1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı

Özet gönderimi için son tarih: 1 Temmuz 2015

Konferans dilleri: İngilizce ve Türkçe

Konferansta sunulmuş olanlar arasından seçilecek olan makaleler, aşağıdaki dergilerde yayınlanacaktır:

Eğitim ve Bilim Dergisi (SSCI) (Özel Sayı) (İngilizce)
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi (Türkçe)

1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC) 2015
Değişen Dünya ve Yükseköğretim : Kimlik, Politika ve Reform Modelleri

14-16 Ekim 2015

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

boğaziçi üniversitesi Ted Üniversitesi TEDMEM
1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC) 2015 sizi, “Değişen dünya ve yükseköğretim: Kimlik, politika ve reform modelleri” konferans teması hakkındaki en son çalışmalarınızı bizimle paylaşmaya davet ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi ve Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından hazırlanan konferans 14-16 Ekim 2015 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde yer alacaktır.

Bu konferansın temel amacı ortak çalışmalar için zemin yaratabilmek ve günümüz yükseköğretim dünyasında beliren yeni eğilimleri, araştırma sonuçlarını ve kavramsal bakış açılarını paylaşmak ve tartışmaktır.

Yükseköğretimin dünyada ve Türkiye’de yönelimi, rolü, organizasyonu ile birlikte her geçen gün değişen talepler, fırsatlar, beklentiler ve sorunlar bağlamında makro politikalar, modeller, reform hareketleri ve yöntem önerilerine odaklanacak bir konferans içeriği oluşturulması amaçlanmaktadır.

Tema
Dünyada yaşanan değişim süreçlerinin ortaya çıkardığı iletişim, demokrasi değerleri, özgürlükler, aidiyet, üretim-tüketim ilişkisi, problem çözme, kültürel ve toplumsal entegrasyonlar, erişim, eşitlik, rekabet etme, sürdürülebilirlik, insan hakları ve korunması, eğitim hakkı ve yasal düzenlemeler, toplumsal yaşamın ve bilimin değişim hızı ve dünya vatandaşlığı gibi kavramları toplumsal yaşama taşıyabilecek potansiyeli bulunan yükseköğretim alanı her geçen gün daha fazla ilgi çekmektedir.

Toplumsal değişim için üniversitelerin nasıl bir rol alacağı ve bu süreci nasıl yönetebilecekleri tartışmaları daha fazla ortak akıl kullanmayı gerektirmektedir.

Konu Başlıkları

Yükseköğretimde İdare ve Yönetim
Yükseköğretim Politikaları
Yükseköğretimde Kalite
Yükseköğretime Erişim ve Eşitlik
Yükseköğretim ve Hukuk
Yükseköğretimde Etik
Uzaktan Yükseköğretim
Yükseköğretimde Uluslararasılaşma
Yükseköğretimin Finansmanı
Yükseköğretim ve Toplumsal Değişim ve Gelişim
Yükseköğretim ve Ekonomik Kalkınma

İletişim
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü Ofis 312
34342 Bebek
İstanbul / TÜRKİYE
+90 212 359 46 13
[email protected]

http://www.ihec2015.com/tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.