10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Değerli Akademisyenler,

Sizleri , 16 – 18 Mayıs 2016 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenecek olan 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumuna katılmak için Rize’ye davet etmekten onur duyarım.

Sempozyumumuz eğitim araştırmacılarını, yöneticileri, eğitim uzmanlarını, öğretmenleri, lisansüstü öğrencilerini ve özel organizasyonların temsilcilerini bir araya getirmeyi ve hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik bilgilerin paylaşılıp tartışılabildiği bilimsel bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Sempozyum süresince sözlü sunumlar ve poster sunumlarına ek olarak alanlarında uzman kişilerin yönetiminde öğretim teknolojileri ve öğretmen eğitimi alanlarındaki güncel sorunlara değinen çalıştaylara da yer verilecektir. Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleşecek sempozyumumuzda geniş bir ilgi alanı portföyüne sahip katılımlarla çalışmalarınızı paylaşma ve tartışma fırsatını elde edebileceksiniz.

Sizleri öğretim teknolojileri ve öğretmen eğitimi anlarındaki bilgi, birikim ve deneyimlerinizi meslektaşlarımızla paylaşmaya davet ediyoruz. Gönderdiğiniz çalışmalar bilim kurulumuz tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra sempozyum bildiri kitabında basılacaktır. Bununla birlikte, danışma kurulu, bilim kurulu ve sempozyuma destek veren dergilerin editörlerinden oluşan bir değerlendirme kurulu tarafından seçilen üç bildiriye “Prof. Dr. Cevat Alkan Genç Araştırmacı Ödülü” verilecektir. Bu kurul aynı zamanda hakem süreci işletilmek şartıyla destekleyen dergilerde yayınlanacak bildirilerin seçimini de yapacaktır.

Mayıs 2016’da Rize’de buluşmak dileğiyle,

Saygılarımla,

Yard.Doç.Dr. Ömer Faruk Ursavaş,
Sempozyum Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Amaç ve Kapsam
Sempozyumumuz hem sunumlara hem de çalıştaylara ev sahipliği yapacaktır. Ayrıca, öğretim teknolojileri alanında çalışan organizasyonlar ve firmalar da sunumlarıyla sempozyumumuzda yer alacaklardır.

Aşağıda listelenen ana konularda yazılan çalışmalar sempozyumun kapsamını oluşturmaktadır:

Yapay zeka uygulamaları ve Akıllı Öğretim Sistemleri
Engelsiz Teknolojiler
Yapılandırması Öğrenme Yaklaşımı ve Teknoloji
Öğretim Teknoloji Araştırmalarında Güncel Eğilimler
Sanal Dünyalar, Arttırılmış Gerçeklik ve Öğrenme
Uzaktan Eğitim
Eğitsel Oyunlar, Benzetim ve Oyunlaştırma
Tersyüz / Ezberbozan Öğrenme (Flipped Learning)
İnsan Bilgisayar Etkileşimi
Bireysel Farklılıklar ve Uyarlanabilir Öğrenme Ortamları
Bilgi Teknolojileri ve Sosyopsikolojik Değişkenler
Öğretim Tasarımı
Bilgi Teknolojileri Etiği
Mobil Öğrenme
Çokluortam Uygulamaları
Mesleki Gelişim ve Öğretmen Eğitimi
Sosyal Ağlar
Öğretmen Uzmanlık Alanı
Eğitimle Teknolojinin Bütünleştirilmesi
Teknoloği Önderliği
Teknoloji Okuryazarlığı ve Diğer Güncel Okuryazarlıklar
Sanal Okul Eğitimi
Ve Diğer Öğretim Teknolojileri konuları

Önemli Tarihler

Önemli Tarihler
Özet gönderimi
25 Eylül, 2015 – 1 Nisan, 2016
Kabul/Red durumunun duyurulması
15 Nisan 2016’ya kadar
Tam metin gönderimi
1 Nisan – 20 Mayıs 2016
Sempozyum programının duyurulması
1 Mayıs 2016
Sempozyum tarihi
16 – 18 Mayıs 2016
*Son gönderi zamanı listelenen tarihlerin gece yarısına (23:59 – GMT+2) kadardır.