11. Attila İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması

11. Attila İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması

Konusu
“Bilgi ve internet iletişim teknolojilerinin yaşamınızdaki bugünkü yeri nedir? İleride nasıl olmalıdır?”.”

Katılım
– Ülkemiz içinde ve dışında, genel lise, teknik veya mesleki amaçlı resmi ve özel liselerde okuyan tüm gençler kişisel olarak, doğrudan başvuruda bulunabileceklerdir.

– Eser gönderimi yarışmacının kimlik bilgileri gizlenerek yapılacaktır. Her yarışmacı kendi belirleyeceği 4 haneli sayının başına Türkçe takma isim ilavesi ile kişisel rumuz oluşturmalıdır.(ömek: kaptan2562)

– Katılımcıların en az bir (1) tam sayfa ve iki (2) sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde (11 punto karakter büyüklüğü esas alınarak) oluşturacakları Türkçe kompozisyon metinleri ile birlikte ad/soyad, yaşadığı şehir, okuduğu lisenin adı/smıfı içeren kimlik bilgilerini en geç 16 Şubat 2019 gönderi tarihini taşıyacak şekilde düzenleyecekleri bir e-posta ile varisma@aibskv.net adresine göndereceklerdir.(Eser gönderimleri ebeveyn ya da okul e-posta adresinden yapılacaktır.) E-postanın konu bölümüne yarışmacının kişisel rumuzu ile kompozisyon eserinin başlığı yazılmalıdır. Eserin e-posta ile vakfımıza ulaşmasının ardından, bu e-postaya cevap olarak, yarışma şartnamesini içeren bir e-posta yarışmacıya gönderilecektir. Yarışmacı bu e-postayı, – tarafına gönderilen şartnameyi okuyarak- “Onaylıyorum” yazıp cevaplayacaktır. Cevap e-postasında yarışmacıya ulaşabileceğimiz bir telefon numarası da belirtilecektir. (Sadece ebeveyn ya da okul telefon numarası) Şartname dışı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ön eleme
– Rumuzları ile kapalı tüm eserler, Şubat ayı sonunda “yarisma2019.aibskv.net” adresinden internette yayınlanacaktır. Eserlerin vakfımıza varış kayıt kronolojisi yarışma sıralamasını da oluşturacaktır.

– Ad/soyad,meslek ve telefon no’sunu belirten her gerçek kişi, yaygın olarak kullandığı kişisel e-posta haberleşme adresinden oy gönderebilecektir. Bitiş tarihi 31 Mart 2019 saat 24:00 olarak tespit edilmiştir.

– Her seçmen tek oy hakkına sahiptir. Mükerrer ve sanal oylar tümüyle iptal sonucunu doğuracaktır.

– Her oy toplam 3 değişik eser seçimini kapsayacak şekilde, rumuz ve eser başlığı belirtilerek beğeni sıralamasında düzenlenmelidir. Az sayıda eser seçimi veya şartname dışı oylar geçersiz sayılacaktır.

– Halk Oylaması Değerlendirme Kurulu oy gönderilerinin seçim listesi /oylama biçimi /e-posta adresi / gönderi İP no’su vb, seçmene özel teknik verilerinde, herhangi bir benzerlik(kopya) veya tutarsızlık tespit etmesi durumunda doğrudan iptal yetkisine sahiptir. Keza, başkası adına gönderilen oylar ile yetkili kurulun teyit ve/veya açıklama isteklerine, belirlenen süre içinde cevap alınamayan tüm oylar otomatik olarak geçersiz konumuna düşürülecektir.

– Halk oylamasında en fazla puanı toplayan 2 eser, aynı süreçte vakfımız tarafından oluşturulacak Ön Eleme Seçiciler Kurulumun belirleyeceği 8 eser ile beraber finale kalmış sayılacaktır. Eser seçimlerinin çakışması durumunda sırasıyla her listeden bir sonraki yarışmacı finalistler grubuna dahil edilecektir.
Finale kalan 10 eser, Nisan ayının ilk haftası um-w.tilahan.org ve yarisma2019.aibskv.net adreslerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Finale kalan eser sahipleri, en geç 15 Nisan 2019 tarihi saat 18:00’a kadar vakfımızı 0212 243 95 25 nolu numaradan arayarak ya da bilgi@aibskv.org adresine e-posta göndererek, şahsi ya da kendilerine ulaşabileceğimiz bir aile büyüğünün telefon numarasını (isim soyisim belirtilerek) bildirmek zorundadırlar.

Jüri kararı
– Finale kalan 10 yarışmacı, şahsi yol (otobüs,tren -kara ulaşım ücretlerini aşmayacak şekilde uçak-) ve otel konaklama masrafları vakfımız tarafından karşılanmak üzere, 2019 Mayıs ayı içerisinde İstanbul’da, Doğan Hızlan / Mehmet Eroğlu / Gülten Dayıoğlu / Ülkü Karaosmanoğlu / Nursel Duruel / Prof.Dr.Yakup Çelik / Solmaz Özilhan’dan oluşan jüri önünde görüşmeye davet edilecektir.

Ödüller
– Jüri kararı doğrultusunda birinciye 1500TL, İkinciye 1250TL, üçüncüye 1000TL nakit ödül verilecektir.

Not: Seçilen eserlerin kitap olarak basılıp dağıtılması söz konusu olduğu takdirde, yapılacak proje sözleşmelerinde yazarların telif hakları konusunda ailelerinden izin alınarak basım yapılabilecektir.