11-15 Yaş Gençler Arası Tarihi Hikaye Yazma Yarışması

Hikaye Yazma Yarışması
Gençler Tarihi Hikaye Yazma Yarışması

TARİHİ HİKÂYE YAZMA YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI ve YARIŞMA ŞARTNAMESİ
“HİKAYELERLE ŞEHİRLER”

Yarışmanın Konusu: Çocukların kendi sözleriyle, yaratıcılıklarıyla ve bilgileriyle oluşturdukları kültürel miras hikayeleri aracılığıyla, kalıcı kültürel anlayış, diyalog inşa etmek ve akran öğretimini yaygınlaştırmaktır. Tarihi Hikâye Yazma yarışması ile her iki ülkeden çocuklar kültürel miraslarını kendi sözleri ve yaratıcılıklarıyla anlayıp anlatabilecek, birbirlerinden tarihi öğrenmeye teşvik edeceklerdir.

Hedef Kitle: 11-15 Yaş Grubu Gençler

Yarışma Takvimi

Hikayelerin Son Gönderim Tarihi 17 Nisan 2022 17.00

Hikayelerin Seçici Kurul Tarafından Değerlendirilme Tarihi 17 Nisan – 20 Nisan 2022

Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni 23 Nisan 2022

KATILIM ŞARTLARI:
1) Yarışmaya katılan hikâyelerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi (11-15 yaş), hikâyenin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan geri alınır.

2) Her yarışmacı yarışmaya tek bir hikâyeyle katılabilir.

3) Yarışmaya gönderilen hikâyelerin telif haklarının süresiz, bedelsiz ve koşulsuz olarak yarışmayı düzenleyen Hikayelerle Şehirler Projesi paydaş kurumlarına geçmiş olduğunu, yarışmaya eser gönderen her yarışmacı kabul etmiş sayılır. Dolayısıyla Hikayelerle Şehirler Projesi paydaş kurumları, yarışmaya katılan hikâyeler üzerinde süresiz tasarruf yetkisine sahiptir. Ayrıca yarışmaya katılan hikâyelerin muhafazası da süresiz ve koşulsuz olarak Hikayelerle Şehirler Projesi paydaş kurumlarına ait olup, yarışmaya katılanlar tarafından geri istenemeyecektir.

4) Ödüle son başvuru tarihi, 10 Nisan 2022 mesai bitimidir (17.00). Bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir.

5) Ödüle aday hikâyelerde amaca ve konuya uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.

6) Adaylar, www.citieswithstories.com web adresinde üyelik oluşturarak ve hikayelerini istenen formatta www.citieswithstories.com web adresine yükleyerek yarışmaya katılım sağlayacaktır. Yarışmaya 3 formatta katılım sağlanabilir:

7) Yazılı Metin: Yarışmaya yazılı metin ile hikâye anlatarak katılacak olan adaylar hikayelerini www.citieswithstories.com web adresine istenen formatta yüklemeleri gerekmektedir. Hikayelerin uzunluğu en fazla 5 sayfa olmalıdır.

8) Video: Yarışmaya video çekimi ile hikâye anlatarak katılacak olan adaylar videolarını www.citieswithstories.com web adresine istenen formatta yüklemeleri gerekmektedir. Videoların uzunluğu en fazla 5 dakika olmalıdır. Yarışmaya video ile katılacak yarışmacıların hikayelerini web sitesindeki ilgili alana yazılı olarak da yüklemesi gerekmektedir.

9) Ses Kaydı: Yarışmaya ses kaydı ile hikâye anlatarak katılacak olan adaylar ses kayıtlarını www.citieswithstories.com web adresine istenen formatta yüklemeleri gerekmektedir. Ses kayıtlarının uzunluğu 5 dakika olmalıdır. Yarışmaya ses kaydı ile katılacak yarışmacıların hikayelerini web sitesindeki ilgili alana yazılı olarak da yüklemesi gerekmektedir.

10) Seçici kurul tarafından seçilecek olan 11 adet hikâyeye ödül verilecek, her katılımcı Katılım Belgesi alacak ve tüm hikayeler www.citieswithstories.com web sitesinde ve Hikayelerle Şehirler projesi paydaş kurumlarının uygun gördüğü mecralarda yayımlanacaktır.

11) Yarışma ödülleri şu şekildedir;
a. Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
b. İkincilik Ödülü: Fotoğraf Makinesi
c. Üçüncülük Ödülü: Tablet
d. Jüri Özel Ödülü: Akıllı Saat
e. Jüri Özel Ödülü: Drone
f. Dördüncü – Onuncu Ödülü: İsfanbul Temapark Bileti

12) Şiddet, akran zorbalığı, insan haklarına aykırı öğeler barındıran hikayelerin doğrudan elenmesi seçici kurulun kararındadır.