11. İZOCAM Yalıtım Yarışması

Yarışmanın içeriği

Dünya kentsel bir alana dönüşmektedir. Şehirler giderek büyümekte, kentsel nüfus artmaktadır. Bunun bir sonucu olarak sokağın altında ve üstünde, farklı seviyelerde çeşitli aktiviteler içeren binalar da gitgide yaygınlık kazanmaktadır. Ulaşım ağlarına bağlı olan bu binalar aynı zamanda sağladıkları bağlarla yerel ve bölgesel ölçekler arasında bir ilişki kurmaktadır. Bu tip yerler,  sokak hayatını öldürmek yerine sokağı bir “kent mikrocosmos”u haline getirerek kentsel deneyimleri genişletip artırmaktadır. Güney Greenwich, ABD’nin mega şehri olan New York City’nin toplu taşımasına, yerleşim birimlerine ve ticari alanlarına yakınlığı ile böyle bir tasarım fikrinin teşvik edilebileceği ve kente fayda getirecek bir bölgedir.

Dünya’da kullanılan toplam enerjinin %30’u yapı sektörünce tüketilmekte bu durum beraberinde CO2 salımlarını ve atmosfer kirliliğini de getirmektedir. New York şehri göz önüne alınırsa bu oran daha da artmaktadır. İnşaat işleri için harcanan enerji oranı toplam talebin % 70’ine kadar çıkabilmektedir. Bu oran ülkeden ülkeye değişse bile böyle bir  eğilim olduğu apaçık ortadadır.

Aşağı Manhattan uzun süredir, milyonlarca metrekareden oluşan LEED sertifikalı imar alanı ile, yürümeye olanak tanıyan kusursuz yaya sistemi ve son derece iyi örgütlenmiş toplu taşıma sistemi ile yeşil alan konusunda büyük hedeflere yönelik adımlar atmaktadır. Güney Greenwich ’daki yoğunluk, kullanım çeşitliliği ve gelişme potansiyeli, sürdürülebilirlik çözümlerini bölgesel ölçekte test etmek isteyenler için benzersiz bir fırsat sunmaktadır.

Yeni yapılacak kule, geleceği önceden görmek açısından, Greenwich’te ve Aşağı Manhattan’ın Merkezi İş Bölgesi’nde farklı seviyelerdeki sürdürülebilirliklere ulaşmak için başta gelen projelerden biri olmalıdır.

Yarışmanın konusu, yüksek binalarda enerji etkin strüktür kavramına yaratıcı yaklaşımlar getirilmesidir.  Amaç, Multi Konfor Bina tanımına göre pasif ev bileşenleri ile çok amaçlı bir kule tasarlamak olacaktır.

Çalışmanın DetaylarıYarışmanın amacı, Aşağı Manhattan bölgesinin Güney Greenwich olarak adlandırılan kısmında, sürdürülebilir bir gökdelen tasarımı ortaya koymaktır.

Tasarlanacak binada, konstrüksiyona bağlı etkenlerin yanı sıra, sosyal ve ekonomik etkenler de düşünülmeli ve bu binanın mevcut kentsel alanda yeni bir hareketlilik kazandırması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır. Binanın tasarımının dışında, inşaat alanının yakın çevresi için de kentsel mekân çözümleri sunulması beklenmektedir.  

Aşağıdaki asgarî şartlara uyulmalıdır.

Tanımlamalar

Fonksiyonel çözüm
Tasarım konseptinin tanımı
Enerji tedariği ve sürdürülebilirlik yaklaşımı (grafik anlatımla gösterilebilir)
Konstrüksiyonun tarifi
Yapı bileşenlerinin U-değerlerini gösteren liste
Hesaplama sonucu
Isısal ve akustik özelliklerin tablo ile açıklaması

Planlar

Verilen ölçekler projenin hazırlanması gereken çizim detayını göstermek içindir. Sunum paftalarında öğrenci proje sunumunu istediği ölçekte yada ölçeksiz verebilir.

Ek olarak sunulabilecekler (isteğe bağlı)Enerji ve ekoloji değerlendirmesi (enerji kimliği, ekokimlik)
Yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımı
Erişilebilirlik