10. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

Uluslararası boyuta taşıdığımız 9. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresini 2017 yılında Derneğimiz gerçekleştirmiştir. Geçen bu süreç, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanının gelişmesine ve spor bilimlerinin diğer disiplinlerine önemli katkılar sağladığı inancındayız.

Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği (TÜBED) olarak ülkemizdeki araştırmacıların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanına ve sporun diğer disiplin alanlarına özgü yeni araştırmalarının sesi olmayı bir mesleki sorumluluk olarak görüyoruz. Dünyada herhangi bir ülkedeki eğitim modellemelerinin uyarlanmasından yeni ve yaratıcı uygulamalara kadar beden eğitimi ve spor alanında eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmeye yönelik yapılmış/yapılmakta olan her çalışmayı önemsiyoruz. Düzenlediğimiz kongrelerde; alanda yapılan çalışmaların, paydaşlarla tartışılmasını ve yeni yaklaşımlara öncülük yapmasını sağladık ve bunu sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için 10. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi’ni planladık.

31 Ekim -3 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 10. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi’nin temasını “Çocuğum, Aktifim, Oynuyorum (ÇAO)” olarak belirledik. Üniversitelerin ilgili fakülte/yüksekokullarındaki araştırmacı akademisyenleri, saha çalışmalarıyla farklılıklarını kongremize yansıtabilecek öğretmenlerimizi, bağımsız araştırmacıları kongremize bir değer katmak üzere bekliyoruz. Bunun yanında Beden Eğitimi Öğretmenlerimizin yeni ve yaratıcı uygulamalarını atölye çalışması olarak video desteğinde sunmalarını da önemli bir fark yaratacağına inanıyoruz. Herhangi bir çalışma/araştırma yapmamış olan paydaşlarımızı da kongremiz aracılığıyla yeniliklerin farkında olmaya davet ediyoruz.

TÜBED olarak 2017 kongremizde başlattığımız Çalıştay odaklı kongre konseptini bu kongremizde daha da geliştirerek sizlerle paylaşmak istiyoruz. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde Beden Eğitimi Oyun/Spor derslerinde farklı ve yaratıcı uygulamalar yapan ve bu uygulamaların etkilerini bizlerle paylaşan Beden Eğitimi Öğretmenlerimizi Kongremizde görmek ve çalışmalarını katılımcılara sunmalarını istiyoruz. Siz Değerli Beden Eğitimi Öğretmenim, okulunuzda yaptığınız ve fark yaratan uygulamanızı 10. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongre’sine gel ve paylaş, veya paylaşılan ilginç çalışmaları dünya ile birlikte keşfet!!!

Özellikle saha araştırması yapan Akademisyen hocalarımızın, sahada çalışan Beden Eğitimi Öğretmenleriyle buluştuğu bu platformu önemsiyoruz. Kongremize katılacak olan akademisyenlerin göndereceği bilimsel bildirilerin sayısal çoğunluğu yerine “niteliği” ve kongre temasıyla örtüşmesini bilim kurulu ve Derneğimiz olarak önceliklerimiz arasında değerlendiriyoruz. Bu nedenle;

Kongremizde bilim kurulumuzun “seçkili bilimsel araştırmalar” ile sınırlı tutacağı sözel bildiriler “Sözel Sunum Salonlarında”, poster bildiriler ise “Poster Sunum Salonlarında” yapılacaktır.

Bilindiği üzere akademik teşvikten yararlanabilmek için kongre katılımı yanında sunulan bildirilerin tam metninin basılı olması kriteri aranmaktadır. 10. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi’nde sunulacak olan her sözel bildirinin tam metni TÜBED yayınları arasında e-ISBN numarasıyla kongre e-kitabında yayınlanacaktır.

Siz değerli akademisyenlerimizi, araştırmacılarımızı, öğretmenlerimizi ve spor paydaşlarımızı kongremizde ağırlıyor olmaktan mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla..

TÜBED

Kongre Bilimsel Konular

1. Program Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Eğilimler (PG)
Program Geliştirme (PG)

Her düzeydeki eğitim kurumunda -okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise- uygulanmakta olan beden eğitimi dersi öğretim programları, alternatif programlar, yeni, çağdaş, yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı, problem çözme gibi becerilere sahip, yeni eğilimlerin bulunduğu araştırmaları kongremize bekliyoruz.

Beceri Öğrenimi (BÖ)

Beceri öğreniminin didaktiği, yöntem ve teknikler alanında yeni eğilimler ve uygulamaları bulunan araştırmacılar bu bölüme başvurabilirler.

Ölçme Değerlendirme (ÖD)

Beden eğitimi ve sporda, öğrenme hedeflerine/kazanımlarına ilişkin yapılmış ölçme-değerlendirme temalı araştırmalar bu konu başlığında yer bulabilir. Özellikle alternatif ölçme/değerlendirme araçları ile ilgili yapılmış, neden-sonuç ilişkisinin ortaya konulduğu araştırmalarınızı gönderebilirsiniz.

2. Öğretmen Yetiştirme (ÖY)
Örgün eğitim sistemine öğretmen yetiştirme

Spor yükseköğretiminde lisans düzeyinde öğretim yapan Beden eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerinin örgün eğitim sistemine öğretmen yetiştirme politikaları, akademik programları, öğretim elemanı yeterlikleri, beden eğitimi öğretmen yeterlikleri gibi konularda yeni eğilim incelemeleri/araştırmaları olan katılımcılar bu bölüme başvurabilirler.

Yaygın eğitim sistemine eğitmen yetiştirme

Halk eğitim merkezleri, dernekler, kamu/özel kurum ve kuruluşlarında fiziksel aktivite eğitmenlerinin nitelikleri, yeterlikleri, yasal statüleri gibi konularda yeni eğilim incelemeleri/araştırmaları olan katılımcılar bu bölüme başvurabilirler.

3. Fiziksel Aktivite & Wellness (FA)
Erken çocukluk ve çocukluk döneminde fiziksel aktivite/Spor okur-yazarlığı

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören ya da görmeyen çocukların fiziksel aktiviteleri, öğrenme ve fiziksel aktivite, duyuşsal alan ve fiziksel aktivite, spor okur-yazarlığı konularda yeni ve yaratıcı araştırmalar bu bölüme başvurabilirler.

Çocuk ve gençlerde sağlıklı yaşam alışkanlıkları

Spor kültürü ve olimpik eğitim, sağlıklı yaşam temalı fiziksel aktiviteler, Oyunla eğitim bu bölüm araştırmacılarının çalışmalarını beklemektedir.

4. Teknoloji ve Materyal Kullanımı (TM)
Beden Eğitimi ve Sporda Teknoloji

Beden eğitimi ve spor öğretiminde teknoloji kullanımı, öğrenmeye etkileri, yeni eğilimler, uygulamalar alanında çalışmaları bulunan araştırmacıları bekliyoruz.

Beden Eğitimi ve Sporda Materyal Geliştirme

Öğretimin niteliğini arttırmak için ders araç-gereçleri oluşturma/tasarlama, öğrenmeye etkileri gibi konularda yeni eğilim ve uygulamaları olan araştırmacılar bu bölüme başvurabilirler.

5. Engellilerde Beden Eğitimi (EB)
Kaynaştırma eğitimi

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kaynaştırma eğitiminde yeni eğilimler ve uygulamalara bu bölüme başvurabilirler.

Özel eğitimde fiziksel aktivite/spor/wellness

Farklı engel gruplarında ve farklı öğrenen bireylerde fiziksel aktivite, beden eğitimi ve spor, wellness ile ilgili yeni eğilimler ve uygulamaları olan araştırmacılar bu bölüme başvurabilirler.

6. Spor Bilimlerinde Diğer Konular (DK)
Aşağıda kısmen listelenmiş ve bunlar dışında kalan konularla ilgili “Seçkili”, niteliği yüksek çalışmalara sahip araştırmacılar başvurabilirler.

Antrenman ve Hareket Bilimleri
Spor Fizyolojisi
Spor Psikolojisi
Sporda Beslenme
Kinantropometri
Rekreasyon
Spor Biyomekaniği/Kinesiyoloji
Sporda Ekonomi, Sponsorluk, Pazarlama
Spor Felsefesi
Spor İşletmeciliği
Spor Sosyolojisi
Spor Tarihi
Spor Turizmi
Spor Yaralanmaları/Rehabilitasyon
Spor Yönetimi

Bildiri özetleri için son tarih Atölye çalışmalarına katılım için son tarih 11 Ekim 2019

https://2019.tubed.org.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin