11. Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması

İnsan Hakları
Kısa Film Yarışması

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, her yıl, 10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları günü nedeniyle bir kısa film yarışması düzenlemektedir.

Yarışmanın amacı filmleri ile kendisini ifade etmek isteyenlere destek vermek, sinema sanatının gelişimine katkıda bulunmak ve insan hakları konusunu gündeme getirerek farkındalık yaratmaktır.

Yarışmanın teması, kamuoyunda farkındalık yaratacak İnsan Hakları konularını içermektedir.

1. Yarışma Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese açıktır.

2. Yarışmaya 20 Kasım 2020 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir.

3. Yarışmaya katılacak filmlerin süresi “en az 3 dakika ve en fazla 10 dakika olmalıdır”. Bu süreye tanıtma yazıları (jenerik) dahil olup, 3 dakika altında kalan veya 10 dakikayı aşan yapımlar yarışmaya kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4. Yarışmaya her formatta çekilmiş yapımlar katılabilir (35 mm ve 16 mm çekilmiş filmler, video tekniği, dijital teknik vb); ancak gösterim formatı yarışma organizasyonu tarafından belirlenir.

5. Yarışmaya birden fazla filmle katılmak mümkündür. Aynı kişinin sadece tek bir filmi finalde yarışmak üzere jüri tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

6. Orijinal dili Türkçe olan filmler İngilizce altyazılı, orijinal dili Türkçe olmayan filmler ise Türkçe altyazılı olmalıdır. Diyalog olmayan filmler de yarışmaya kabul edilir.

7. Yarışma Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması ve aşağıda yer alan tüm belge ve malzemelerin yarışma organizasyonuna eksiksiz teslim edilmesi halinde yarışma başvurusu tamamlanmış olacaktır. Yarışma Başvuru Formu www.avrupa.info.tr adresinden indirilebilir.

8. Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 1 Kasım 2021, Pazartesi saat 18:00’dir.
• Sinopsis (en çok 100 kelime)
• Yönetmen hakkında bilgi (en çok 100 kelime)
• Filmin dijital olarak bir mp4 veya mov dosyası (wetransfer vb. gönderilebilir)
• Filmden en az iki adet fotoğraf (en az 300 dpi)
• Bir adet yönetmen fotoğrafı (en az 300 dpi)
• Varsa, filmin kazandığı ödüller, filme ait afiş, broşür, fragman ve benzeri tanıtım malzemelerinden örnekler.

9. Başvuru formu ve tüm istenen belgeler aşağıdaki adrese gönderilecektir.
EU-HRFilmDays@gopacom.eu
veya
2021 AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması
Aristo İletişim
Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. No: 130 Elhamra Hanı D: 49
Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0 212 465 37 28

8. Yarışmaya başvuran filmler bir ön elemeye tabi tutulacak ve “İnsan Hakları” kategorisi için seçilecek 10, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “İklim Krizi” kategorileri için 5’er film esas jüri tarafından değerlendirilmek üzere finale kalacaktır.

9. Yarışma Asıl Jürisi kararını salt çoğunlukla verir.

6. Yarışmanın sonuçları Aralık 2021’de (düzenlenecek Ödül Töreninde) ilân edilecektir.

10. Ödüller eserler arasında paylaştırılamaz. Jüri, yarışma kurulunun ilan ettiği tüm ödülleri vermekle yükümlü olup, bu yönetmelikte belirtilmeyen başka bir ödül veremez.

YASAL KONULAR
• Filmlerin özgünlüğünden yapımcıları sorumludur. Katılan bir filmde telif hakkı gerektiren malzeme (müzik, görüntü, vs.) kullanımı, filmin yapımcısının telif hakkına sahip olmadığı ya da o malzemeyi bu yarışma için kullanma izninin olmadığı sürece yasaktır. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu başvuran filmlerle ilgili hiçbir yasal sorumluluk almaz.

• Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, olası fikir eseri hırsızlığı ya da yürürlükteki yasaların herhangi bir şekilde ihlalinden sorumlu değildir.

• İnsan Hakları konularında bilinçlendirme çalışmaları kapsamında katılımcılar, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na; isimlerini, fotoğraflarını, açıklamalarını, kendi ifadelerinden alıntıları, fikirlerini ve sundukları filmleri ticari olmayan nitelikteki tanıtım ve bilinçlendirme kampanyalarında bedel ödemeksizin kullanma hakkı verirler.

• Katılımcılar, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na; bedel ödenmeksizin filmlerini ticari olmayan şekilde kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ve/veya ekrana getirme hakkı verirler.

• Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun bilinçlendirme çalışmaları kapsamında filmleri ticari olmayan ortamlarda, örneğin web sitelerinde, konferanslarda ya da diğer yerlerde çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ya da sergileme hakkı vardır.

• Yapımcılar ayrıca, bu kurallar aracılığıyla Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na sağlanan hakları ihlal eden ya da çiğneyen herhangi bir sözleşme imzalamadıklarını ve imzalamayacaklarını teyit ederler.

• Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun, katılımcıların bu Katılım Kuralları ve Koşullarını ihlali ya da ihlal şüphesi oluşması durumunda filmlerini yarışmanın dışında tutma hakkı kesinlikle saklıdır.

• Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yarışmaya katılan tüm filmleri arşivinde saklayacak, gerekli hallerde ücretsiz olarak gösterebilecektir.

• Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na aittir.

• Yarışmaya katılan ve başvuru formunu doldurmuş yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar.

• Yarışmayı kazananlar, eserlerinin ödül töreninin akabinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında (Youtube, Facebook ve benzeri platformlar) yayınlanabileceğini kabul etmiş sayılırlar.