11. ULUSLARARASI FİNANS SEMPOZYUMU 2012

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKOKULU

ve

BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ

 

11. ULUSLARARASI FİNANS SEMPOZYUMU 2012

“DÜNYA EKONOMİSİNDE TASARRUF-YATIRIM İLİŞKİLERİ VE FİNANSAL SİSTEMİN ETKİNLİĞİ”

 

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu ile Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü olarak 2002 den beri gelenekselleşen Finans Sempozyumu bu yıl da 8 Kasım 2012 tarihinde yapılacaktır. Sempozyumun teması “Dünya Ekonomisinde Tasarruf-Yatırım İlişkileri ve Finansal Sistemin Etkinliği” olarak belirlenmiştir.

Sempozyum, geçen yıllarda olduğu gibi, yine uluslararası nitelikte düzenlenmektedir. Gönderilen bildiriler, hakem sürecinden geçirildikten sonra kabul edilecek ve sunulabilecektir. Ayrıca sunulan bildiriler sempozyum kitabında yayımlanacaktır. Bildirilerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve sunulmamış olması gerekmektedir. Kabul edilen ve sunulacak olan bildirilerin sempozyum kitabında yayım hakkı Yüksekokul ve Enstitümüzde olacaktır.

Sempozyum Tarihi: 08 KASIM 2012

Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar Konferans Salonu

Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük Binası, İstanbul, Türkiye

Bildirilerin (Tam Metin) Son Gönderim Tarihi: 10 Eylül 2012

Hakem Süreci Sonrası Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 10 Ekim 2012

Telefon: 0216 414 99 89 / 113

[email protected]

 

 

 

KONU BAŞLIKLARI

Tasarruf – Yatırım İlişkisinin Kuramsal Analizi

Dünyada ve Türkiye’de Tasarruf – Yatırım İlişkisinin Ampirik Analizi

Tasarrufların Yatırımlara Dönüştürülmesinin Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri

Tasarrufların Yatırımlara Dönüştürülmesinde Finansal Sistemin Aracılık Rolü ve Sorunları

Para Otoritelerinin Faiz Uygulamalarının Tasarruf-Yatırım İlişkileri Üzerine Etkileri

Tasarruflar – Gelir İlişkisi: Gelir Artırıcı Önlemler Yoluyla Tasarrufların Artırılabilirliliği

Tasarrufların Artırılmasında Sigortacılığın Rolü ve Önemi

Tasarrufların Yatırıma Dönüştürülmesinde Sermaye Piyasalarının İşlevselliği

Bankaların Tasarrufları Krediye Dönüştürme İşlevleri ve Kısıt Faktörleri

Reel Sektöre Fon Aktarım Mekanizmaları

Kamu Açıklarının Tasarruf – Yatırım Dengelerine Etkileri

Kamu Borçları-Kamu Kaynakları İlişkisi

Emtia Fiyatlarındaki Oynaklığın Yatırımlar Üzerindeki Etkisi

Tasarruf-Yatırım İlişkisinde Mevzuat Değişikliklerinin Etkileri

Ödemeler Bilançosu Dengesizliklerinde Tasarruf-Yatırım İlişkileri

Borçlanmada Vade Yapısı

Uluslararası Finansal Çevrelerinin Ulusal Maliye ve Para Politikaları Üzerindeki Etkinlikleri

Uluslararası Banka Birleşmelerinin Tasarruf ve Yatırım Üzerindeki Etkileri

Finansal Yeniliklerin Tasarruf-Yatırım Üzerindeki Etkileri

Merkez Bankaları Politikalarının Tasarruf ve Yatırım İklimi Oluşturması

BRICS Ülkelerinde Tasarruf-Yatırım İlişkileri

Tasarruf Teşvikleri ve Cari Açığın Azaltılmasına Yönelik Beklentiler

Bütçe Açıkları ve Finansman Seçenekleri

Küresel Gelir Dağılımı, Tasarruf-Yatırım İlişkisi

Alternatif Enerji Yatırımlarının Teşviki

Yatırım-Risk Dengesine Aktüeryal Yaklaşımlar

BES Tasarruflarının Aktüeryal Modellemesi

Bireysel Emeklilik Sistemi Fonlarının Finansal İşlevleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin