10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi 5-7 Mayıs 2011

Sayın Meslektaşım,
Eğitim kurumları üst düzey zihinsel becerileri kullanabilen, düşünen, anlayan, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, bilgiyi kullanabilen ve sorun çözebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu hedefe ulaşmada ilköğretim basamağının ve sınıf öğretmenlerinin etkisi ve katkısı büyüktür. Ulusal eğitime, ilköğretimle ilgili bilimsel çalışmalara katkı sağlamak amacıyla sınıf öğretmeni yetiştiren alan uzmanlarının, öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve ilgililerinin bilgi paylaşımı önemlidir.
5-7 Mayıs 2011 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenecek olan “10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu”nda sınıf öğretmenliği eğitimi alanına ilişkin politikaların ve uygulamaların tartışılacağı bir ulusal toplanma ve karar verme sürecini sizlerle beraber yaşamak istiyoruz.
Ülkemiz eğitim sistemine katkı sağlaması amacıyla sınıf öğretmenliği eğitimi alanında çalışma yapan bütün akademisyenleri ve uygulamacıları, kongrenin çatısı altında, geniş açılımlı ilmi çalışmalarla buluşturmayı, bu vesile ile Anadolu”nun ortayaylasında misafirlerimizi ağırlayabilmeyi ve sempozyumu başarıyla gerçekleştirmeyi umut etmekteyiz.
Bilimsel ve kişisel katkılarınızla 2011 Mayıs’ında Sivas’ta buluşabilmek dileğiyle…
Doç. Dr. Fatih M. DERVİŞOĞLU
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

KONULAR
– Hayat Bilgisi Öğretimi
– Sınıf Öğretmenliğinde Sosyal Bilgiler Öğretimi
– Sınıf Öğretmenliğinde Türkçe Öğretimi
– Sınıf Öğretmenliğinde Matematik Öğretimi
– Sınıf Öğretmenliğinde Fen ve Teknoloji Öğretimi
– Sınıf Öğretmenliğinde Sanat Eğitimi
– Sınıf Öğretmenliğinde Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
– Sınıf Öğretmenliğinde Çevre Eğitimi
– Sınıf Öğretmenliğinde Demokrasi Eğitimi
– Sınıf Öğretmenliğinde Program Geliştirme
– Sınıf Öğretmenliğinde Sınıf Yönetimi Uygulamaları
– Sınıf Öğretmenliğinde Ölçme ve Değerlendirme
– Sınıf Öğretmenliğinde Rehberlik
– Sınıf Öğretmenliğinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
– Sınıf Öğretmenliğinde Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi
– Sınıf Öğretmenliğinde Drama
– Sınıf Öğretmenliğinde Ders Kitapları ve Diğer Materyaller
– Sınıf Öğretmenliğinde Lisansüstü Eğitim
– Sınıf Öğretmeni Yetiştirme ve İstihdam
– Sınıf Öğretmenliği Eğitiminde Özel Sektörün Yeri
– Sınıf Öğretmenliği Eğitiminin Geleceği

TAKVİM

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi 15 Şubat 2011
Kabul Edilen Bildirilerin Katılımcılara Duyurulması 07 Mart 2011
Katılım Ücretinin Son Yatırılma Tarihi 04 Nisan 2011
Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 04 Nisan 2011
Sempozyum Programının Açıklanması 20 Nisan 2011
Sempozyumun Düzenlenmesi 05-07 Mayıs 2011

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu