1.Uluslararası Türkiye’de Konuşulan Arapça Lehçeler ve Sözlü Edebiyatları Sempozyumu

Mardin Artuklu Üniversitesi
Yaşayan Diller Enstitüsü
I. ULUSLARARASI TÜRKİYE’DE KONUŞULAN ARAPÇA LEHÇELER VE SÖZLÜ EDEBİYATLARI SEMPOZYUMU
17-19 Mayıs 2013, Mardin/Türkiye

Sizleri Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü’nün Heidelberg ve Bergen Üniversiteleri’nin işbirliği ile organize ettiği Türkiye’de Konuşulan Arapça Lehçeler Ve Sözlü Edebiyatları Sempozyumu’na davet etmekten büyük onur ve mutluluk duymaktayız.

Dünya genelinde konuşulan 6 bine yakın dilin yarısına yakını yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kuşkusuz her dil ölümü önemli bir kültür ve değer kaybıdır. Türkiye’de konuşulan 15’in üzerinde dilden biri olan Arapça farklı lehçeleri ve ağızlarıyla değişik inanç ve kültüre sahip birçok topluluk tarafından konuşulmaktadır. Konu bakımından ilk defa düzenlenecek bu sempozyum, olası dil/lehçe ölümünün önüne geçilmesi ve bir değer olarak çok kültürlülüğün, çok dilliliğin korunması ve geliştirilmesi gayesini taşımaktadır. Bu yönüyle de çok kültürlü, çok dilli dokuya sahip Mardin, Hatay, Şanlıurfa, Siirt ve diğer illerde yaşayan Arapların kültür hayatına katkı sunması amaçlanmaktadır.

Sempozyumda Türkiye’de yaşayan Arapların sözlü edebiyatı, lehçeleri ve bu lehçelerin özellikleri, sözvarlığı, etimolojisi ve diğer dillerle etkileşimi, ikidillik-çokdillilik bağlamında dil durumları ve problemleri gibi dilbilim konuları ele alınacaktır. Ayrıca aynı konular, göç vb. nedenlerle yurtdışında örneğin Almanya’da yaşayan Türkiye’li Araplar bağlamında da ele alınabilir.

Bu tema çerçevesinde olan bildiriler değerlendirilecek ve bildirileri kabul edilenlerin seyahat ve konaklama giderleri karşılanacaktır.

Düzenleme Kurulu

SEMPOZYUM KOMİTESİ/SYMPOSIUM COMMITTEE

Onursal Başkan/ Honorary President:
Prof. Dr. Serdar Bedii Omay (Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü/ The President of the University of Mardin)

DÜZENLEME KURULU/ORGANIZATION COMMITTEE
Başkan/President:
Prof. Dr. Kadri Yıldırım, Mardin Artuklu University, Head of the Institute of Living Languages

Üyeler/Members:
• Prof. Dr. Brikha H. S. Nasoria, Mardin Artuklu University (Turkey)
• Prof. Dr. Shabo Talay, University of Bergen (Norway)
• Prof. Dr. Werner Arnold, Heidelberg University (Germany)
• Öğr. Gör. Ahmet Abdülhadioğlu, Mardin Artuklu University (Turkey)
• Arş. Gör. Mahmut Ağbaht, Ankara University (Turkey)

BİLİM KURULU/SCIENTIFIC ADVISORY COMMITTEE
• Prof.Dr. Otto Jastrow, Tallinn University (Estonia)
• Prof.Dr. Brikha H. S. Nasoria, Mardin Artuklu University (Turkey)
• Prof.Dr. Fâleh al-Ajmi, King Saud University (Saudi Arabia)
• Prof.Dr. Faruk Toprak, Ankara University (Turkey)
• Prof.Dr. George Grigore, Bucharest University (Romania)
• Prof.Dr. Gülsün Leyla Uzun, Ankara University (Turkey)
• Prof.Dr. Shabo Talay, University of Bergen (Norway)
• Prof.Dr. Stephan Procházka, University of Vienna (Austria)
• Prof.Dr. Ulrich Marzolph, Göttingen University (Germany)
• Prof.Dr. Werner Arnold, Heidelberg University (Germany)
• Doç.Dr. Muna Yüceol Özezen, Çukurova University (Turkey)

DANIŞMA KURULU/ADVISORY COMMITTEE
• Prof.Dr. Faruk Bozgöz, Dicle Universiy (Turkey)
• Prof.Dr. Fethi Hicazi, Azhar University (Egypt)
• Prof.Dr. Muhammed Hamase Abdullatif, Cairo University (Egypt)
• Prof.Dr. Muhammed et-Tavusi, Ain Shams University (Egypt)
• Prof.Dr. Muhammed Seyyid ed-Dod, Azhar University (Egypt)
• Yrd.Doç.Dr. Halid el-Meşhedani, Mardin Artuklu University (Turkey)
• Yrd.Doç.Dr. Kerim Faruk el-Huli,Mardin Artuklu University (Turkey)

YÜRÜTME KURULU/ EXECUTIVE COMMITTEE
• Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman Adak, Mardin Artuklu University (Turkey)
• Yrd.Doç.Dr. Hayrullah Acar, Mardin Artuklu University (Turkey)
• Yrd.Doç.Dr. Kutlu Akalın, Mardin Artuklu University (Turkey)
• Yrd.Doç.Dr. Mehmet Sait Toprak, Mardin Artuklu University (Turkey)
• Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ata Deniz, Mardin Artuklu University (Turkey)
• Yrd.Doç.Dr. Nesim Doru, Mardin Artuklu University (Turkey)
• Yrd.Doç.Dr. Tahirhan Aydın, Mardin Artuklu University (Turkey)

SEKRETERYA/SECRETARIAT
• Öğr. Gör. İbrahim Bingöl, Mardin Artuklu University (Turkey)
• Arş. Gör. Murat Küçük, Mardin Artuklu University (Turkey)
• Öğr. Gör. Sara İslan Fernandes, Mardin Artuklu University (Turkey)

Sempozyum Takvimi

Başvuru Tarihi: 04 Aralık 2012

Son Başvuru Tarihi: 15 Mart 2013

Değerlendirme Sonuçları: 25 Mart 2013

Metinlerin Teslimi için Son Tarih: 10 Mayıs 2013

Programın Yayınlanması: 13 Mayıs 2013

Sempozyum Tarihi: 17-18-19 Mayıs 2013

Konular

Türkiye’de konuşulan Arapça lehçeler bağlamında tüm Dilbilim konularını içermektedir. Aynı konular yurtdışında yaşayan Türkiye’li Araplar bağlamında da ele alınabilir:

– Sözlü Edebiyat
– Lehçebilim
– Sözvarlığı
– Etimoloji,
– Diğer dillerle etkileşim
– Çokdillilik
– Toplumdilbilim

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Adres:
Mardin Artuklu Üniversitesi Yenişehir Yerleşkesi, Diyarbakır Yolu
Yenişehir Mardin

Tel : +90 482 2134002 e-posta : turkeyarabic@gmail.com
Fax : +90 482 2134004 web :