10. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi

10. ULUSAL OKULÖNCESİ ÖĞRENCİ KONGRESİ

“Demokratik Toplum ve Eğitim İçin Çocuk Haklarına Duyarlı Öğretmen Olma”

6 – 7 – 8 Mayıs 2015 Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon

Bu kongre ile öğrenciler, okul öncesi eğitimi ve çocuk hakları konularına ilişkin araştırma, proje,poster ve benzeri çalışmalarını sunabilme olanağı bulacaktır. Aynı zamanda öğrenciler, kongre sürecinde gerçekleşecek olan, panellerde güncel bilgilerden haberdar olarak, farklı fikirleri tartışabilme ve değişik illerden gelen katılımcılarla kültürel etkileşimde bulunma imkanı yakalayacaktır.

Önemli Tarihler
Bildiri özetlerini göndermek için son tarih: 13 Mart 2015

Bildiri sonuçları ilan tarihi : 01 Nisan 2015

Erken Kayıt tarihi : 13-25 Nisan 2015

Tam metin gönderilmesi için son tarih : 26 Nisan 2015