100. Yılında Çanakkale Zaferi Afiş Yarışması

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SANAT VE TASARIMFAKÜLTESİ

100.YILINDA ÇANAKKALE ZAFERİ AFİŞ YARIŞMASI

 

YARIŞMANIN ADI: UNUTMA; 100.YILINDA ÇANAKKALE ZAFERİ

“UNUTMA; 100.YILINDA ÇANAKKALE ZAFERİ” AFİŞ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI

Bu yarışma, Türk ve Dünya tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan Çanakkale Savaşlarının 100. Yılında, Çanakkale Ruhu’nun yaşatılması anlayışı ile “Şehitlerini unutma! Mazlumlarını Unutma!” bağlamında gelecek kuşaklara aktarmayı, yaşatmayı ve görsel bir bellek oluşturmayı amaç edinmiştir. Türk-İslam dünyasının emperyalizmin soğuk çeliğine karşı güçlü imanının bir zaferi olarak karşımıza çıkan, düşmana karşı milli-birlik ve beraberliğimizin gücünü temsil eden, 20. yüzyılın en büyük Haçlı Seferine dur diyen Çanakkale Zaferi’nin 100. yıldönümünde bu ruha bir kez daha ihtiyacımız olduğu bir gerçektir. Tarihin en kritik dönemlerinden birine daha girdiğimiz bu süreçte Çanakkale Savaşı’nın gerçek manasını anlayabilmek, anlatabilmek ve bunu Misak-ı Milli sınırlarının ötesine taşıyabilmek çok daha büyük bir önem kazanmıştır. Sizleri tarihin en büyük kara-deniz savaşlarından birine kanlarıyla imza atan, “Çanakkale Geçilmez” diye ölümsüzleştiren ecdadımızı çalışmalarınızla gelecek nesillere taşımaya davet ediyoruz.

 

KATILIM KOŞULLARI

 1. Yarışmaya tüm üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans ve lisansüstü) katılabilir. Katılımcılar yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaktır.
 2. Eserlerin,  daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş olması gerekir.
 3. Sergilenmeye uygun görülen eserler ve derece alanlar sergilenecektir.
 4. Dereceye giremeyen tasarımların sahipleri sergi süresinin bitiminde (bir ay içinde) Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nden tasarımlarını elden veya kargo ile kargo masrafını ödeyerek geri alabileceklerdir. Süresi içinde geri alınamayan eserlerin sorumluluğu kabul edilmeyecektir.
 5. Yarışmada, sadece belirtilen konuda yapılacak olan afiş çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır.
 6. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.
 7. Ekte yer alan katılım formu sergilemeye hazır şekilde gönderilecek olan eserlerin arkasına mutlaka yapıştırılmalı, eserin ön yüzünde katılımcının ismi ya da imzası yer almamalıdır.
 8. Yarışmaya katılanlar, eserlerinin Gazi Üniversitesi tarafından kullanılabileceğini taahhüt eder.

 

TEKNİK KOŞULLAR

 1. Eserlerde her türlü malzeme/teknik kullanımı serbesttir.
 2. Eserlerin kısa kenarı 50 cm uzun kenarı 70 cm olmalıdır.
 3. Ayrıca, Bir CD/DVD içerisinde katılımcıların kısa özgeçmişi ile eserlerin dijital fotoğrafı ya da dosyası (300 dpi çözünürlükte JPEG ya da TIFF formatında) teslim edilmelidir.
 4. Eserler sergilenmeye hazır şekilde teslim edilmelidir. (Dijital eserler için çıktıların fotoblok üzerine yapıştırılması ve asma aparatı eklenmesi, geleneksel teknikler için ise çerçeve önerilir.)
 5. Yarışmaya katılan tasarımlar kâğıt üzerine serbest teknikte olabileceği gibi sayısal (bilgisayar ve program) ortamında dijital çıktı alınarak da yapılmış olabilir.
 6. Yarışma sonucunda, sergilenmeye hazır şekilde gönderilmeyen eserler sergilenmeyecektir.

 

ESERLERİN TESLİM ŞEKLİ VE İADESİ 

 1. Katılımcılar 2 adet zarf kullanacaklardır.
 2. Tasarımların arka yüzüne, zarflardan biri yapıştırılacak diğeri toplama merkezine verilecek, zarflar içerisinde “Unutma; 100.Yılında Çanakkale ZaferiAfiş Yarışması Başvuru Formu” eksiksiz doldurulup ayrıca A4 ebadında bir kağıda özgeçmiş yazılıp, zarflar kapatılacaktır.
 3. Her zarfın üzerinde üç (3) harf ve iki (2) rakamdan oluşan bir rumuz kullanılacaktır. Gönderdiği her eser için beş öğeden oluşan bu rumuza eserin sıra numarası yazılmalıdır. (Örn: ÇNK15-1 gibi).
 4. Katılımcının rumuzu tasarımın arkasındaki zarfta yer alacaktır.
 5. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.
 6. Kargo ile gönderilen eserlerin kargo ücretleri katılımcılara aittir.

 

ESERLERİN TESLİMİ VE İADESİ

 1. Eserlerin yüksek çözünürlükte çekilmiş fotoğrafları ya da CD’ye kaydedilmiş (300 dpi çözünürlükte JPEG ya da TIFF formatında) görüntüleri, teknik bilgileri ve özgeçmişi, en geç 06.03.2015 tarihi mesai bitimine kadar; Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Gölbaşı Yerleşkesi/ Ankara” adresine postalanacak veya istenen belgeler sekretaryaya e-posta olarak gönderilecektir.
 2. Yarışma sonucunda, seçici kurul değerlendirmesi sonucu sergilemeye değer bulunan eserler, 5 gün içerisinde katılımcıların e-posta adreslerine gönderilecek e-postalar aracılığı ile duyurulacaktır.
 3. Seçici kurul değerlendirmesi sonucu sergilemeye değer bulunan eserler, Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından verilecek resmi bir yazı ile belgelenecektir.
 4. Ek’teki FORM’un doldurulması ve eserlerin arkasına iliştirilmesi/yapıştırılması gerekmektedir.
 5. Eserlerin gönderilmesi esnasında postada oluşabilecek herhangi bir sorunda düzenleme kurulu hiçbir şekilde sorumluluk almayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlama Takvimi     : 15 Ocak 2015

Son Başvuru Tarihi                : 6 Mart 2015

Sonuçların Açıklanması         : 13 Mart 2015

Eserlerin Sergilenmesi            : 18  Mart 2015

Sonuçlar, Gazi Üniversitesi’nin resmi web sitesinden açıklanacaktır.

 

ÖDÜLLER:

 1. lik ödülü 5000 TL ve sertifika,
 2. lik ödülü 3000 TL ve sertifika,
 3. lük ödülü 1500 TL ve sertifika,
 4. Mansiyon 250 TL ve sertifika,
 5. Mansiyon 250 TL ve sertifika,

Sergilenmeye değer bulunan tasarımlara sadece sertifika verilecektir.

 

ÖDÜL TÖRENİ

Ödül töreni 18 Mart 2015 tarihinde Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi Sergi Salonunda yapılacaktır.

 

DEĞERLENDİRME

Seçici kurul 10 Mart 2015 tarihinde toplanacak ve değerlendirme yapacaktır. Değerlendirme sonucu 13 Mart 2015 tarihinde ilan edilecektir.

 

SERGİLEME

Yarışma sonucunda Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan eserler, 18.03.2015 tarihinde, Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi Sergi Salonunda sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.

 

ESER TESLİM ADRESİ

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Gölbaşı Yerleşkesi ANKARA

İletişim:          Arş. Grv. Merve ERSAN

Tel: 0312 484 00 26 – 1046

merveersan@gazi.edu.tr

 

 

Arş Grv Gülten ÖZDEMİR

Tel: 0312 484 00 26 – 1045

gultenozdemir@gazi.edu.tr

 

ESERLERİN KULLANIM HAKKI

 1. Yarışmada ödüle değer bulunan tasarımlar,  tüm haklarıyla Gazi Üniversitesine ait olacak tasarımlar iade edilmeyeceklerdir.  Tasarımların tüm gönderme masrafları eser sahibine aittir. Tasarımların yarışma sonrasında geri istenmesi durumunda geri gönderme masrafları da katılımcıya aittir. Yarışmaya katılanlar yarışma koşullarının tamamını kabul etmiş sayılırlar. Ödül alan ve sergilenen tasarımlar Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanacak katalogda yer alacaklardır.
 2. Yarışmaya gönderdiği eserler üzerinde yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstererek seçici kurulu yanıltmaya yönelik müdahale ve değişiklikleri yapan; ödül (derece, mansiyon) ve sergileme almış afişlerin katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir tasarım ile ya da bu tasarımın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunanlar kural ihlali yapmış kabul edilir. Yarışma sonunda şartnameye uymayan eser/eserlerin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka bir eser konmaz, derece ve ödül boş bırakılır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Gazi Üniversitesi katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez
 3. Yarışmaya katılan ve eserleri sergilenmeye değer bulunan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
 4. Yarışmaya katılan ve sergilemeye değer bulunan tüm eserler, Gazi Üniversitesi’nin gerekli gördüğü her yerde, eser sahibinin adının kullanılması şartıyla haklarını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince sergiye gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Gazi Üniversitesi’ne izin verdiğini kabul eder.
 5. .Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Düzenleme Kurulu kararları geçerlidir.

 

DÜZENLEME KURULU

 

Prof. Dr. Şule ÇİVİTÇİ Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı

 

Yrd. Doç. Dr. Meral BÜYÜKYAZICI Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı

 

Doç. Gültekin AKENGİN Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü

 

SEÇİCİ KURUL (JÜRİ)

 

Prof. Dr. Şule ÇİVİTÇİ Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Canan DELİDUMAN Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanı

 

Prof. Dr. Serap BUYURGAN Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

 

Doç. Birsen ÇEKEN Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı

 

Yrd. Doç. Dr. Mithat YILMAZ Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü

 

SERGİ DÜZENLEME KURULU

 

Yrd. Doç. Dr. Tutku Dilem ALPASLAN Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü

 

Arş. Gör. Merve ERSAN Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü

 

İLETİŞİM VE YARIŞMA SEKRETERYASI

 

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Gölbaşı Yerleşkesi Gölbaşı/ANKARA

İletişim:          Arş. Gör. Merve ERSAN

Tel: 0312 484 00 26 – 1046

merveersan@gazi.edu.tr

Arş Gör. Gülten ÖZDEMİR

Tel: 0312 484 00 26 – 1045

gultenozdemir@gazi.edu.tr

 

 

 

 

Rumuz  
Adı-Soyadı  
TC Kimlik No  
Kayıtlı Olduğu Üniversite, Fakülte ve Bölüm  
Katıldığı İl   
E   S   E   R    İ    N Adı  
Teknik Bilgileri  
Ölçüleri  
Yapıldığı yıl  
İletişim için Adres   :

 

Telefon:

E-posta:

  
Eserin Geri Gönderimi  (  )  Elden Teslim Alacağım

(  ) Altta Belirttiğim Adrese Kargoyla Gönderin

ADRES: ——————————————————————————————————————————————————————————————————-

Yarışma Şartnamesini okudum ve kabul ettim. Afiş kendime ait olup daha önce hiçbir yarışmada yer almamış ve sergilenmemiştir.        ../…/2015                                                                                                                      İMZA