
Uluslararası İlişkiler
Üretim
Yönetim ve Organizasyon

11.ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

26 Nisan 2013 Cuma:Genişletişmiş özet gönderilebileceği son tarih
3 Mayıs 2013 Cuma:Kabul edilen bildiri özetlerinin ilanı
10 Mayıs 2013 Cuma:Kongreye kayıt için son tarih
12 Haziran 2013 Çarşamba:11.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (1.gün)
13 Haziran 2013 Perşembe:11.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (2.gün)
14-16 Haziran 2013:Kırgızistan Gezisi
5 Temmuz 2013 Cuma:Sunulan bildirilerin tam metinlerinin (son hal) gönderimi

KONGRE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Danışabileceğiniz tüm konular için…
[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin