10. Ulusal Hidroloji Kongresi

10. Ulusal Hidroloji Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBS&UZAL) ev sahipliğinde 09-12 Ekim 2019 tarihleri arasında Muğla’da gerçekleştirilecektir.

Hidrolojiye gönül ve emek veren tüm kesimleri buluşturarak, geleneksel ve yenilikçi teknoloji ve uygulamaların paylaşılacağı, yeni fikir ve projelerin geliştirileceği, katılımcılar arasındaki iletişim ve işbirliğini güçlendirecek bir platform oluşturmayı planlamaktayız.

Bu kapsamda 10. Ulusal Hidroloji Kongresi’nde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyar, değerli katılımlarınızı bekleriz.

Karbon ve diğer gaz salınımlarının artması, meteorolojik ekstremlerin ve insan nüfüsunun çoğalması ve nihayetinde iklimsel ve mevsimsel değişimler, küresel ölçekte ekolojik dengenin bozulmasına yol açarak, dünyadaki su kaynaklarının azalmasına, kirlenmesine ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılamamasına yol açmaktadır. Suyun sürdürülebilir bir biçimde kullanılması ve yönetilebilmesi; ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel bileşenlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi ile olanaklıdır. Yaşamın en önemli öğesi olan suyun nitelik ve niceliğinin doğru bir şekilde tesbit edilememesi, sürdürülebilir yönetimini sekteye uğratarak sosyal açıdan büyük toplumsal ve ekolojik sorunları da beraberinde getirmektedir.

Hidroloji bilimi, suyun oluşumunu, dolaşımını, dağılımını, devinimini, zamansal ve alansal değişimini, çevre ve insanlarla ilişkisini ortaya koyan bir bilim dalıdır. Mevcut su kaynaklarımızın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi, ancak hidrolojik çalışmaların ve bu çalışmalar sonucu yapılacak analiz ve değerlendirmelerin doğru, tutarlı ve gerçekci bir biçimde yürütülebilmesi ile mümkündür. Hidrolojik gözlemler, modeller ve analizler; su kaynaklarından etkin bir biçimde faydalanabilmek ve suyun zararlarından kaçınabilmek amacı ile yapılan çalışmaların (planlama, proje, inşaat, işletme, bakım ve onarım vb) ana unsurlarıdır. Bununla beraber sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin de temel taşını oluşturmaktadır. Gelişen ve ilerleyen teknolojiye bağlı olarak hidroloji biliminin de gün geçtikçe gelişerek ilerlemesi, söz konusu unsurlara ilişkin çalışma ve değerlendirmelerin daha tutarlı ve gerçeğe yakın bir biçimde yürütülmesine olanak sağlamaktadır. Alansal veri temini, işleme, saklama ve sunma kapasitesi ve hızındaki artışa paralel olarak, yapay zeka teknikleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama gibi teknolojilerin hidrolojide yaygın bir şekilde kullanılmasıyla zamansal ve alansal çözünürlüğü yüksek tahminlere ulaşılması da mümkün olmaktadır.

2025’lere uzanırken dünya nüfusunun 8 milyar kişi, ülkemiz nüfusunun ise 85 milyon kişinin üzerine çıkacağı düşünüldüğünde, artan ekolojik baskıya ilave söz konusu nüfus artışının ekolojik denge üzerinde yaratacağı yeni sorunlar, kalkınma çabasında olan ülkemiz için sürdürülebilir entegre bir su kaynakları yönetimi önünde aşılması gereken yeni zorlukları da beraberinde getirecektir. Bu sorunların çözümü ancak Bakanlıklar, Belediyeler, Su ve Kanalizasyon İdareleri, Üniversiteler ve ilgili diğer kurum kuruluşların yanında toplumun tüm kesimlerini içeren entegre bir bakış açısıyla mümkün olacaktır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBS&UZAL) tarafından düzenlenen 10. Ulusal Hidroloji Kongresinin, hidrolojiye gönül ve emek veren tüm kesimleri buluşturarak, geleneksel ve yenilikçi teknoloji ve uygulamaların paylaşılacağı, yeni fikir ve projelerin geliştirileceği, katılımcılar arasındaki iletişim ve işbirliğinin güçleneceği bir platform olmasını umuyoruz.

En fazla yağış alan illerimizin başında bulunan, açık ve kapalı havzaları, yer üstü ve yeraltı su kaynakları, serin yaylaları, karlı dağları, yeşil ormanları ve eşsiz denizi ile hidrolojik zenginlikleri doğasında barındıran Muğla ilimizde Hidroloji Kongresine evsahipliği yapmaktan ve sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Ceyhun ÖZÇELİK, Doç. Dr.

KONGRE KONULARI

Hidrolojik Ölçümler ve Veri Analizleri

Hidrolojik Süreçler

Hidrolojik Modellemeler

Hidrolojide İstatistik Yöntemler

Hidrolojide Yapay Zeka Modelleri ve Uygulamaları

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Tabanlı Hidrolojik Modeller

Tarımsal Hidroloji

Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi

Kar Hidrolojisi

Yeraltı Suyu Hidrolojisi ve Hidrojeoloji

Havza Akım ve Kirlilik Taşınım Modelleri

Katı Madde Modelleri

İklim Değişikliği ve Hidrolojik Etkileri

Havza Yönetimi

Tarihi Su Yapıları ve Tarihsel Hidroloji

KONGRE TAKVİMİ
Özet Gönderim ve Erken Kayıt Ücreti Son Ödeme Tarihi 15 Ocak 2019
Özet Kabul Tarihi 30 Ocak 2019
Tam Metin Gönderimi Son Tarih 15 Nisan 2019
Hakem Değerlendirmelerinin Tamamlanması 1 Haziran 2019
Kabul Edilen Bildirilerin Düzeltilerek Gönderilmesi 15 Temmuz 2019
Kayıt Ücretinin Yatırılması için Son Tarih 15 Eylül 2019
Kongre Tarihi 9 – 12 Eylül 2019
Gezi 12 Eylül 2019