10. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

Değerli Hocam,

Bilimsel çalışmalarda kalite ve güvenilirliğin artırılması gerçeğinden yola çıkarak, Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji alanındaki güncel bilgilerin ülkemiz araştırmacıları arasında paylaşımı, ülkemize ve bilim dünyasına ciddi katkılar sağlayacaktır.

Bu nedenle bilim insanlarının 10. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi (www.biyoloji.gen.tr) nedeniyle ONLİNE olarak buluşmasını oldukça önemsemekteyiz.

Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji bilimleri; Biyoloji başta olmak üzere, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Kimya, Orman ve Ziraat gibi multidisipliner alanların bir arada ve işbirliği içinde çalışmasını gerektirmektedir.

Düzenlenen kongre oturumlarında multidisipliner çalışmalarla katılım bilim dünyasının zenginleşmesine sebep olacaktır.

Bütün pozitif enerjimiz ve heyecanımızla ülkemizde Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Bilimlerin parlak geleceği ve evrensel bilime katkı sağlamak için, sizlerin de desteğiyle bilimsel, paylaşımcı ve katılımcı bir kongre düzenlemeyi hedefliyoruz.

Bu amaçla sizleri 17-19 Aralık 2021 tarihlerinde ONLİNE olarak düzenleyeceğimiz kongreye davet etmekten onur duyduğumuzu bildirir, saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Muhammed ASIM
Kongre Başkanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Tarım ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Furkan AYAZ
Düzenleme Kurulu Başkanı
Mersin Üniversitesi Fen Fakültesi
Biyoteknoloji Bölümü

Kongre Konuları

– Bakteriyoloji
– Bitki Biyoteknolojisi
– Bitki Moleküler Biyolojisi ve Genetiği
– Hayvan Biyoteknolojisi
– Biyoanaliz
– Biyoinformatik/Sistem Biyolojisi
– Biyokimya
– Biyokimya ve Genomik
– Biyolojik Modelleme
– Biyolojik Veri Tabanları
– Biyomalzeme
– Biyomoleküller
– Biyomühendislik
– Biyoreaktör
– Biyosensör
– Çevre Biyoteknolojisi
– Endüstriyel Biyoteknoloji
– Enzimoloji
– Genetik Hastalıklar
– Genetik Mühendisliği
– Genomiks
– Gıda Biyoteknolojisi
– Hayvan Moleküler Biyolojisi ve Genetiği
– İmmünoloji
– Kanser Moleküler Biyolojisi
– Metabolomik
– Mikrobiyal Genetik
– Modelleme
– Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Eğitimi
– Moleküler Biyoloji ve Genetik
– Moleküler Mikrobiyoloji
– Moleküler Tanı
– Nanobiyoteknoloji
– Nanoteknoloji
– Omik Bilimleri
– Populasyon Genetiği
– Proteomiks
– Sitogenetik
– Tarımsal Biyoteknoloji
– Tıbbi Biyoloji
– Tıbbi Biyoteknoloji

Online Bildiri Gönderimi