11. İstanbul Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması

11. İSTANBUL 2016 ULUSLARARASI KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

I. KATILIM ŞARTLARI VE BAŞVURU

A. Adaylarda Aranan Şartlar:

Yarışmaya iştirak edecek adayların aşağıdaki şartları haiz olmaları gerekmektedir.
•1/1/2016 tarihi itibariyle 35 yaşını aşmamış olmak. (Doğum tarihi 1/1/1980’den sonra olanlar.)
•Üniversite, yüksek okul veya münhasıran tasarımla ilgili eğitim veren diğer derecelerdeki okullarda eğitim görüyor olmak veya bunlardan mezun olmak.
•İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği çalışanı veya çalışanların birinci dereceden akrabası olmamak.
•İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından daha önce düzenlenmiş olan kumaş tasarım yarışmalarında ilk on finalist arasında yer almamış olmak.

B. Tasarımlarda Aranan Şartlar:

Yarışmaya sunulacak tasarımların aşağıdaki şartları haiz olması gerekmektedir.
•Bu şartnamenin EK’inde verilen yarışma temasına ve üretim tekniklerine uygun dört farklı tasarım sunulmalıdır.
•Tasarımlar ticarete konu olmamış, endüstriyel olarak üretilebilir ve uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

C. Başvuru:

•Başvurular ‘ www.kumastasarimyarismasi.org ’ internet sitesi üzerinden oluşturulacak başvuru dosyası ile yapılacaktır.
•Tasarımlar ilk başvuruda ‘pdf’ veya ‘MS Powerpoint’ dosyası biçiminde sunulacaktır.
•Başvurular için son tarih 15 Nisan 2016 dır.


II. YARIŞMA AŞAMALARI

A. Birinci Değerlendirme:

Ön jüri 09 Mayıs 2016 tarihinde adayların internet ortamında sundukları başvuru dosyalarını incelenerek birinci değerlendirmesini yapacak ve ikinci değerlendirme aşamasına kabul edilecek 20 adayı belirlenecektir. Değerlendirme sonuçları aynı internet sitesinde ilan edilecektir.

B. İkinci Değerlendirme:

Ön jüri tarafından ikinci değerlendirme aşamasına kabul edilen 20 adayın tasarımları fiziki numune haline getirildikten sonra ödemeli kurye vasıtasıyla İTKİB Genel Sekreterliğine en geç 08 Haziran 2016 tarihine kadar gönderilecektir.

Jüri fiziki numuneler üzerinden ikinci değerlendirmesini 04 Temmuz 2016 tarihinde yapacaktır. İkinci değerlendirme adaylar tasarımlarını jüriye sözlü olarak sunacaklardır. Adaylar ile görüşme taleplerine istinaden telekonferans şeklinde yapılabilecektir.

Jüri ikinci değerlendirme sonucunda finale kalacak on adayı belirleyecektir. Sonuçlar aynı internet sitesinde ilan edilecektir.

C. Üretim Aşaması:

Final aşamasına kalan on adayın tasarımları İTHİB tarafından belirlenecek üreticilerin desteği ile endüstriyel nitelikte üretilmiş kumaş haline getirilecektir. Üretilen kumaşlar, yine İTHİB tarafından belirlenecek sektör uzmanları tarafından, kıyafete dönüştürülecektir. Tasarımları üretim aşamasına kalan adayların üretici ile beraber çalışabilmeleri için seyahat ve konaklama giderleri talep etmeleri halinde organizasyon tarafından karşılanacaktır.

D. Final Aşaması:

Yarışma finali 01 Kasım 2016 tarihinde yapılacaktır. 10 finalistin kıyafete dönüştürülen 4’er tasarımı ilk olarak final jürisine özel bir ön sunum ile gösterilecektir. Jüri özel sunumundan sonra tasarımlar aynı gün gerçekleştirilecek final gecesinde jüri ve davetlilere bir defile ile sunulacaktır. Jüri tarafından ödüle değer bulunan tasarımlar defile sonrasında ilan edilecektir. On finalistin final günü için İstanbul’a geliş gidiş ve konaklama giderleri organizasyon tarafından karşılanacaktır.

III. ÖDÜLLER

A. Para Ödülü

Birinci olan yarışmacıya 10.000 Avro, ikinciye 5.000 Avro ve üçüncüye 2.500 Avro para ödülü verilecektir.

B. Tanıtım Ödülü

Yarışma birincisine uluslararası bir moda dergisinde 4 tam sayfalık tanıtıcı makale alanı sağlanacaktır.

C. Yarışma Özel Ödülleri (Sadece Türk Vatandaşlarına)

En yüksek dereceyi alan Türk adaya, Ekonomi Bakanlığı destek ve onaylarıyla İTHİB tarafından belirlenecek tasarımla ilgili bir eğitim kurumunda %90 devamlılık ve başarı şartı aranmak şartıyla yurt dışı eğitim hakkı tanınacaktır.

D. Diğer Ödüller

İlk üçe giren yarışmacılara ayrıca, Première Vision Paris fuarını ziyaret, 6 Ay yabancı dil eğitimi ve endüstriyel tecrübe kazandırılması amacıyla İTHİB tarafından belirlenecek olan kurumlarda 1 aylık staj imkanı sağlanacaktır.

IV. KATILIMCI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Finale kalan yarışmacılar, yarışmaya sundukları tasarımların fikri mülkiyet hakları ile her türlü telif, marka ve lisans haklarının tamamının bizzat kendilerine ait bulunduğunu ve işbu tasarımların yayınlama ve çoğaltma dâhil olmak üzere bir yıl süre ile hiçbir koşul ve bedel talep etmeksizin İTHİB tarafından kullanılmasına muvafakat ettiklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Yarışma sonrası dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında İTHİB’den hiçbir talepte bulunamazlar.

Herhangi bir yerde yayınlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıca her bir yarışmacı yarışmaya gönderdikleri yapıtların kendilerine ait olduğunu, daha önce bir başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sergilenmediğini, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir tasarımdan yararlanılmadığını beyan eder ve gerekli özelliklerini şartnamelere uygun biçimde belirtirler. Projenin kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu, daha önce bir başka yarışmaya katılmadığını ve ticari anlamda kullanılmadığını taahhüt eder. Aksinin ispatı halinde tasarım ödül almış ise ödül geri alınır ve İTHİB bu nedenle uğradığı zarar ve ziyanları rücuen tazmin etme hakkına sahiptir.

İTHİB belirtilen ödüllerde, yarışma takviminde ve diğer tüm yarışma esasları ve koşullarında gerekli gördüğü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

V. ORGANİZATÖR VE İLETİŞİM

11. İstanbul 2016 Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması
, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından organize edilmektedir. Organizasyonun Sekretaryası, İTKİB Genel Sekreterliği tarafından yapılmaktadır. Sekretarya ile aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılarak irtibata geçilebilir.

İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Fuarlar Şubesi
Cansu Aksoy – Emre Öztürk

Tel: 0212 454 0200

contest@ithib.org.tr

www.kumastasarimyarismasi.org