1. Yunus Ensari Resim Yarışması

1. Yunus Ensari Resim Yarışması; genç sanatçılara destek olmak amacıyla Taurus AVM Yönetimi ve Platform A by Armoni Art Gallery işbirliğiyle düzenlenecektir. Bu yıl ilki gerçekleşecek ve geleneksel olarak her yıl devam edecek yarışmanın sonucunda verilecek başarı ödülleri ve sergilenmeye değer eserlerden oluşacak sergi ile genç sanatçıların çalışmaları desteklenecektir. Yapılan başvurular 6 kişiden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir. Ödül alan eserler ve sergilenmeye değer bulunan eserler; Platform A by Armoni Art Gallery’de Kasım-Aralık aylarında düzenlenecek olan sergiyle Ankaralı sanatseverlere sunulacaktır.
A – Katılım koşulları:
– Yarışma 18 – 40 yaş (Doğum tarihi: 24.10.1996 – 19.10.1973) arası Türkiye ve yurtdışında yaşayan tüm T.C. vatandaşlarının katılımına açıktır.
– Konu serbesttir.
– Yarışmaya katılan eserler daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış veya yarışma sergisinde sergilenmemiş olmalıdır.
– Her sanatçı yarışmaya en fazla 2 eser ile katılabilir.
– Yarışmaya tuval üzerine yağlıboya, akrilik ve karışık teknikle oluşturulan yapıtlar kabul edilir. (Kağıt üzerine çalışılmış veya cam ile çerçevelenmiş eserler yarışmaya kabul edilmez.)
– Yarışmaya katılan eserlerin kenar uzunlukları 70 cm’den küçük 180 cm’den büyük olmamalıdır.
– Eserler, imzalı ve sergilenmeye hazır bir şekilde (çerçevelenmiş veya kenarları çıtalanmış olarak) teslim edilecek veya gönderilecektir.
– Eserlerin arka yüzünde, yapıtın adı, boyutları, fiyatı, tekniği ve sanatçının adı-soyadı, adres, telefon bilgilerini belirten A4 boyutunda bir etiket bulunmalıdır.
– Katılımcılar Başvuru Formu’nu eksiksiz bir şekilde doldurmalıdır. Başvuru Formu’nun eki olarak başvuru sahibinin noter onaylı nüfus cüzdanı fotokopisinin gönderilmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki katılım koşullarını sağlayamayan başvurular seçici kurula girmeden reddedilecektir.

B – Seçici Kurul:
Yarışma jürisi 6 sanatçıdan oluşmaktadır.
– Prof. Dr. Fevzi Karakoç
– Prof. Dr. Tansel Türkdoğan
– Prof. Dr. Zafer Gençaydın
– Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen
– Doç. Dr. Sait Rüstem
– Yalçın Gökçebağ

C – Başvuru Tarihi ve Eserlerin Gönderimi:
– Yarışmaya başvuru, Platform A by Armoni Art Gallery’den veya www.yunusensariresimyarismasi.com’dan edinilecek başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurularak, Madde D’de içeriği belirtilmiş bir CD veya DVD ile birlikte aynı adrese gönderilerek veya teslim edilerek yapılır. (Başvuru formunun veya CD/DVD’nin eksik olması durumunda başvuru, seçici kurula girmeden reddedilecektir.)
– Yarışmaya katılacak olan eserler, 18 Ekim 2014 – 24 Ekim 2014 tarihleri arasında Taurus AVM Konya Yolu No: 190 1. Kat Balgat/Ankara adresine elden ya da kargo ile teslim edilecektir.
– Kargo ile gönderilen eserlerin tüm masraf ve sorumluluğu sanatçılarına aittir.
D – Yarışma Kataloğu:
Yarışma sonunda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserlerin yer aldığı bir katalog hazırlanacaktır. Bu katalog için katılımcıların aşağıda belirtilen maddelerdeki dokümanları eksiksiz bir şekilde kaydettikleri ve başvuru ile birlikte gönderdikleri CD veya DVD’den yararlanılacaktır.
a) Yarışmaya katıldığı eserlerin ve en az 5 farklı eserinin görseli. (300 dpi çözünürlükte.)
b) Portre fotoğrafı.
c) Özgeçmiş. (250 sözcüğü geçmeyecek şekilde.)
d) Sanat anlayışı. (250 sözcüğü geçmeyecek şekilde.)
Yukarıdaki belirtilen maddelerdeki bilgilerin ve belgelerin eksik olması durumunda başvuru seçici kurula girmeden reddedilecektir.

E – Değerlendirme:
– Başvurular 6 kişiden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek ve ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan eserler seçilecektir. Ödül alan eserler ve sergilenmeye değer bulunan eserler; Platform A by Armoni Art Gallery’de Kasım-Aralık ayları içerisinde düzenlenecek olan sergiyle Ankaralı sanatseverlere sunulacaktır.
– Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecektir. Ödüller düzenlenecek serginin açılış davetinde sanatçılara verilecektir.
– Yarışma sonuçları 11 Kasım 2014 ayında basın ve internet yoluyla duyurulacaktır.
F – Ödüller:
– Jüri değerlendirmesi sonucunda;
* Birinci seçilecek olan eser, Yunus Ensari Başarı Ödülü ve 10.000 TL,
* İkinci seçilecek eser 5.000 TL,
* Üçüncü seçilecek eser ise 3.000 TL para ödülüne hak kazanacaktır.

Sergilenmeye değer bulunan eserler sanatçıların isteği doğrultusunda düzenlenecek sergide satılabilecektir. (Satılan eserler, satın alanlara serginin sonunda teslim edilecektir.)
G- Telif Hakkı:
– Yarışma sonunda ödül alan eserler, bütün telif haklarıyla satın alınmış gibi işlem görerek Taurus AVM ve Platform A by Armoni Art Gallery’nin koleksiyonuna dahil edilir.
– Yarışma sonunda seçici kurul tarafından ödüllendirilen ve sergilenmeye değer görülen eserlerin afiş, broşür, katalog, kitap gibi tanıtım amaçlı kullanımı Taurus AVM yönetimine ve Platform A by Armoni Art Gallery’e aittir.
H – Yarışma Takvimi:
– Başvuru Tarihleri: 18 Ekim – 24 Ekim 2014 (saat 22.00’ye kadar).
– Kazanan eserlerin ve sergilenmeye değer görülen eserlerin açıklanması: 11 Kasım 2014
– Ödül Töreninin yapılması: Ödül töreni, düzenlenecek serginin açılış kokteylinde gerçekleştirilecektir.
– Sergi tarihi: Sergi Kasım-Aralık ayları içerisinde düzenlenecektir. Kesin sergi tarihi ilerleyen günlerde duyurulacaktır.

I – Diğer Hususlar:
– Yarışma sonucunda ödüllendirilmeyen ve sergilenmeyen eserler sonuçların açıklanmasından sonraki 30 gün içerisinde sahiplerine Platform A by Armoni Art Gallery’den teslim edilecek veya kargo yoluyla geri gönderilecektir. Bu eserlerin gönderilme masraf ve sorumlulukları sahiplerine aittir.
Yarışma sonuçlarının açıklanmasından sonraki 30 gün içerisinde teslim alınmayan veya kargo ile başvuru sahiplerine ulaştırılamayan eserlerden Taurus AVM yönetimi ve Platform A by Armoni Art Gallery sorumlu değildir.
– Ödül almayan ancak sergilenmeye değer bulunan eserler, sergileme süresinin bitiminden sonraki 30 gün içerisinde sahiplerine Platform A by Armoni Art Gallery’den teslim edilecek veya kargo yoluyla geri gönderilecektir. Bu eserlerin gönderilme masraf ve sorumlulukları sahiplerine aittir.
Sergileme süresinin bitiminden sonraki 30 gün içerisinde teslim alınmayan veya kargo ile başvuru sahiplerine ulaştırılamayan eserlerden Taurus AVM yönetimi ve Platform A by Armoni Art Gallery sorumlu değildir.
– Yarışmanın başvuru formunu dolduran ve yarışmaya katılan adaylar, yarışma ile ilgili koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Başvuru Formu