11 Şubat Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü Ortak Ürün Oluşturduk

Biykem Bozkurt
Biykem Bozkurt

Medeniyetimiz kadın ve kız çocuklarını yücelten bir anlayışla geleceğin annelerinin değerini günümüze taşımıştır. Bu değerlerin eksik olduğu yerde bireyi ve toplumu önemli tehditler beklemektedir.

Kadınlar her alanda olduğu gibi bilim alanında da büyük mücadeleler sonucunda yer alabilmiş, her türlü ayrımcılığın ve engelin üstesinden gelerek bilim tarihine adlarını yazdırmışlardır. Bugün medeniyetimizin onlara verdiği bu değeri bilen kadınlarımız geleceğimiz için en önemli rol model olmaktadırlar.

Kadın ve kız çocuklarımız tarihten aldıkları meşaleyi daha ileriye taşıyarak, bilimsel alanda ilerleyerek, ülkemize ve insanlığa hizmet etmek için daha çok çalışmalıdırlar. Kız çocuklarımızın geleceği şekillendirebilen ve toplumları dönüştürebilen bireyler olmaları için önündeki engelleri kaldırarak potansiyellerini ortaya çıkarmalıyız. Önündeki engeli kalkan kadın sağlıklı kararlarla geleceğimize yön verebilir. Bu doğrultuda bakanlık olarak, kadın ve kız çocuklarımızın haklarını koruyarak, her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önleyecek tedbirler almış, onların hayatın her alanında güçlendirilmesi için elimizden geleni yapmaktayız.

Ortak Ürün slaytı hazırladık.Yaşar Doğu imam Hatip Ortaokulu Olarak Biykem Bozkurtu Tanıttık.