11. Dilbilim Öğrenci Konferansı

11. Dilbilim Öğrenci Konferansına, 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde Mersin Üniversitesi Dilbilim Topluluğu olarak ev sahipliği yapmaktayız.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Prof. Dr. Uğur Oral Konferans Merkezinde gerçekleşecek olan akademik etkinliğimize kuramsal ve uygulamalı dilbilim alanlarındaki bilimsel çalışmalarınızı sunarak veya izleyici olarak katılabilirsiniz.

Bilimsel çalışmalarınızı sunma ve paylaşma imkanı sunan akademik ekinliğimiz katılmak isteyen herkese açık ve ücretsizdir.

Konferansla ilgili gelişmeleri ve bildiri gönderim süreçlerini sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Son özet gönderim tarihi: 15 Şubat 2017

Mersin Üniversitesi Dilbilim Topluluğu

Konferans Konuları

Kuramsal ve uygulamalı dilbilim alanlarındaki bilimsel çalışmaları kapsamaktadır.

Konular, dilbilimin alt alanlarını ve dilbilimle ilgili disiplinler arası çalışmaları içerebilir.

Aşağıdakiler çalışma alanlarına örnek olarak verilmiştir.

Anlambilim

Bilgisayar Dilbilim

Bilişsel Dilbilim

Biçimbilim

Derlem Dilbilim

Sesbilim

Sözdizim

Söylem Çözümlemesi

Dil Edinimi

Edimbilim

Adli Dilbilim

Sinir Dilbilim

Psikodilbilim

Sosyodilbilim

Tipoloji

Uygulamalı Dilbilim

Dilbilim ve Dil eğitimi

Dilbilim Alan Çalışmaları

Dilbilim ve Edebiyat