1.Uluslararası Yerel Kalkınma ve Finansman Kongresi

YEKAF 2015 Uluslararası Yerel Kalkınma ve Finansman Kongresi, Türkiye’den Kocaeli Üniversitesi ve Yerel Kalkınma Derneği (YerKa) ev sahipliğinde Çek Cumhuriyeti’nden Ostrava Teknik Üniversitesi, Türkiye’den Batman Üniversitesi ve İtalya’dan Piedmont Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile ortaklaşa düzenlenmektedir. Kongre, İngiltere’den International Journal of Politics and Economics (IJOPEC) ve ABD’den Research in Political Economy tarafından desteklenmektedir. Kongre 15-18 Mart 2015 tarihleri arasında Antalya’da Limak Limra Hotel’de gerçekleştirilecektir.

YEKAF 2015 Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin yerel kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda, sürdürülebilir yerel kalkınma bilincinin oluşturulmasını, yerel kalkınma modellerinin geliştirilmesini, finansman yöntemlerinin tartışılmasını ve sürdürülebilir yerel kalkınma politikalarının kongre kapsamında geniş bir alanda ele alınmasını hedeflemektedir. Yerel kalkınma ile ilgili çalışan akademik kurumlar, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, belediyeler ve diğer ilgili birimlerin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir bir yerel kalkınma modeli oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla, önemli uluslararası örnek ve deneyimlerin yerel dinamiklerle ve bu alanda çalışanlarla paylaşımı amaçlanmaktadır.

Kongre bu amaçlara ulaşmak için üniversite ve araştırma kuruluşlarından bilim insanları ile belediyeler, il özel idareleri, kaymakamlıklar, kalkınma ajansları ve sivil toplum örgütleri gibi uygulamacıları bir araya getirmeyi, çözüm önerilerinin tartışıldığı bir ortak bilgi platformu oluşturmayı ve sonuçları kamuoyu ile paylaşmayı planlamaktadır. Bu çerçevede YEKAF 2015, bu çağrıda değinilmeyen Yerel Kalkınma ve Finansmanı ile ilgili tüm önerilere açıktır. Kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ile disiplinlerarası çalışmalara önem atfeder ve birbirini tamamlayan çalışmaların yayınlanmasında rol almak ister. Kongre dili Türkçe ve İngilizce’dir. 300 kelime uzunluğundaki bildiri özetlerinin ve oturum önerilerinin 1 Şubat 2015 tarihine kadar www.yerelkalkinma.org adresinden “Başvuru Formu” butonu altında yer alan sayfadan yapılması veya yekaf@yerelkalkinma.org adresine gönderilmesi rica olunur. Bildiri özetlerinde, çalışmanın başlığı, yazar(lar)ın tam adres(ler)i, çalışmanın amacı ve yöntemi, beklenen sonuçlar ve öneriler yer almalıdır. Konferans ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.yerelkalkinma.org adresinden ulaşılabilir.

Kongre tam metin bildirileri IJOPEC tarafından uluslararası editörlü bir kitap olarak yayınlanacaktır. Bildirilerin, aşağıdaki konularda olması beklenmekle birlikte, bunların dışındaki başvurular da değerlendirmeye alınacaktır:

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma
Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Mali İşler ve Kaynak Oluşturma
Ar-Ge Girişimcilik ve İnsan Kaynakları
Kırsal Kalkınmada Kadının Rolü
Yerel Yönetimlerde Hukuksal Altyapı
Yaşlılar, Yaşlı Psikolojisi, Sosyal Yaşam ve Yerel Yönetimler
Türkiye’de ve Dünya’da Yaşlılık Politikaları
Kırsal Kalkınmada Mentörlük
Kırsal Turizm ve Alternatif Kırsal Turizm Hizmetleri
Yerel Kalkınma ve Göç
Engellilerin Eğitim ve Kültür Hakkı
Beşeri Kalkınma ve Yerellik
Yerel Kalkınma ve Uluslararası Yabancı Yatırımlar
Yerel Kalkınma ve Emek Politikaları
Yerel Kalkınma Politikalarında Çocukların Yeri
Küreselleşme ve Yerel Kalkınma
İklim Değişikliği ve Yerel Kalkınma
Kalkınma Politikalarında Dönüşüm
Kalkınmanın Retoriği
Neoliberalizm ve Yerel Kalkınma
Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Kalkınma
Sanayi Politikaları ve Yerel Kalkınma
Yerel Kalkınmada Finansman Modelleri
Mikro Krediler ve Kalkınma
Yeşil Ekonomi
Ekomüzecilik
Eğitim ve Kalkınma
İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Kalkınma
Sendikal Örgütlenme ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi
Bilişim Sektörü ve Kalkınma
Afet Yönetimi ve Yerel Kalkınma
e-Devlet

Yer-Ka | Yerel Kalkınma Derneği

yekaf@yerelkalkinma.org
Telefon : (312) 472 4688
Faks : (312) 473 7533
Gsm : (555) 996 2113

Oguzlar Mah. İlhami Soysal Sok.
No: 20/10 Balgat, Ankara / Türkiye

Kocaeli Üniversitesi

siriner@kocaeli.edu.tr veya yekaf@yerelkalkinma.org
Telefon : (262) 303 1567
Faks : (262) 303 1503

Kocaeli Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Umuttepe Yerleşkesi
41380 Kocaeli / Türkiye