10. ULUSAL AFINITE TEKNIKLERI KONGRESI

Kongre 26 – 28 Mayıs 2016

KONULAR
Biyomoleküllerin Non-Kovalent Etkileşimleri
Protein-Protein, Protein-Metal, Protein-Boya
DNA-Protein, DNA –Metal, Protein-Polimer Etkileşimleri
Moleküler Baskılanmış Polimerler ve Uygulama Alanları
Monolitler ve Uygulamaları
Moleküler Tanıma ve Biyomoleküllerin Seçici Etkileşimleri
Biyoayırma Yöntemleri
Biyosensörler
Proteinlerin ve Polinükleotidlerin Saflaştırılması
Tanısal Kitler
Biyokromatografi
Plazmid ve Genomik DNA Saflaştırılması
Kapiler ve İki-Boyutlu (2-D) Jel Elektroforez
Enzim Saflaştırılması
Nanobiyoteknoloji Amaçlı Polimer Tasarımı
Hücre Membran Proteinleri ve Rekombinant Proteinlerin Saflaştırılması
Afinite Kavramı ve İmmünoafinite
Biyouyumlu Polimer Tasarımı ve Klinik Uygulamaları
Proteomikler