10. Matematik Sempozyumu 2011

Sempozyumumuzda matematik eğitimi ve matematiğin bilim, sanat ve gerçek yaşam uygulamalarını içeren çalışmalara yer verilecektir. Bu bağlamda önerilen bildirilerin;
1) Matematik eğitimi kapsamında tüm eğitim düzeylerinde (okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim) matematik eğitiminin; Araştırma, Kuram, Teknoloji, Politikalar, Sorunlar, Yenilikler, Uygulamalar, Yeterlikler.
Konularında bildirilere yer verilecektir. Sempozyuma önemli sayıda öğretmen ve öğrenci de katılmaktadır. Bu nedenle sınıf içi uygulamaları ön plana çıkaran konulara da yer verilmesi planlanmaktadır.
2) Matematiğin çeşitli dallarında; Analiz, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri ve Topoloji, Uygulamalı Matematik.
Ana dalları ve her ana dalın alt dallarındaki konularda bildirilere yer verilecektir.
Sunuma kabul edilen bildiriler hakem heyeti süzgecinden geçirilerek yeni yayına başlayacak olan Matematikçiler Derneği Hakemli dergisinde yayınlanacaktır. Bildiriler “Matematik” ve “Matematik Eğitimi” olarak iki bölümde yayınlanacaktır. Sempozyum dili Türkçedir. Sunu Türleri Fikir ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak amacıyla, 10. Matematik Sempozyumunda bildiri, poster ve atölye çalışması gibi değişik sunu türlerinin yer alması planlanmaktadır. Bildiri : Bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarını, düşünce veya deneyimlerini aktaran sunu. Yaklaşık 20 dakika sunuya, 10 dakika tartışmaya ayrılacak olup bir başkan tarafından yönetilen bir oturumda 4-6 sunuş yapılacaktır. Poster : Bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarının, düşünce veya deneyimlerinin mümkünse fotoğraf, resim, grafik destekli olarak 70x100Cm ölçülerinde bir poster aracılığıyla aktarıldığı etkileşimli sunudur. Atölye Çalışması : Uygulama içeren çalışmaların sunulacağı veya beceri geliştirmeye yönelik grup etkinliklerinin yer alacağı oturumdur. Bir atölye oturumu 60 dakikadır. Diğer Etkinlikler Yarışmalar: Matematik ve Akıl Oyunları, Satranç,
Sergi: Eğitim kurumları tanıtımları, kitap tanıtımları, matematik eğitim materyalleri, matematik gösterilerinden oluşacaktır. Stant almak için Matematikçiler Derneği ‘ne başvurulmalıdır.
BAŞVURU
Tüm sunu türleri MS Word programı ile hazırlanarak Matematikçiler Derneği web sayfasında (www.matder.org.tr) bulunan başvuru formu aracılığıyla yollanmalıdır. Her sunuda, Özet Hazırlama Kurallarına uygun olarak hazırlanmış özet ile doldurulmuş bir Başvuru Formunun bulunması gereklidir. Aynı kişinin birden fazla sunu yapması durumunda, her sunu için yeni bir form doldurularak başvuru yapılmalıdır. Sunular Bilim Kurulu üyeleri tarafından incelenecek ve değerlendirilecektir. Kabul edilen sunular 22 Temmuz 2011 tarihinde Sempozyum Web sitesinde ilan edilecek, ayrıca sunu sahipleri e-posta ile bilgilendirileceklerdir. Sunuların tam metinlerinin son gönderilme tarihi 5 Ağustos 2011 dir. Program ve özetler kitabı Eylül 2011 ayının ilk haftasında baskıya girecektir. Bilim Kurulunun kabul ettiği bir sununun programa alınabilmesi için kayıt ücretinin 16 Ağustos 2011 tarihine kadar yatırılmış olması gerekmektedir. Birden çok kişinin yaptığı ortak sunularda; sunu sahiplerinin sempozyuma katılmaları halinde, her birinin kayıt ücretini 16 Ağustos 2011 tarihe kadar ayrı ayrı yatırmış olması gerekir.
Suna sahipleri başvuru formunda unvan belirtmelidir. Başvuru için Matematikçiler Derneği Web sitesi: http://www.matder.org.tr kullanılmalıdır.
ÖZET HAZIRLAMA KURALLARI:
Tüm sunular için özet yazılması gereklidir. Özetlerde Sempozyum kurulları tarafından düzeltme yapılmayacaktır. Yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur. Özetlerin, aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak bir A4 sayfaya sığacak biçimde hazırlanması gereklidir.
1. Özetler, Windows için MS Word programı kullanılarak hazırlanmalıdır. Program; yazı karakteri Arial, satır aralığı 1,5 satır, sayfa boyutu A4 ve kenar boşlukları tüm kenarlar için 2,5 cm olacak biçimde ayarlanmalıdır.
2. Konu başlığı büyük harflerle, 12 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Konu başlığından sonra boş bir satır bırakılmalıdır.
3. Yazar(lar)ın Adı SOYADI 10 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Sunuş yapacak yazarın adının altı çizilmeli, akademik ünvanlar yazılmamalıdır. Yazar ad(lar)ından sonra boş bir satır bırakılmalıdır.
4. Kurum ad(lar)ı 10 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Çok yazarlı özetlerde, yazarların farklı kurumlarda veya aynı kurumun farklı birimlerinde görev yapmaları durumunda, kurum adları numaralandırılarak alt alta yazılmalıdır. Kurum numaraları yazarların soyadlarında üst im olarak yer almalıdır. Kurum bir üniversite olduğunda, üniversite, fakülte ve bölüm adları belirtilmelidir.
5. Özet metni 10 punto ile sola dayalı olarak yazılmalı, paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır.
6. Özet örnek şablon aşağıda verilmiştir.
Adı SOYADI, Adı2 SOYADI2 … Üniversitesi, … Fakültesi, … Bölümü Özetler, Windows için MS Word programı kullanarak hazırlanmalıdır. Program; yazı karakteri Arial, satır aralığı 1,5 satır, sayfa boyutu A4 ve kenar boĢlukları tüm kenarlar için 2,5 cm olacak biçimde ayarlanmalıdır. K onu baĢlığı büyük harflerle, 12 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Konu baĢlığından sonra boĢ bir satır bırakılmalıdır. Yazar(lar)ın Adı SOYADI 10 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. SunuĢ yapacak yazarın adının altı çizilmeli, akademik ünvanlar yazılmamalıdır. Yazar ad(lar)ından sonra boĢ bir satır bırakılmalıdır. Kurum ad(lar)ı 10 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Çok yazarlı özetlerde, yazarların farklı kurumlarda veya aynı kurumun farklı birimlerinde görev yapmaları durumunda, kurum adları numaralandırılarak alt alta yazılmalıdır. Kurum numaraları yazarların soyadlarında üst im olarak yer almalıdır. Kurum bir üniversite olduğunda, üniversite ve bölüm adları belirtilmelidir. Özet metni 10 punto ile sola dayalı olarak yazılmalı, paragraflar arasında boĢluk bırakılmamalıdır. Paragraflarda satır baĢları 1 cm girintili olmalıdır. Poster Hazırlama ve Sunma Kuralları: Poster sunuları için özet yazılması gerektiğinden yukarıdaki kurallar poster sunuları için de geçerlidir. Sempozyum sırasında sunulacak posterde ise aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir;
1. Her posterde konu başlığı, yazar ve kurum adları yer almalıdır.
2. Poster, en az 1 m uzaklıktan rahatlıkla okunabilir olmalıdır.
3. Salt düz metinden oluşan tasarımlardan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğunca madde imleri, tablolar ve grafik öğeler kullanmak yerinde olacaktır.
4. Her poster önceden belirlenen ve ilan edilen yere asılacaktır. En az bir yazarın programda belirtilen saatlerde posterinin başında bulunması gereklidir.

Sempozyum Kayıt Ücretleri:

Katılım ücreti (3 gün)

Günlük Kayıt

Katılımcılar*

 

120.- TL

 

45

 

Dinleyiciler

 

70.- TL

 

25

 

Öğrenci (Lisansüstü)

 

60.- TL

 

25

 

Matematikçiler Derneği

 

(20 TL indirimli)

 

(10 TL indirimli)

 

*Katılımcılar, sempozyumda sunulması kabul edilen herhangi bir sunuda adı bulunanlardır. Sempozyuma bizzat katılacak her katılımcının kayıt ücreti yatırması zorunludur. Birden fazla sunu ile katılanlar tek katılım ücreti ödeyeceklerdir. ** Eski üyeler için 2010-2011 yılları, yeni üyeler için 2011 yılı aidat borcu olmaması koşuluyla bu indirim geçerlidir. Kayıt Ücretinin İçerdiği Hizmetler : Bilimsel programlara katılım, Açılış kokteyli, Öğle yemekleri Oturumlar arası ikram, Yaka kartı, Kesin program, Sempozyum özet kitabı.
Ödeme Bilgileri: 1. Banka Havalesi: Kayıt ücreti aşağıdaki banka hesap numaralarına yatırılabilir. Havale yapılırken kimin adına ödeme yapıldığı açıklama olarak mutlaka belirtilmelidir. İş Bankası Ankara Yenişehir Şubesi (4218) : Hesap No: 3460709 Vakıfbank Ankara Çayyolu Şubesi : 00158008842678603 2. Kredi Kartı: Matematikçiler Derneği Web sayfasında bulunan mail-order formu indirilip doldurularak MATDER ‘e gönderilmesi sonucu ödeme yapılabilir. ÖNEMLİ NOT: Katılımcılar, sempozyumda sunulması kabul edilen herhangi bir sunuda adı bulunanlardır. Sempozyuma bizzat katılacak her katılımcının kayıt ücreti yatırması zorunludur. Birden fazla sunu ile katılanlar tek katılım ücreti ödeyeceklerdir. Dinleyicilerin ücretlerini Sempozyum sırasında bağış makbuzu karşılığı yatırmalarıyla mümkün olacaktır. Sempozyuma kayıt olmak için web sayfasındaki Kayıt Formu’nu doldurunuz.
ÖNEMLİ TARİHLER
08.Temmuz.2011 : Sunuların son gönderilme tarihi 22 Temmuz 2011 : Kabul edilen sunuların ilanı 05.Ağustos.2011 : Sunuların tam metninin son gönderme tarihi 16.Ağustos 2011 : Sunu sahiplerinin katılım ücreti son ödeme tarihi 21.Eylül 2011 : Açılış 23.Eylül 2011 : Kapanış
KONAKLAMA VE AKŞAM YEMEKLERİ
Uygun fiyatlı Üniversite Konuk Evinde veya Şile ‘deki otellerde Konaklama ve Akşam yemekleri web sayfasında ilan edilecektir.
GEZİLER
Perşembe, Cuma gün sonu saat 16.00-19.30 arası geziler düzenlenecektir. Cumartesi gün boyu gezi düzenlenecektir. Geziler web sayfasından duyurulacaktır.
İLETİŞİM
MATEMATİKÇİLER DERNEĞİ Adres : Dr.Mediha Eldem Sok. No: 56/12 Kızılay/ ANKARA Telefon/Belgeç : +90(312) 433 73 84
E-posta : [email protected], [email protected] IŞIK ÜNİVERSİTESİ Adres : Matematik Bölümü Şile Kampüsü / İSTANBUL Telefon : +90(216) 528 71 62
E-posta: [email protected], [email protected]