11. Klasik Batı Müziği Çalgılarıyla Eser Seslendirme Yarışması

ÇANKAYA MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLKOKUL, ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM
OKULLARI ARASI “11. KLASİK BATI MÜZİĞİ ÇALGILARIYLA ESER
SESLENDİRME YARIŞMASI”

ŞARTNAME

ANKARA İLİ

“ÇANKAYA, GÖLBAŞI, SİNCAN, PURSAKLAR,

YENİMAHALLE, ETİMESGUT, KEÇİÖREN, MAMAK, ALTINDAĞ”

İLÇELERİNDE BULUNAN TÜM RESMÎ VE ÖZEL OKULLAR ARASI

11. KLASİK BATI MÜZİĞİ ÇALGILARIYLA ESER SESLENDİRME YARIŞMASI PROJESİ

UYGULAMA ESASLARI

Amaçlar

Madde 1: Bu projenin amacı;

1. Atatürk’ün “Bir milleti yaşatmak için bir takım temeller lazımdır ve bilirsiniz ki bu temellerin en mükemmellerinden biri sanattır” özdeyişinden hareketle öğrencilerimize çoksesli batı müziğini tanıtmak ve sevdirmek.

2. Öğrencilerin özgüvenlerinin geliştirilmesi,

3. Öğrencilerin sanatsal değerlerine karşı duyarlı birer birey olarak yetiştirilmesine katkı sağlanması,

4. Öğrencilerin, duygu ve düşüncelerini müzik aracılığı ile sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlanması,

5. Öğrencilerin ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlanması,

6. Öğrencilerin sanat aracılığı ile istenmeyen davranışlardan ( şiddet gibi) uzaklaştırılması,

7. Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, kendini ifade etme gibi kazanımların sağlanması.

Kapsam

Madde 2: Bu proje; Ankara İli “Çankaya, Gölbaşı, Sincan, Pursaklar, Yenimahalle, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Altındağ” ilçelerinde bulunan resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları öğrencilerinin katılacağı klasik batı müziği çalgılarıyla eser seslendirme etkinliğini kapsar.

Dayanak

Madde 3: Bu proje, yeni eğitim programında yer alan sanat etkinlikleri derslerine, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 31 ve 36. Maddelerine (31. madde : ”Taraf devletler çocuğun dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence ve etkinliklerde bulunma ve kültürel sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar.” . 36. madde,“Taraf devletler esenliğine her hangi bir biçimde zarar verebilecek başka her türlü sömürüye karşı çocuğu korurlar.” ) dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4: Bu esaslarda geçen tanımlar aşağıdaki şekildedir.

Sanat etkinliği: Yapıcı ve yaratıcı bir biçimde yetiştirilmesi düşünülen bireyin; insanı, doğayı, yaşamı algılayabilmesini, yorumlayabilmesini ve kendi duygu ve düşüncelerini farklı sanatsal yollarla ifade edebilmesi.

Sanat eğitimi: Bireyin zihinsel, duygusal, bedensel eğitimi bütünlüğü içinde estetik duygularının geliştirilmesi, yeteneğinin olgunlaştırılması ve yaratıcılığının artırılması için yapılan eğitim çabası.

Okullar : Ankara İli “Çankaya, Gölbaşı, Sincan, Pursaklar, Yenimahalle, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Altındağ” İlçelerine bağlı resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları ve açıköğretim ortaokulu ve lisesi

Öğrenciler: Ankara İli Çankaya, Gölbaşı, Sincan, Pursaklar,Yenimahalle,Etimesgut,Keçiören, Mamak,Altındağ” İlçesine bağlı resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında ve açıköğretim ortaokulu ve lisesinde eğitim gören öğrenciler.

Sınırlılıklar

Madde 5:

Bu proje Ankara İli “Çankaya, Gölbaşı, Sincan, Pursaklar, Yenimahalle, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Altındağ” ilçelerinde bulunan Devlet Konservatuvarları, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri (müzik branşı) ve her türlü tam zamanlı ve yarı zamanlı profesyonel müzik eğitimi veren okullar dışında kalan tüm resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları, açıköğretim ortaokulu ve lisesi ile sınırlıdır.

Yapılacak İş ve İşlemler

Madde 6:

A- Çankayaİlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılması gereken işler:

1. Proje uygulama esaslarının hazırlanması,

2. Proje uygulama onayının alınması,

3. Etkinliğin planlanıp okullara duyurulması,

4. Etkinliğin başlatılması ve belirlenen uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesi,

5. Öğrencilere etkinliğe katılımlarından dolayı memnuniyeti ifade eden onurlandırıcı ve ödüllendirici uygulamaların yapılması,

B- İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılması gereken işler:

1. Etkinliğin diğer 8 ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından müdürlüklerine bağlı resmî ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarına duyurulması,

C- Okullar tarafından yapılması gereken işler:

1. Projenin öğretmen ve öğrencilere duyurulması ve yapılacak etkinliğin içeriği konusunda bilgilendirilmesi,

2. Katılacak öğrencilerin katılım formunu doldurarak Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi,

D- Teknik bilgi: Uygulama, aşağıda verilen teknik bilgilere uygun olarak yapılacaktır.

Etkinlik süreci ile ilgili bilgilendirme ve duyurular: Genel bilgilendirme ve duyurular Çankaya Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından elektronik posta yoluyla İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine ve okullara duyurulacaktır. Ayrıca “cankaya.meb.gov.tr” adresi duyurular bölümünden de takip edilebilir.

Yarışma süreci:

* Yarışma sırasında salona veli, seyirci veya komisyon harici öğretmen alınmayacak, yarışmacı öğrenciler salona tek tek alınacaktır.

* Yarışma süresince herhangi bir yarışmacının performansının kamera kaydı altına alınması yasaktır.

* Yarışmanın gidişatıyla ilgili herhangi bir aksaklık durumunda jüri tarafından yarışma durdurulur ya da o gün için sonlandırılır.

Tür: Klasik müzik, çok seslendirilmiş Türk müziği.

Branş: Piyano, klasik gitar, keman, yan flüt.

Eserler: Yetkili uzman kişiler tarafından belirlenen repertuar içerisinden seçilen zorunlu bir eserle birlikte, öğrencinin kendi istediği eserle toplam iki eser çalınacaktır. Eserler solo çalınacak, eşlikle çalınan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Süre: Seslendirilen serbest eser seçilirken metronom sayısına uyulacak ve eserin süresi 3 dakikayı geçmeyecektir.

Akord: Müzik aletlerinin akordları, öğrenci yarışmaya alınmadan önce öğrencinin kendi imkanlarıyla yapılmış olacaktır..

Zorunlu Repertuar: Sınıf grupları ve branşlara göre hazırlanan repertuar ekte verilmiştir.

Değerlendirme: Değerlendirmeyi yapacak olan jüri üyeleri, Devlet Konservatuarı Akademik Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sanatçıları, Güzel Sanatlar Lisesi Branş Öğretmenleri, Müzik Eğitim Fakülteleri Akademisyenlerinden katkı sağlamak isteyenler ve ilçemiz müzik öğretmenlerinden oluşacaktır.

Değerlendirme; 1-12. Sınıflar arasında, her sınıf ayrı değerlendirilecek şekilde yapılacaktır.

Ödüllendirme: Ödüllendirme her branş ve sınıf için ayrı ayrı yapılacak olup, birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri ile jüri tarafından uygun görüldüğü takdirde solistlik ve mansiyon ödülü verilecektir.

Başvuru Formu İndir

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI “11. KLASİK BATI MÜZİĞİ ÇALGILARIYLA ESER SESLENDİRME YARIŞMASI”

Klasik Gitar Zorunlu Repertuarı
İlkokul
1.sınıf- “Divertissement”, A. Can-Curiela
2.sınıf- “Etüd no: 6, J.Mourice Mourat
3.sınıf- “Etüd no: 4 (14 Mini Etüd), J.Mourice Mourat
4.sınıf- “Andante in C, Fernando Sor
Ortaokul
5.sınıf- “Etüd in La Minör”, D. Aguado
6.sınıf- “Prelüde in A Minör” Fernando Carulli
7.sınıf- “Estudio”, Francisco Tarrega
8.sınıf- “Alman”, Robert Johnson
Ortaöğretim
9.sınıf- “Etüd no:5”, B minör, F.Sor
10.sınıf- “Guardame Las Vocas”, Luys de Narvaes
11.sınıf- “Lagrima”, F.Tarrega
12.sınıf- “Galliarde”, F.Cutting

Keman Zorunlu Repertuarı
İlkokul
1.sınıf- “Tekerleme” Çevreden Evrene Keman Eğitimi 1 (E.Günay-A.Uçan) No:40 1. Pozisyon
2.sınıf- “Bingo” Essential elements violin book 1, No:140 G Major 1. Poz.
3.sınıf- “Long Long Ago”, Suziki 1, No:7
4.sınıf- “Andantino” Re Majör, Suziki 1 No:11
Ortaokul
5.sınıf- “Minuet” No:1 Sol Majör, Suziki 1, J.S. Bach
6.sınıf- “Minuet” No:3 Sol Majör, Suziki 1, J.S. Bach
7.sınıf- “ Si Minör Konçerto” 1. Bölüm, Op.35, O. Rieding
8.sınıf- “Sol Majör Konçerto” 1. Bölüm, Op.34, O. Rieding
Ortaöğretim
9.sınıf- “Re Majör Konçerto” 1. Bölüm, Op.22, F.Seitz
10.sınıf- “Re Majör Konçerto” 1. Bölüm, Op.36, O.Rieding
11.sınıf- “Re Majör Konçertino” 1. Bölüm, Op.15, F. Kuchler
12.sınıf- “La Minör Konçerto” 1. Bölülm, Op.3 No:6, Vivaldi

Yan Flüt Zorunlu Repertuarı
İlkokul
1.sınıf- “Dance” Susato (Trevor Wye-Part One-sf:14)
2.sınıf- “Farewell” Alman Ezgisi (Trevor Wye-Part One-sf:24)
3.sınıf- “Bransle” Gervaise (Trevor Wye-Part One-sf:36)
4.sınıf- “House of rising sun” Folk Ballad (The Joy Of Flute)
Ortaokul
5.sınıf- “Minuet” J.Pleyel (Famous Flute Favorites – Hugh Stuart)
6.sınıf- “German Dance” Beethoven (The Joy Of Flute -20)
7.sınıf- “Berceuse” Hauser (Famous Flute Favorites – Hugh Stuart)
8.sınıf- “Sonata Theme” W.A.Mozart (Famous Flute Favorites – Hugh Stuart)

Ortaöğretim
9.sınıf- “Minuetto” W.A.Mozart (Famous Flute Favorites – Hugh Stuart)
10.sınıf- “The Trout” Shubert (The Joy of Flute-21)
11.sınıf- “Waltz” Shubert (Famous Flute Favorites – Hugh Stuart)
12.sınıf- “Little Dance” Haydn (Little Pieces For Flute and Guitar-Louis Moyse)

Piyano Zorunlu Repertuarı
İlkokul
1.sınıf- “Lightly Row” (D. AGAY)
2.sınıf- “Dalgaların Şarkısı” (E. TUFAN)
3.sınıf- “Kuşlar” (A. BURKARD)
4.sınıf- “Spinning Daydreams” (Dönüp Duran Hayaller) (D. AGAY)
Ortaokul
5.sınıf- “Menuet” (J. KRİGER)
6.sınıf- “Fırtına” (C.GURLİT)
7.sınıf- “Menuet” (J.S. BUTTSTEDT)
8.sınıf- “İskoç Dansı” L.V. BEETHOVEN
Ortaöğretim
9.sınıf- “Sonatin” 3.Blm.C majör (M. CLEMENTI)
10.sınıf- “Eski Fransız Ezgisi” P.I.TSCHAİKOWSKİ
11.sınıf- “Etüd” (BERTİNİ) (C MİNÖR)
12.sınıf- “Polonaise” G minör (J.S. BACH)