100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması

YARIŞMANIN ADI: 100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması

1- KONUSU:
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetimizin Kuruluşu’nun 100. Yılına ithafen ulusal düzeyde
gerçekleştirilecek “100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması”.

2- AMACI:
Cumhuriyet’in kazanımlarına, insan hak ve özgürlüklerine gösterdiği saygıya; çağdaşlaşmayı ve çağdaş
uygarlık düzeyine ulaşmayı amaçlayan Mustafa Kemal ATATÜRK’ün önderliğinde uygar bir toplum haline
gelişe dikkat çekmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmiştir.

3- KAPSAM:
Yarışma T.C. vatandaşı ve 18 yaş üzeri olan herkesin katılımına açıktır.

4- YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKİLİ:
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri ile ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge
Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nden yararlanılarak düzenlenen bu yarışma iki
kategoride gerçekleşecek bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.
Yarışma; şiir ve beste olmak üzere iki kademede gerçekleştirilecektir:
1. Şiir kategorisinde ödüle değer görülen 5 adet eser, ikinci kategoriye katılacak bestecilerce
bestelenmeye değer görülebilir.
2. Beste kategorisinde yarışacak eserlerin sözleri, ödüle layık görülen 5 şiirden biri olabileceği gibi
şartnamenin 6. ve 7. maddesindeki şartları sağlamak koşuluyla bestecinin kendi seçeceği başka
bir şiir de olabilecektir.

5- YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDARE VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Yarışmayı düzenleyen İdare: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Yarışma Raportörlüğü İletişim Bilgileri:
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü
Mehmet Ali Akman Mah. Mithatpaşa Cad. No: 1087, Güzelyalı-Konak/İzmir
Tel: 0232 293 38 04
Faks: 0232 293 38 33
İnternet Adresi: www.kultursanat.izmir.bel.tr
Elektronik Posta Adresi: iletisim@aassm.org.tr

6- ŞİİR YARIŞMASINA KATILIM KOŞULLARI:
6.1. Yarışma tüm şairlere açıktır.
6.2. Yarışmacılar sadece bir (1) eser ile katılabilir.

6.3. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım mümkündür. Ekip katılımları durumunda, İdare ile
ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir kişinin ekip başı olarak kapalı kimlik zarfında (madde
10.2.) belirtilmesi gerekmektedir.
6.4. Eserlerin genel norm veya mevzuata uygunluğundan ve her türlü telifinden eser sahibi sorumludur.
İdarenin telifle ilgili herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması durumunda, kayıtsız şartsız nakden ve
defaten o eserle yarışmaya katılan yarışmacı ya da yarışmacılara rücu eder.
6.5. Şiirlerin, idare tarafından ticari olmayan eğitim, tanıtım, kültür ve sanat faaliyetlerinde izleyiciye
gösterilmesi yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.
6.6. Şiir yarışmasında, bestelenmeye hak kazanan eserlerin seslendirme hakkı ile tüm mekanik ve dijital
yapım hakları İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.
6.7. Ödül kazanan şiirlerin herhangi mecrada paylaşılması sırasında şiir isminin yanı sıra aldığı ödül mutlaka
belirtilecektir.
6.8. Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:
● Seçici kurul üyeleri, raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.
● Seçici kurul üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, resmi
ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.
● Yarışmayı açan İdarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve
onaylamakla görevli kişiler yarışmaya katılamazlar.
● Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlarla bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları,
yardımcıları ve çalışanları yarışmaya katılamazlar.
6.9. Bu koşullara uymayanlar; yarışmaya katılmış olsalar dahi şiirleri yarışmaya katılmamış sayılır.

7- ŞİİRLERDE ARANACAK ŞARTLAR:
7.1. Şiirler Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen yazılmış olmalı, hukuka, insan onuruna aykırı olmamalı,
siyasi içerik taşımamalı, ulusal birliği ve ülke bütünlüğünü bozucu, moral yıkıcı ve sanat değerinden yoksun
olmamalıdır.
7.2. Şiirler Türkçe dil kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır.
7.3. Yarışmaya katılacak şiirlerin hece ölçüsü kısıtlaması olmamakla birlikte yedi (7) heceli mısralar şeklinde
düzenlenerek yazılması tavsiye edilir.
7.4. Şiirler, herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir mecrada yayınlanmamış, alenileşmemiş ve
hiçbir yarışmanın finalinde yer almamış olmalıdır. İnternette yapılan taramalarda herhangi bir mecrada
yayınlandığı veya yarışmalarda kullanıldığı tespit edilen eser diskalifiye edilir.
7.5. Başvuru belgeleri, en geç 1 Ekim 2021 günü, saat 17.00’ye kadar Yarışma Raportörlüğü adresine
iletilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır ve eksik başvurular değerlendirilmeyecektir.

8- BESTE YARIŞMASINA KATILIM KOŞULLARI:
8.1. Yarışma T.C. vatandaşı ve 18 yaş üzeri olan herkesin katılımına açıktır.
8.2. Yarışmacılar sadece bir (1) eser ile katılabilir.
8.3. Yarışma tüm bestecilere açıktır.

8.4. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım mümkündür. Ekip katılımları durumunda, İdare ile
ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir kişinin ekip başı olarak kapalı kimlik zarfında (madde
11.2.) belirtilmesi gerekmektedir.
8.5. Eserlerin genel norm veya mevzuata uygunluğundan ve her türlü telifinden eser sahibi sorumludur.
İdarenin telifle ilgili herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması durumunda, kayıtsız şartsız nakden ve
defaten o eserle yarışmaya katılan yarışmacı ya da yarışmacılara rücu eder.
8.6. Eserlerin, idare tarafından ticari olmayan eğitim, tanıtım, kültür ve sanat faaliyetlerinde izleyiciye
gösterilmesi yarışmacılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.
8.7. Beste yarışmasında finale kalan eserlerin seslendirme hakkı ile tüm mekanik ve dijital yapım hakları
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.
8.8. Ödül kazanan eserlerin herhangi bir orkestrada seslendirilmesi sırasında, programda eser isminin yanı
sıra aldığı ödül mutlaka belirtilecektir.
8.9. Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:
● Seçici kurul üyeleri, raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.
● Seçici kurul üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, resmi
ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olanlar yarışmaya katılamazlar.
● Yarışmayı açan İdarede, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve
onaylamakla görevli kişiler yarışmaya katılamazlar.
● Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlarla bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları,
yardımcıları ve çalışanları yarışmaya katılamazlar.
8.10. Bu koşullara uymayanlar; yarışmaya katılmış olsalar dahi besteleri yarışmaya katılmamış sayılır.