10. Salih Zeki Matematik Araştırma Projeleri Yarışması

Özel Darüşşafaka Lisesi Müdürlüğü, Türkiye geneli resmi/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik “10. Salih Zeki Matematik Araştırma Projeleri Yarışması” düzenlemektedir.

ÖZEL DARÜŞŞAFAKA LİSESİ
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı
LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI
10. “SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI”

GENEL BİLGİLER
KAPSAM ve AMAÇ: Ortaöğretim öğrencilerinin matematik alanında yaratıcı yönlerinin ortaya çıkmasına destek olmak, onları bilimsel araştırma yapmaya özendirmek ve bu alanda öğrencilerin birbirleri ile iletişim ve paylaşımda bulunmalarını sağlamak amacıyla, 1882’de Darüşşafaka Lisesi’ni birincilikle bitiren ünlü matematikçimiz Salih Zeki adına Türkiye genelinde ortaöğretim öğrencileri arasında yapılan “Salih Zeki Matematik Araştırma Projeleri Yarışması” nın bu yıl onuncusu düzenlenecektir.

KATILIM KOŞULLARI:
1. Yarışmaya 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında ortaöğrenimini sürdürmekte olan öğrenciler katılabilirler.
2. Matematik projeleri bilimsel araştırma ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olmalı ve özgün katkılar içermelidir.
3. Matematik projeleri ekteki proje rehberine göre hazırlanacaktır.
4. Matematik projeleri 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde hazırlanmış olmalıdır.
5. Yarışmaya bir öğrenci yalnız 1 proje ile katılabilir.
6. Aynı okuldan en çok 3 proje katılabilir.
7. Her proje en çok iki öğrenci ve bir danışman öğretmen ile hazırlanabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
8. Bir öğretmen birden fazla projede danışmanlık yapabilir.
9. Ön elemeyi geçmeyi başarmış ve final sergisine davet edilen yarışmacı öğrenciler ve danışman öğretmenler İstanbul’a ulaşım ve İstanbul’da konaklama masraflarını kendileri karşılayacaktır.
10. Yarışmacı öğrenciler ve rehber öğretmenlere final sergisi süresince öğle yemekleri ve ara ikramlar okulumuz tarafından sağlanacaktır.
11. Katılım formunda doldurulan tüm bilgilerin 18 yaşını doldurmuş kişiler için kendi açık rızasıyla, doldurmamış olanların ise velisinin açık rızasıyla verildiği kabul edilecektir.

KATILIM ŞEKLİ:
1. Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın www.darussafaka.k12.tr adresli web sayfasındaki 10. Salih Zeki Araştırma Projeleri Yarışması’na ait Katılım Formu doldurulup, formdaki ilgili kısımlara Proje Özeti Word dosyası ve Proje Raporu PDF dosyası olarak eklenecektir.
2. Yarışmaya başvuran öğrencilerin (18 yaşını doldurmamış ise velisinin) kendi adları ve soyadlarıyla kaydedilmelidir. (Soyadı büyük harf kullanılarak yazılmalıdır.)

DEĞERLENDİRME:
1. Projeler, üniversitelerin matematik bölümü öğretim üyeleri ile oluşturulacak seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve ön elemeden geçirilecektir.
2. Ön elemeyi geçen proje sahipleri, projelerini sergilemek üzere okulumuza davet edilecektir.
3. Üç gün sürecek sergi ve projelerin sunulması sonucunda seçici kurul tarafından dereceye giren projeler belirlenecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
1. www.darussafaka.k12.tr adresli web sayfasındaki 1O. Salih Zeki Araştırma Projeleri Yarışması’na ait Katılım Formunun doldurulması, Proje Özeti (Word dosyası) ve Proje Raporunun (PDF dosyası) birer kopyasının kaydedilmesi için son tarih 29 Mart 2019 ‘dur.
2. 29 Mart 2019 Cuma günü saat 17:00’de başvuru sistemi kapatılacaktır.
3. Ön elemeyi geçen matematik projelerinin www.darussafaka.k12.tr adresli web sayfası üzerinden okullara duyurulmasının tarihi 30 Nisan 2019’dur.
4. Projelerin kurumumuzda sergilenme tarihi 21-22-23 Mayıs 2019’dur.
5. Yarışma sonuçları 23 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak olan törende açıklanacak ve ödüller sahiplerine verilecektir.

ÖDÜLLER:
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: 2.250TL,
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: 1.500 TL,
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: 1.200 TL,
“GENÇ SALİH ZEKİ” JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: 2.250 TL (Jüri, uygun gördüğü çok başarılı bir projeye bu ödülü verebilir)
TEŞVİK ÖDÜLÜ: 750 TL
Para ödülleri, projeyi hazırlayan kişi sayısından bağımsız olarak proje başına verilecektir.
İletişim için Tel: 0212 286 22 00/ 2142 (Darüşşafaka Eğitim Kurumlan Matematik Bölümü)

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ
MATEMATİK ARAŞTIRMASI NASIL YAPILMALI?
Matematik araştırması yaparken öncelikle bir problem bulunmalıdır. Bulunan problemin neden ilginç olduğuna ilişkin verilerin olması, bu verilerin araştırmayı vapan öğrenciler tarafından iyi kavranmış olması projeyi anlamlı kılacaktır. Matematik projesi bir problemi çözemese de o probleme odaklanmalı, problemin anlaşılmasına veya çözülmesine yönelik yöntemler, en azından hesaplar sunabilmelidir. Yeni yöntem sunabilmek bir projeyi standartların oldukça ötesine taşıyacaktır, ancak var olan bir yöntemin probleme uygulanması ve yeni bir hesap yapılması da projeyi derinleştirecektir. Özellikle, bambaşka bir amaç için üretilmiş bir yöntemin eldeki somut problem ile ilgili bir hesapta kullanılması fikri ve bu tür hesapların yapılması projeyi iyileştirecektir.
Sürecin başında problemin tamamına ilişkin bir şeyler söylemek genelde zordur. Bunun yerine problemi durumlara ayırmak ve bu durumların birinde veya birkaçında problemi çözmeye çalışmak, hesaplar yapmak ilk uygulanması gereken stratejidir. Örneğin, herhangi bir üçgen için ortaya atılan bir iddianın öncelikle ikizkenar veya eşkenar üçgenlerde kanıtlanmasına çalışılması öğretici olabilir.

Belirli sayıda örnek yapılıp, bu örneklerden bir genellemeye varıldığında, bu genellemenin kanıtlanması ihmal edilmemelidir. Örnekleriniz ne kadar çok olsa da iddianızı matematiksel olarak kanıtlamadığınız müddetçe, bu örnekler ortaya atılan iddiaya destek olmaktan öteye gitmez.

Bilinen bir matematiksel gerçeği başka bir yöntemle kanıtlamak veya çözümü bilinen bir problemi yeni bir yöntemle çözmek her zaman ilginç değildir. Yeni kanıt veya çözüm daha basit ve daha kolay anlaşılır olmalıdır. Çok karmaşık yöntemler kullanarak elde ettiğiniz bir sonuç, bilinen basit bir matematiksel gerçekten kolaylıkla çıkarılabiliyor ise kullandığınız karmaşık yöntemler ve teorinin bir anlamı olmayacaktır.

Projeniz birden fazla küçük probleme çözüm sunan bir çalışma ise, ancak bütün bu problemlere yönelik ortak bir çözüm yöntemi öneriyorsa anlamlı olacaktır.

Projede neyi ne kadar yaptığınızı açıkça ifade etmek, yaptığınızdan daha fazlasının doğruluğunu iddia etmemek önemlidir. Problem ile ilgili çözülememiş, ama üzerinde uğraşılmış noktalar da projenin bir parçası olarak değerlendirilebilir.

Probleme ilişkin literatür eksiksiz sunulmalıdır. Neyin literatürde olduğu, hangi katkının projeyi yapan öğrenciler tarafından yapıldığı açık bir biçimde ifade edilmelidir.

Matematik Projelerinin hazırlanabileceği bazı konu başlıkları:
1. Sayılar Teorisi: asal sayılar ve özellikleri, bölünebilme, modüler aritmetik, kriptoloji
2. Fonksiyon Teorisi
3. Geometri ve Trigonometri: Doğru, Üçgen, Dörtgen, Çember ve aralarındaki geometrik bağıntılar, Düzlem ve Uzay geometrisi, Altın oran, Fraktallar
4. Eşitsizlikler,
5. Matematiksel modelleme ve matematiğin gerçek yaşamdaki uygulamaları, değişim oranlan, matematiksel tıp, matematiksel biyoloji, finans matematiği
6. Olasılık ve kombinatorik, saymanın temel prensibi, çizge kuramı, Pascal Üçgeni

PROJE RAPORU
Hazırlayacağınız matematik proje raporu aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır:

1. Projenin Adı
Projenin adı projeniz hakkında fikir verir nitelikte olmalıdır.

2. Giriş ve Projenin Amacı
Giriş bölümünde seçtiğiniz konuyu veya problemi tanıtabilir, konunuzu seçerken sizi nelerin motive ettiğini açıklayabilir ve projeniz ile varmak istediğiniz hedefi özetleyebilirsiniz.

3. Ana Bölüm
Projenizin tüm gelişimi bu bölümde yer almalıdır. Yazdıklarınızın matematiksel olarak tutarlı ve kolay takip edilir olmasına dikkat ediniz.

4. Sonuçlar ve Tartışma
Bu bölümde proje çalışmanız ile vardığınız sonuçları özetlemeli, hedefledikleriniz ile sonuçları karşılaştırmalısınız. Son olarak, eksik kalan noktalara dikkat çekebilir veya bir başka araştırmanın konusu olabilecek yeni sorular ortaya atabilirsiniz.

5. Yararlanılan Kaynaklar
Her bilimsel çalışmada olduğu gibi bu bölümde projenizi hazırlarken kullandığınız kaynakları eksiksiz olarak belirtmelisiniz.

PROJE ÖZETİ
Proje özetinizi projeniz hakkında doğru bir fikir verecek şekilde hazırlamalısınız. Proje özeti 250 kelimeyi aşmamalıdır. Proje Raporu ve Proje Özeti -Calibri- yazı tipiyle -11 punto-1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

SERGİ
Matematik projeleri, üniversitelerin matematik bölümü öğretim üyeleri ile oluşturulacak seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve ön elemeden geçirilecektir. Ön elemeyi geçen projeler sergilenmek üzere okulumuza davet edilecektir. Üç gün sürecek sergi ve projelerin sunulması sonucunda seçici kurul tarafından dereceye giren projeler belirlenecektir.

Sergilenmeye değer bulunan projeler için okulumuzda 130cmX180cm boyutunda panolar ayrılacaktır. Öğrencilerin sergi sırasında proje raporunu da yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Sunum aşamasında ihtiyaç duyulan teknik destek verilecek olup yarışmacılar gerekli sunum gereçlerini beraberinde getireceklerdir.