10. Çizgifilm Festivali, 1. Uluslararası Çizgi Film/ Animasyon Sempozyumu ve Sergisi

FESTİVAL, SEMPOZYUM VE SERGİNİN AMACI

Görsel İletişim, Çizgi Film ve Animasyon, Medya Sanatları ve Sinematik Sanatlar sektörü ve buna bağlı olarak bunun eğitimini veren kurumların önemi; sinema ile televizyon reklamcılığı ve eğitim gibi alanların talepleriyle birlikte teknolojinin de gelişmesi sayesinde giderek artmaktadır. Bu önemin gelecekte de giderek artacağı yönünde bir eğilimin olduğu gözlemlenmektedir. Bu yüzden Görsel İletişim, Çizgi Film ve Animasyon, Medya Sanatları ve Sinematik Sanatlar alanında eğitim almış bireylere olan gereksinim hem nitelik hem de sayısal olarak gün geçtikçe artmaktadır. Bu gerçekliğe paralel olarak çizgifilm yapımı, yapımların niteliği ve özgünlüğü de önem kazanmaktadır.

Bu alanda öğrenim gören öğrencilerin akademik ve sanatsal düzeyde dünyadaki gelişmeleri izleyebilmeleri için bilimsel ve sanatsal bir ortamın oluşturulması gerekmektedir. Bu konuda araştırma yapan ve deneyimlerini yazıya döken akademisyenlerin, araştırma ve deneyim sonuçlarını sözlü veya poster bildiri olarak paylaşmaları; öğrencilerin hazırladıkları çizgifilm/animasyon yapıtların akademik ve sektörün temsilcilerinin olduğu bir ortamda izlenmesi ve değerlendirilmesi, eğitim-öğretim açısından son derece etkili bir yöntem olacağı düşünülmektedir. Bu gerekçelerden hareketle genel anlamda görsel iletişim ve medya sanatlarının, özel anlamda ise çizgifilm/animasyon konusunun ele alındığı bir festival, sempozyum ve sergi gerçekleştirilmeyi düşünmekteyiz.

Bugüne kadar geleneksel ve ulusal olarak yaptığımız Çizgifilm/Animasyon Festivalimizin bu yıl 10’nu yapmayı planlıyoruz. Ayrıca sürdürülebirliğini sağladığımız festivalimizi bu yıl hem uluslararası mecraya taşımak hem de bilimsel toplantıların yapıldığı kapsamlı bir etkinliğe dönüştürmek amacıyla 4-6 Mayıs 2016 tarihleri arasında “1. Uluslararası Çizgifilm/Animasyon Sempozyumu ve Sergisi” başlığı altında yapılacak etkinliklerle zenginleştirmeyi hedefliyoruz.

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün düzenleyeceği festival, sempozyum ve serginin, dünyanın birçok ülkesi ile Türkiye’den bilim ve sanat (tasarım) insanın Kütahya’da ve doğal olarak üniversitemizde bulunmalarını sağlayacağı, hem fakültemiz hem de Türkiye’deki diğer fakültelerde öğrenim gören öğrenciler açısından olumlu yansımalarının beklendiği önemli bir platform olacağı kanaatini taşıyoruz.

ULUSLARARASI ÇİZGİFİLM/ANİMASYON SEMPOZYUMU KONU BAŞLIKLARI

Çizgifilm/Animasyon ve Görsel İletişimde Yeni Yaklaşımlar
Çizgifilm/Animasyon Teknolojisi ve Araçlar
Çizgifilm/Animasyon ve Görsel İletişimde Yeni Uygulamalar
Eğitim ve Reklam Mecrasında Görsel İletişim Tasarımı ve ÇizgifilmAnimasyon
Ticari Boyutuyla ÇizgifilmAnimasyon
Animasyon ve Dijital Sanat
Görüntüleme Bilimi
Medya Sanatları
Sinematik Sanatlar
ULUSLARARASI JÜRİLİ KARMA SERGİ DİSİPLİN ALANLARI

Çizgifilm/Animasyon
Karakter Tasarımı
İllüstrasyon
Karikatür
Kurgusal Mekan Tasarımı
Hareketli Görüntü Tasarımı
Dijital Sanat
Grafik Tasarım
Fotoğraf

http://www.dpugsfcizgifest.com/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.