100. Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası Kongresi

100. Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası Kongresi

Değerli Bilim İnsanları,

Sizleri Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği, Türk Dünyası Bilim-Kültür ve Sanat Merkezi, Azerbaycan’ın Beşerî Sermayesinin Geliştirme Merkezi ve Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan 100. Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası Kongresi’ne davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Türk Dünyası’nın önemli bir parçası olan, Kafkasların yapı taşı özelliğini taşıyan, coğrafyasında söz sahibi olan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin tarihinin, coğrafi zenginliğinin, yetiştirdiği değerli insanlarının, bugünün ve yarının tanınması, anlatılması, değerlendirilmesi, geleceğine yönelik projelerin hazırlanması için bilimsel çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple düzenleyeceğimiz “100 Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti” Uluslararası Kongresinde, Azerbaycan’ın yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde görünümleri değerlendirilecektir.

Tarihî, kültürel, sosyolojik, coğrafî, ekonomik dinamikleriyle bir ülkenin topyekûn geleceğe taşıma gayreti içerisinde olan Türk Dünyasının bilim insanları, sadece bugünkü yaptıklarımızla, yaşadığımız zaman diliminde değerlendirilmeyeceğimizin farkındadır. Bilakis yarınlara da bizi ulaştıracak olan bugünkü faaliyetlerimizdir. Bu nedenle ilim ve fikir insanlarının, sanatkârların, yazarların görüşleriyle Azerbaycan’ı geleceğe taşıma gayesindeyiz.

Bilimsel düzeye ihtiva eden bu kongre, Azerbaycan’ın geçmişine ve geleceğine önemli notlar düşerken nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlamayı, disiplinler arası çalışma ortamı oluşturmayı da hedeflemektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle düzenlediğimiz ve 1918’den 2018’e Azerbaycan’ın konuşulacağı “100 Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti” Uluslararası Kongresine katkılarınız bizim için değerlidir.

 

KONULAR

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NİN:

1918-1920 Dönemi,
Sovyetler Birliği Dönemi,
Bağımsızlık Döneminden
birini kapsayacak şekilde başlıklar aşağıda yer almaktadır. Ancak Azerbaycan temalı tüm çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır.

TARİHÎ VE COĞRAFÎ AÇIDAN AZERBAYCAN
Azerbaycan’ın Coğrafyası
Azerbaycan’ın Jeopolitik Konumu
Azerbaycan Ovası ve Azerbaycan’ın Bitki Örtüsü
Arkeolojik ve Antropolojik Açıdan Azerbaycan
Kent ve Şehir Mimarisi
Azerbaycan’ın Sosyo-Kültürel ve Politik Tarihi
Müzecilik
Sanat Tarihi
Ermeni Meselesi Bağlamında Azerbaycan ve Çevresinde Yaşanan Olaylar

AZERBAYCAN’IN İDARÎ VE SİYASÎ YAPISI
Siyaset Bilimi
Hukuk
Mali Yapı
Mülki İdare ve İdareciler
Yerel İdare ve İdareciler
Azerbaycan’da Gönüllü Kuruluşlar
Sivil Toplum Kuruluşları

AZERBAYCAN’IN EKONOMİK YAPISI
Ekonomik Yapısı
Kamu Ekonomisi
Geçmişten Günümüze Azerbaycan’da Kamu Politikası
Serbest Piyasa Ekonomisi İşleyişi
Azerbaycan’da Tarım ve Hayvancılık
Azerbaycan’da Sanayileşme ve Kalkınma Çabaları
Azerbaycan’ın Turizm Potansiyeli
Petrol Gelirleri ve Harcamaları
Tüketim, Yoksulluk, İşsizlik
İhracat ve İthalat
Bankacılık Sektörü
Ekonometri

AZERBAYCAN’IN SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPISI
Azerbaycan’da Sosyo-Kültürel Yapı ve Sosyal Hayat
Azerbaycan’da Edebiyat ve Sanat
Azerbaycan’ın Tarihî Şahsiyetleri
Azerbaycan’da Nüfus Hareketleri
Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet
Azerbaycan’da Geçmişten Günümüze Spor
Sosyoloji
Felsefe
İlahiyat ve Din Bilimleri

AZERBAYCAN EĞİTİM VE SAĞLIK
Eğitimin Geçmişi ve Geleceği
Eğitimin Yönetimi ve Planlaması
Eğitim Ekonomisi
Fırsat Eşitsizliği
Üniversite-Şehir İlişkisi
Kütüphanecilik
Kamusal Sağlık Sektörü
Toplum Sağlığı Çalışmalarının Dünü ve Bugünü

AZERBAYCAN VE TÜRK DÜNYASI
Geçmişten Günümüze Türk Dünyasında Azerbaycan
Siyasi İlişkiler
Ekonomik İlişkiler
Edebiyat
Ortak Dil Çalışmaları

AZERBAYCAN TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Tarihsel Bakış
Kültürel Birlik
Karşılıklı İlişkiler
Ortak Çalışmalar

ULUSLARARASI ALANDA AZERBAYCAN
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Döneminde Uluslararası Alanda Azerbaycan
Sovyetler Döneminde Uluslararası İlişkiler
Bağımsızlık Sonrası Uluslararası Çalışmalar