1. Uygulamalı Nitel Araştırma Çalıştayı

1. Uygulamalı Nitel Araştırma Çalıştayı

Amacı ve Önemi
Son yıllarda sosyal bilimlerin eğitim, psikoloji ve sosyoloji gibi çeşitli alanlarında ve özellikle sağlık ile ilgili yapılan araştırmalarda nitel araştırma yöntem ve tekniklerinin kullanımı artmıştır. Nitel araştırmacılardan, bu çalışmalarda, değerlendirmeden ziyade, daha derinlemesine anlamlar ortaya koymaları ve yeni fikirler üretmeleri beklenmektedir. Nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılan çalışmalar, nitel ve nicel araştırma yöntemleri arasındaki farklılıkların tekrar gündeme gelmesine neden olmuş, araştırma yöntemleri, teknikleri ve uygulama şekilleri, araştırmalarda etik ilkeler, geçerlik ve güvenirlik ölçütleri, araştırmanın ve araştırmacının nesnelliği ve öznelliği üzerine yapılan tartışmalara hız kazandırmıştır.

Bu tartışmalar da göstermektedir ki nitel araştırma sırasında kullanılan yöntem ve yaklaşımlara özen ve titizlik göstermek gerekmektedir. Bu çalıştayın amacı, nitel araştırma öğretimi ve uygulaması ile ilgilenen araştırmacılar, öğretim elemanları ve öğrencilere yardımcı olmaktır. Katılımcılar, kuramsal bilginin yanı sıra araştırma deneyimlerini ve problemlerini paylaşma, tartışma imkanı bulacaktır. Uygulamalı olması yönüyle, bu çalıştayın yapılacak nitel araştırmalara önemli katkılar sağlayacağına inanılmaktadır.

Tarih
13 Mayıs 2017 Cumartesi

Katılımcı Grubu
Nitel araştırma öğretimi ve uygulaması ile ilgilenen araştırmacılar, öğretim elemanları ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Katılımcı Sayısı
Maksimum 60 kişi

Katılım Ücreti
Öğretim Elemanları: 250 TL
Öğretim Elemanları (Boğaziçi Üniversitesi ve YÖÇAD Üyeleri): 200 TL
Doktora ve master öğrencileri:150 TL
Doktora ve master öğrencileri (Boğaziçi Üniversitesi ve YÖÇAD Üyeleri): 100 TL
* Çalıştay günü ödeme seçeneği bulunmamaktadır.

Hesap Bilgileri
Hesap Adı: Yükseköğretim Çalışmaları Derneği
Garanti Bankası Pendik Şubesi Şube Kodu: 137
Hesap No: 6293098
IBAN: TR92 0006 2000 1370 0006 2930 98

Son Başvuru Tarihi
6 Mayıs 2017

Katılım Sertifikası
Katılımcılara, Yükseköğretim Çalışmaları Derneği logolu katılım sertifikası verilecektir.

yocad.org.tr/uygulamali-nitel-arastirma-calistayi