11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Ülkemizde Sınıf Öğretmenliği Eğitimi alanında sempozyum ve kongre adıyla birçok üniversitede çeşitli bilimsel etkinlikler yapılmaktadır. Bu kapsamda, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi 16-17 Haziran 1994 tarihlerinde “I. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2-3 Mayıs 1995 tarihlerinde “İlköğretim ve Sorunları Sempozyumu”, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 23-24 Ekim 1997 tarihlerinde “III. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 15-16 Ekim 1998 tarihlerinde “IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu” düzenlemiştir. 14-16 Nisan 2006 tarihlerinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi V. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi düzenlenmiştir.

Kongrenin kapanış oturumunda, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi alanında 2007 yılından itibaren, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu adıyla ve her yıl olmak üzere bir sempozyum düzenlenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 27-28-29 Nisan 2007 tarihlerinde, VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 2-3-4 Mayıs 2008 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 21-22-23 Mayıs 2009 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenmiştir. IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Elazığ’da 20-21-22 Mayıs 2010 tarihlerinde ve X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu ise Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Sivas’ta 5-6-7 Mayıs 2011 tarihlerinde yapılmıştır. Bu son sempozyumun değerlendirme ve kapanış oturumunda XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nun Mayıs 2012 tarihlerinde Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Rize’de düzenlenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

BİLİM KURULU (Unvan ve Soyisim Sıralamasına Göre)

•Prof. Dr. M. Bahaddin ACAT (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
•Prof. Dr. Ali Rıza AKDENİZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
•Prof. Dr. Hayati AKYOL (Gazi Üniversitesi)
•Prof. Dr. Yahya AKYÜZ (Ankara Üniversitesi)
•Prof. Dr. Murat ALTUN (Uludağ Üniversitesi)
•Prof. Dr. Nurullah ALTAŞ (Atatürk Üniversitesi)
•Prof. Dr. Sebahattin ARIBAŞ (İnönü Üniversitesi)
•Prof. Dr. Alipaşa AYAS (Bilkent Üniversitesi)
•Prof. Dr. Ayhan AYDIN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
•Prof. Dr. Adnan BAKİ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
•Prof. Dr. Erdoğan BAŞAR (Ondokuzmayıs Üniversitesi)
•Prof. Dr. Nevzat BATTAL (İnönü Üniversitesi)
•Prof. Dr. Ali BAYKAL (Boğaziçi Üniversitesi)
•Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR (Giresun Üniversitesi)
•Prof. Dr. Nazan BEKİROĞLU (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
•Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ (Atatürk Üniversitesi)
•Prof. Dr. Serap BUYURGAN (Gazi Üniversitesi)
•Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK (Gazi Üniversitesi)
•Prof. Dr. Adil ÇAĞLAR (Maltepe Üniversitesi)
•Prof. Dr. Salih ÇEPNİ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
•Prof. Dr. Ramazan DİKİCİ (Atatürk Üniversitesi)
•Prof. Dr. Mustafa ERGÜN (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
•Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
•Prof. Dr. İbrahim GÜNER (Muğla Üniversitesi)
•Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ (Bartın Üniversitesi)
•Prof. Dr. Mehmet GÜROL (Fırat Üniversitesi)
•Prof. Dr. Leyla HARPUTLU (Ahi Evran Üniversitesi)
•Prof. Dr. Ahmet IŞIK (Atatürk Üniversitesi)
•Prof. Dr. Aytekin İŞMAN (Sakarya Üniversitesi)
•Prof. Dr. Rasim KALE (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
•Prof. Dr. Fitnat KAPTAN (Hacettepe Üniversitesi)
•Prof. Dr. Mehmet Durdu KARSLI (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
•Prof. Dr. Ahmet KIRKKILIÇ (Atatürk Üniversitesi)
•Prof. Dr. Semra MİRİCİ (Akdeniz Üniversitesi)
•Prof. Dr. Ayla OKTAY (Maltepe Üniversitesi)
•Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi)
•Prof. Dr. Ayhan ÖZTÜRK (Cumhuriyet Üniversitesi)
•Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY (Gazi Üniversitesi)
•Prof. Dr. M. Yaşar ÖZDEN (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
•Prof. Dr. Ahmet SABAN (Selçuk Üniversitesi)
•Prof. Dr. A. Seda SARACALOĞLU (Adnan Menderes Üniversitesi)

•Prof. Dr. Ramazan SEVER (Giresun Üniversitesi)
•Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
•Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU (Adnan Menderes Üniversitesi)
•Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN (Gazi Üniversitesi)
•Prof. Dr. Şefik YAŞAR (Anadolu Üniversitesi)
•Prof. Dr. Selma YEL (Gazi Üniversitesi)
•Prof. Dr. Tuğba YANPAR-YELKEN (Mersin Üniversitesi)
•Doç. Dr. Muzaffer ALKAN (Kafkas Üniversitesi)
•Doç. Dr. Bekir BULUÇ (Gazi Üniversitesi)
•Doç. Dr. Mustafa CİN (Giresun Üniversitesi)
•Doç. Dr. Bayram COŞTU (Dokuz Eylül Üniversitesi)
•Doç. Dr. Muammer ÇALIK (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
•Doç. Dr. Mücahit DİLEKMEN (Atatürk Üniversitesi)
•Doç. Dr. Serkan DOĞANAY (Giresun Üniversitesi)
•Doç. Dr. Durmuş EKİZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
•Doç. Dr. Murat GÜNEL (Ahi Evran Üniversitesi)
•Doç. Dr. Ramazan GÜRBÜZ (Adıyaman Üniversitesi)
•Doç. Dr. Abdullah KAPLAN (Atatürk Üniversitesi)
•Doç. Dr. Osman Nafiz KAYA (Fırat Üniversitesi)
•Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ (Gazi Üniversitesi)
•Doç. Dr. Enver SARI (Giresun Üniversitesi)
•Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR (Atatürk Üniversitesi)
•Doç. Dr. Çavuş ŞAHİN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
•Doç. Dr. Ekber TOMUL (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
•Doç. Dr. Lütfullah TÜRMEN (Uşak Üniversitesi)
•Doç. Dr. Hikmet YAZICI (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
•Doç. Dr. Raşit ZENGİN (Fırat Üniversitesi)
•Dr. Abdulvahap ÖZPOLAT (MEB TTKB)
KONULAR

•Sınıf Öğretmenliğinde Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi
•Sınıf Öğretmenliğinde Türkçe Öğretimi
•Sınıf Öğretmenliğinde Matematik Öğretimi
•Sınıf Öğretmenliğinde Fen ve Teknoloji Öğretimi
•Sınıf Öğretmenliğinde Sanat Eğitimi
•Sınıf Öğretmenliğinde Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
•Sınıf Öğretmenliğinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
•Sınıf Öğretmenliğinde Çevre Eğitimi
•Sınıf Öğretmenliğinde Demokrasi Eğitimi
•Sınıf Öğretmenliğinde Program Geliştirme
•Sınıf Öğretmenliğinde Sınıf Yönetimi Uygulamaları
•Sınıf Öğretmenliğinde Ölçme ve Değerlendirme
•Sınıf Öğretmenliğinde Rehberlik
•Sınıf Öğretmenliğinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
•Sınıf Öğretmenliğinde Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi
•Sınıf Öğretmenliğinde Drama
•Sınıf Öğretmenliğinde Öğretim Materyalleri
•Sınıf Öğretmenliğinde Lisansüstü Eğitim
•Sınıf Öğretmeni Yetiştirme ve İstihdam
•Sınıf Öğretmenliği Eğitiminin Geleceği

İLETİŞİM

Sempozyum hakkında her türlü bilgi için, ilgili alandaki sempozyum sekreterine başvurabilirsiniz:

  • Arş. Gör. Ebru ALTUN (Ulaşım ve Konaklama)
  • Arş. Gör. Çiğdem BAKİ (Bildiri Kabul ve Kayıt)
  • Arş. Gör. Hasan BAĞ (Katılım Ücretleri)
  • Arş. Gör. Tuğba BAHÇEKAPILI (Bildiri Kabul ve Kayıt)

Adres: Rize Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 53200 Çayeli / RİZE

Genel Ağ:

E-Posta:

  • 2012usos@gmail.com
  • usos2012@rize.edu.tr

Telefon : +9 (0464) 532 84 54
Belgegeçer : +9 (0464) 532 86 12