11. Sağlık ve Hastane Yönetim Kongresi

11. Sağlık ve Hastane Yönetim Kongresi

Dünyada 1900’lü yıllar, Türkiye’de ise 1970’li yıllardan itibaren gündeme gelen, sağlık hizmetleri yönetimi bilim alanı, özellikle 2000’li yıllardan sonra giderek önem kazanmaya başlamıştır. Sağlık hizmetlerinin yapısının karmaşıklaşması, yaşlı ve sağlık hizmetlerine bağımlı nüfusun hızlı bir şekilde yükselmesi, yeni birçok hastalığın tedavi edilebiliyor olması, sağlık harcamalarının hem aile, hem de devlet bütçesinde önemli bir yer tutması ve sağlık hizmetlerinin işletme sistematiği içinde ele alınması gibi bir çok neden sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.

Türkiye’de 2000’li yıllar sonrası gerçekleştirilen sağlıkta dönüşüm programı, kamusal sağlık hizmetlerinde profesyonel yönetim ihtiyacını artırmıştır. Aynı zamanda dönüşüm özel sağlık sektörünün önünü açmasıyla, özellikle hastanecilik alanında, hızlı bir büyümeye neden olmuştur.

Aynı sürece paralel olarak yükseköğretimde sağlık yönetimi bölümlerinde hızlı bir artış meydana gelmiştir. Kurulduğu günden 1990 yıllara kadar tek olan Hacettepe, Sağlık İdaresi Bölümüne, Başkent, Ankara, Marmara üniversitelerinin katılımıyla doksanlı yıllarda sayılarını dörde çıkmıştır. 2006’li yıllardan sonra sağlık sektöründe ortaya çıkan profesyonel yönetici ve eğitimli personel ihtiyacı ve bunun yüksek öğretime yansıması sonucu ise Isparta Süleyman Demirel, Konya Selçuk ve Gümüşhane devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerde açılan yeni bölümlerle bölüm sayısında hızlı bir artış yaşanmıştır. Bu gün sağlık yönetimi bölüm sayısının ellinin üzerine çıkmıştır.

Bu kongre ile amaçladığımız, Dünyadaki ve Türkiye’deki sağlık yönetimi alanında ortaya çıkan gelişmeler ve sorunları bilimsel bir bakış açısıyla ele almak,

Özellikle hasta dostu ve akıllı sağlık hizmetleri kavramı çerçevesinde geleceğin sağlık hizmetlerinin nasıl yapılandırılması gerektiği üzerine kafa yormak,

Ve sağlık yönetimi alanında meydana gelen bu hızlı büyümenin getirdiği yeni durumu, bölüm akademisyenleri ile özel ve kamu sektörünün temsilcilerinin tartışabileceği bir zemini oluşturmaktır.

Bütün katılımcılarımıza Karadeniz’in kalbi Trabzon’da bilim ile doğanın buluştuğu bir sonbahar yaşatmak ve Karadeniz’in büyülü güzelliklerini yakından göstermek bir başka amacımızdır.

Dünya ve Türkiye’de sağlık hizmetlerinin yönetilmesine kendisini adayıp ilgi duyan bilim insanları, özel ve kamu sağlık sektörü yönetici ve çalışanları, sivil toplum temsilcileri ve öğrencilerini kongremizde görmeyi arzu etmekteyiz.

Bilgi paylaştıkça ve tartıştıkça değer kazanır. Bu bakış açısıyla;

Sizleri, bilgi ve deneyimlerinizi geniş kesimlerle paylaşım için davet ediyoruz.

Bilim şölenimiz hepimize hayırlı olsun….

Doç. Dr. Sedat BOSTAN
Kongre Başkanı

KONGRE KONULARI

Hasta Dostu ve Akıllı Sağlık Hizmetleri

Yalın Sağlık Hizmetleri

Sağlık Kurumlarında Güncel Yönetim

e-Sağlık, Teletıp, Mobil Sağlık

Dijital ve Yeşil Hastaneler

Sağlık Turizmi

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış

Klinik Yönetimi

Sağlık Ekonomisi

Sağlık Finansmanı

Sağlık Hukuku

Sağlık Kurumlarında Kalite

Risk ve Kriz Yönetimi

Stratejik Yönetim

Acil Sağlık Hizmetleri ve Afet Yönetimi

Sağlık Sektöründe Girişimcilik

Sağlık Kurumlarında Kantitatif Teknikler

Halk Sağlığı Uygulamaları

Bina Yönetimi

Sağlık Sektöründe Bilgi Yönetimi ve Güvenliği

Hasta ve Çalışan Hakları

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması

Diğer Sağlık Yönetimi Konuları

Kongre Tarihi ve Yeri:13-15 Ekim 2017, Hilton Garden INN, Trabzon, Türkiye

Son Bildiri Gönderme Tarihi:10 Ağustos 2017

Kabul Edilen Bildirilerin Toplu İlanı: 13 Eylül 2017

Erken Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2017

Son Kayıt Tarihi: 15 Eylül 2017

Kongre Kursları

Bilimsel Çalışmalarda Eleştirel Perspektif, Kavramsallaştırma ve Özgünlük

Amaç: Bu kurs, genç akademisyenlerin ve akademisyen adaylarının bilimsel çalışmalarında ana akım perspektiflerin dışına çıkma, özgün çalışmalar yapabilmelerine dair yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Katılımcılar: Lisansüstü eğitim (yüksek lisans ve doktora) yapan öğrenciler ve akademisyenler katılabilecektir.

Süre: 4 saat

Eğitimci: Prof. Dr. Ramazan Erdem

Kapsam:

1. Lisansüstü eğitim nedir, ne değildir? Beklentiler, idealler ve gerçekler

2. Bilim, insan ve ahlâk

3. Türkiye’de bilim üretiminin görünümü

4. Bilimin ana caddeleri ve arka mahalleleri

5. Literatür nasıl taranır?

6. Bulgudan bilgi üretme ve kavramsallaştırma

Katkılar: Bu kursu alanlar;

1. Bir bilimsel araştırma sürecini bütünüyle görecek,

2. Türkiye’de bilim üretimine eleştirel bir perspektifle bakabilecek,

3. Kendi çalışmalarında orijinalliği ve özgünlüğü yakalayabilecek,

4. Bilimsel çalışmalarda etik problemlere duyarlı hâle gelecek,

5. Bilimsel bulgulardan hareketle kavramsallaştırma becerisini artıracaktır.

http://hhac2017.gumushane.edu.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here