10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR)

Eğitim Yönetimi

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR) Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından düzenlemektedir.

Bu yıl onuncusu düzenlenecek olan EYFOR-X, 07- 10 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya Mirada Del MAR Hotelde gerçekleştirilecektir.

Eğitim alanındaki nitelik geliştirme ve yenileşme çalışmalarında sürdürülebilirlik, katkı ve birikim sağlamayı amaçlayan 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-X) kapsamında disiplinler arası bir yaklaşım ve anlayış içinde eğitim alanına ilişkin kuram, politika ve uygulamalar tartışılacak; bildirili oturum, panel, çalıştay ve konferans, söyleşi, atölye ve açık oturumlara yer verilecektir. EYFOR-X’a yurt içi ve yurt dışından akademisyenlerin, il/ilçe milli eğitim yöneticilerinin, okul/kurum yöneticilerinin ve öğretmenlerin bildiri sunarak ya da dinleyici olarak katılım sağlamaları beklenmektedir. Forum dilleri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Arzu eden katılımcılar bildirilerini video konferans yoluyla sunma imkanına sahip olacaktır.

KONU BAŞLIKLARI
Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Öğretmen Eğitimi
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Okul Öncesi Eğitimi
Mesleki ve Teknik Eğitim
Eğitimde Teknoloji Kullanımı
Yaşam Boyu Öğrenme
Uzaktan Eğitim
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Öğretmenler İçin Uygulamadan İyi Örnekler
Özel Eğitim
Sanat ve Tasarım Eğitimi
Yaratıcı Drama Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Müze Eğitimi
Teknoloji ve Tasarım Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi

Bildiri Özeti Gönderme Son Tarih : 19 TEMMUZ 2019
Uluslararası Sergiye Eser Gönderme Son Tarih : 19 TEMMUZ 2019

http://www.eyfor.org

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here