11. TAÇ Yarışması

11. TAÇ “Bir De Sen Tasarla” Yarışması – 2013

Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş. ve TETSİAD işbirliğiyle düzenlenen 11.
TAÇ “Bir De Sen Tasarla” Yarışması – 2013 geleceğin tasarımcılarını ev
tekstili sektörü ile buluşturmayı amaçlıyor…
Genç tasarımcılara yeni bir yaratıcılık alanı açmayı hedefleyen
11. TAÇ “Bir De Sen Tasarla” yarışması, başarı kazanmaya öğrencilik
yıllarında başlamak isteyen tüm katılımcıları
saygın bir yarışmada buluşmaya davet ediyor…

Yarışma Şartnamesi
A. Etkinlik
Ev tekstilinde moda yaratabilecek tasarım ve tasarımcıların ortaya
çıkmasını sağlamayı hedefleyen ve Zorluteks Tekstil Tic. Ve San. A.Ş.
(“Zorluteks“ olarak anılacaktır) tarafından organize edilen “Bir De Sen
Tasarla” yarışması, “nevresim desen tasarımı” kategorisinde “gençlik”
teması ile düzenlenmektedir.
B. Amaç
1. Uluslararası pazara sunulabilecek ve ev tekstilinde moda yaratabilecek
özgün tasarımları ortaya çıkarmak,
2. Tasarımcı adaylarının özgür düşünce ve sanatsal yaratıcılığını
geliştirmek,
3. Ev Tekstili sektöründe “tasarımcı” kimliğinin güçlenmesine yardımcı
olmak,
4. Sanayi-Eğitim işbirliğine katkıda bulunmaktır.
C. Yarışmanın Konusu
11. Taç Bir De Sen Tasarla Yarışması’nın konusu “Gençlik”tir. Bu
kapsamda yarışmada, gençlerin düşledikleri dünyayı, özgürlük, gelecek
ve/veya dönüşüm kavramlarıyla anlattıkları tasarımlar yarışacaktır.
Yarışmaya başvuracak adaylardan konuyla ilişkili ve kendileri için tercih
edecekleri nevresim takımına yönelik tasarım önerileri beklenmektedir.
D. Genel Koşullar
1. Yarışmaya: T.C. vatandaşı, yarışma duyurusunun yapıldığı tarihte Güzel
Sanatlar Fakülteleri’nde, Mimarlık Fakülteleri’nde ve Eğitim Fakülteleri’nin
Güzel Sanatlar Eğitimi Resim–İş Öğretmenliği Bölümü’nde eğitim görmekte
olan lisans öğrencileri, kişisel veya grup olarak katılabilirler.
2. Yarışmacılar, projeleri için ayrı rumuz belirterek en fazla üç proje ile
yarışmaya katılabilirler.
3. Projeler daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya
edilmemiş ve özgün olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler
yarışma dışı kalacak olup, bu durumun başta tespit edilememesi ve böyle
bir tasarımın Zorluteks tarafından kullanılması halinde, tasarım sahibi
katılımcı Zorluteks aleyhine doğmuş-doğacak olan her türlü maddi/manevi
zararı doğrudan ve derhal tazmin etmeyi şimdiden gayrikabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt etmiştir.
4. Teknik koşullara uygun olmayan projeler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
5. Ödül kazanan tasarımların uygulanması ve üretimi münhasıran
Zorluteks’in kararına bağlıdır. Ödül kazanan tasarımların uygulanması ve
üretimi durumunda proje sahiplerine ayrıca bir ücret ödenmez. Bu projelerin
FSEK (“Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”) kapsamında işleme, çoğaltma,
yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla
umuma iletim, tercüme ve kullanma hakkı başta olmak üzere tüm mali ve
mülkiyet hakları eserin meydana gelmesinden itibaren süre, yer ve muhteva
bakımından sınırsız olmak kaydıyla münhasıran Zorluteks’e devir ve temlik
edilmiş, tam ruhsat vermiş sayılır. Ayrıca ödül kazanan proje sahibi
katılımcı, isminin ve/veya rumuzunun tüm ürün ve ambalaj kataloglarında
yayınlanmasına şimdiden muvafakat etmiştir.
6. Ödül kazanamayan tasarımlardan Zorluteks tarafından uygun görülenler,
tasarım sahiplerinin de kabul etmesi halinde 1.000-TL (bintürklirası) tasarım
ücreti ödemek suretiyle FSEK’dan doğan işleme, çoğaltma, yayma, temsil,
işaret, ses ve/veya görüntü nakline yaralan araçlarla umuma iletim, tercüme
ve kullanma hakkı başta olmak üzere tüm mali ve mülkiyet hakları ile birlikte
eserin meydana gelmesinden itibaren süre, yer ve muhteva bakımından
sınırsız olmak kaydıyla münhasıran tam ruhsatlı olarak devir ve temlik
suretiyle satın alınacaktır.
7. Ödül kazanamayan ancak bir başka firma tarafından talep edilen
projelerin öncelik hakkı, yarışmanın sonuçlanmasından itibaren bir ay
süresince, Zorluteks’e aittir. Proje sahibi, Zorluteks’in satın almaması
durumunda, projeyi talep eden firma ile anlaşma yapabilir.
8. Zorluteks, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü takdirde proje
sahiplerinden tasarımlarda değişiklik yapılmasını talep edebilir.
9. Yarışmanın sonuçlanmasından itibaren üç ay içerisinde yazılı olarak geri
talep edilmeyen projelerin tesliminden Zorluteks sorumlu tutulamaz.
10. Yarışmaya jüri üyeleri, Zorlu Grubu ve Grubun hizmet aldığı reklam ve
organizasyon şirketlerinde çalışanlar ile çalışanların birinci dereceden
yakınları katılamazlar.
11. Yarışmaya 50 (elli) tasarımın altında katılım olması durumunda
Zorluteks’in münhasıran vereceği karar doğrultusunda yarışma tamamen
iptal edilebilir veya ödül sayısı ilk üç ödül ile sınırlandırılabilir. Bu durumda
Zorluteks, uygun gördüğü tasarımları, tasarım sahiplerinin de kabul etmesi
halinde 1000-TL (bintürklirası) ücret ödemek suretiyle FSEK’dan doğan tüm
telif ve mali hakları ile birlikte devir alabilir.
12. Katılımcılar, yarışmaya katılmakla tüm yarışma koşullarını baştan kabul
etmiş sayılırlar.
E. Teknik Koşullar
1. Yarışmaya sunulacak orijinal desenlerde kaynak, renk sayısı ve teknik
serbesttir.
2. Her proje için, tüm detayları içeren sunum dosyası hazırlanacaktır :
 Orijinal desen 50×70 cm boyutlarında olup, en az 3 mm’lik mukavvaya
yapıştırılacaktır.
 A4 boyutlarındaki nevresim altyüz, çarşaf ve yastık önerileri ile takım
olarak giydirme önerisi, üzerinde kategori ve rumuz yazılı, A3
boyutunda bir zarf içinde teslim edilecektir.
3. Projenin 300 dpi, psd formatıyla çalışılmış hali cd şeklinde proje ile teslim
edilmelidir.
F. Değerlendirme Aşamaları:
Nisan ayının ikinci haftası yapılacak değerlendirme toplantısı ile dereceye
giren ilk 10 proje belirlenecektir. Adaylar son başvuru tarihine kadar
başvurularını tamamlamakla yükümlüdür. Yapılacak ödül töreninin
akabinde, ödül kazanan toplam 10 proje “Sosyal Medya Ödülü(**)” için
sosyal medyada yarışacak olup, kullanıcıların oylaması ile sosyal medya
birincisi seçilecektir. Bu ödül ile birlikte yarışma kapsamında toplam 11 adet
ödül verilecektir.
G. Değerlendirme Ölçütleri:
1. Desen tasarımlarının özgün olması ve yeni fikir içermesi
2. Desen tasarımlarının nevresime dönüştürülebilir ve uygulanabilir olması
3. Desen tasarımlarının nihai tüketici tarafından tercih edilebilir olması
4. Yarışma temasına uygunluk
H. Projelerin Teslimi
1. Yarışmacılar, orijinal desenlerin yapıştırılacağı kartonların sağ arka
köşesine; silinmeyecek bir kalemle, 4 haneli rakam ve tek kelimelik
rumuzlarını yazacaklardır.
2. Katılım formu eksiksiz doldurulacaktır.
3. Birden fazla projeyle katılım olması halinde, her proje için ayrı rumuz ve
ayrı kimlik zarfı verilmelidir.
4. Kimlik zarfının içine, okul kimliğinin bir fotokopisi ve başvuru formu
konulacaktır. Zarf, orijinal desenin arkasına yapıştırılacak ve rumuz zarfın
üzerine de yazılacaktır.
5. Postadaki aksaklıklar dahil, teslimi geciken projeler kabul edilmeyecektir.
I. Ödüller
Birincilik ödülü: 10.000- TL
İkincilik ödülü: 7.000- TL
Üçüncülük ödülü:5.000-TL
Mehmet Zorlu Vakfı Özel Bursu(*): 6 Adet
TETSİAD Özel Ödülü: 1 kişi 3.000- TL
Sosyal Medya Ödülü(**): 1 kişi 3.000- TL
Böylece toplam 11 ödül verilecektir.
Yarışma sonuçları, 2012 – 2013 Akademik Yılı’nın ikinci yarısında
İstanbul’da düzenlenecek ödül töreninde ve tören sonrası Facebook
sayfasında (facebook.com/tacbirdesentasarla) duyurulacaktır.
(*)Mehmet Zorlu Vakfı Özel Bursu, 2013-2014 Öğretim Yılının birinci yarısını kapsamaktadır.
(**)Sosyal Medya Ödülü: Yarışma sonlanıp kazanan projeler belli olduktan sonra, ödül kazanan tüm
projeler, ödül törenini takiben 15 gün boyunca “Facebook Bir De Sen Tasarla sayfası”nda facebook
kullanıcılarının oyları ile belirlenmek suretiyle yarışacaklardır. Belirlenen bu 15 günün sonunda en
yüksek oyu alan bir proje aynı Facebook sayfasında duyurulacaktır. 1. olan proje sahibine daha önce
kazanmış olduğu ödül dışında Sosyal Medya Ödülü olarak belirlenen 3.000- TL ödül verilecektir.
Facebook sayfası, tüm yıl boyunca aktif olacak ve bu sayfa üzerinden yarışmacılarla çeşitli bilgiler
görsel ve yazılı olarak paylaşılacaktır.
İ. Projelerin İadesi
1. Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen projeler, ödül töreninden sonra
3 ay boyunca Zorlu Grubu şirketleri tarafından düzenlenecek sergilerde yer
alacaktır.
2. Projeler 3 ay sonunda Zorluteks tarafından, üniversitelerin bölüm
başkanlıklarına kurye ya da kargo ile gönderilecek ve öğrenciler projelerini
buradan teslim alacaklardır.
3. Projeler özenle korunacak, ancak postada meydana gelecek ve elde
olmayan nedenlerden oluşacak hasarlardan dolayı Zorluteks sorumlu
olmayacaktır.
4. Katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar.
J. Seçici Kurul
Yarışmaya katılan projeleri; üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan 3
öğretim üyesi ve/veya görevlisi, 1 TETSİAD temsilcisi, 3 Zorluteks
Yöneticisi ve 2 Taç Bölge Bayisi olmak üzere toplam 9 kişiden oluşan seçici
kurul değerlendirecektir.
(**) “Sosyal Medya Ödülü”nü ise, Facebook Bir De Sen Tasarla
sayfasında oy kullanan Facebook kullanıcıları belirleyecektir.
K. Projelerin Korunması ve Fikri Mülkiyet ve Sınai
Mülkiyete Konu Hususlar
Zorluteks, ödül törenini takiben 3 (üç) ay boyunca yarışmaya katılan tüm
projeleri sergilemek, yayınlamak ürünlerinde/üretiminde kullanmak ve
arşivlemek amacıyla kullanma hakkını saklı tutar.
Ödül ve mansiyon kazanan projelerin FSEK kapsamında tüm telif ve
mülkiyet hakları münhasıran Zorluteks’e aittir. Tasarımcıya verilen ödül,
eserin FSEK kapsamında doğan İşleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret,
ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, tercüme ve
kullanma hakkı başta olmak üzere tüm mali ve mülkiyet haklarının eserin
meydana gelmesinden itibaren süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız
olmak kaydıyla münhasıran yarışmayı açan Zorluteks’e devir ve temlik
edildiğini tam ruhsat verildiğini ifade etmektedir. Zorluteks, yarışmaya
katılanlar arasından uygun gördükleri projeler için, proje sahibi ile ayrıca
sözleşme yapma önceliğini ve hakkını saklı tutar.
Ayrıca ödül almaya hak kazanan projelere konu eserlerin ürünlerde
kullanılması ve satışa sunulması halinde, Zorluteks’in insiyatifi dahilinde
yarışmacıların adı ve/veya rumuzu ürün ambalajları ve kataloglarda
kullanılabilecektir.
L. Projelerin Teslim Süresi ve Yeri
Projeler, en geç 22/03/2012 tarihinde saat 16:00’ya kadar Zorlu Holding’e
postayla veya elden ulaştırılmalıdır.
Sibel Bal
Zorlu Tekstil Grubu
Zorlu Plaza 34310 Avcılar / İstanbul
Tel: 0212 456 23 25
e-mail: sibel.bal@zorlu.com