1. Uluslararası Teknoloji Transfer Ofisleri Kongresi

1. Uluslararası Teknoloji Transfer Ofisleri Kongresi
Teknoloji Transferi; kamu, özel sektör, araştırma ve eğitim kuruluşları, sivil toplum örgütleri gibi paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve teçhizat akışı süreçlerini kapsamaktadır. Üniversitelerde Teknoloji Transferi ise, bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşme sürecini baştan sona kapsayan destek hizmetleri bütünü̈ olarak tanımlanabilir. En önemli ulusal kalkınma stratejilerinden biri olan teknoloji transferi, geleceğin bilgi temelli ekonomilerine yön verecek unsur olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde teknoloji transferi konusunda farkındalık yaratma çabaları, ekosistemin tüm paydaşlarının gayretleri ile geride bırakılmış, bu alanda artık akıllı uzmanlaşmanın gerekliliği konuşulmaya başlanmıştır. Gün geçtikçe daha çok araştırmacı ve uygulamacı tarafından ilgi gören teknoloji transferi; interdisipliner yapısı ve uluslararası düzeyde henüz gelişim aşamasında olan literatürü ile akademik çalışmalarla desteklenmeye son derece açık bir alandır.

Hem teknoloji transfer uzmanlarının akademik gelişimine, hem de bu alanda oluşmakta olan literatüre ulusal düzeyde bir katkı sağlamak amacıyla planlanan Türkiye’nin ilk Teknoloji Transfer Ofisleri Kongresi, 26 – 28 Eylül 2019’da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Şehir ve bölge çapında geliştirilen teknoloji transfer ekosisteminin güzel bir örneği olan kongre, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi başta olmak üzere, bölge üniversitelerinin değerli katkıları ve ÜSİMP’in alandaki büyük tecrübesi ışığında düzenlenmektedir. TTO uzmanlarının ve alanda faaliyet gösteren araştırmacıların bildirileri ile katılım sağlayacağı uluslararası kongrenin çıktıları, kongre bildiri kitapçığının yanı sıra, arzu eden katılımcıların tam metin bildirileri için yine ülkemizde bir ilk niteliğinde olan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından yayınlanan “Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”nde yayınlanacaktır.

Konu Başlıkları
TTO Politikaları
Yenilik Yönetimi ve İnovasyon Pazarlaması
Teknoloji Transfer Ofislerinde STK’ların ve Kamu Kuruluşlarının Rolü
Girişimcilik Ekosistemi
Sanayici Gözüyle TTO’lar
Yeni Nesil TTO Yaklaşımları ve Sürdürülebilirlik
AR-GE İnovasyon Desteklerinin Verimliliği
Ulusal ve Uluslararası Teknoloji Transfer Ağları
TTO’larda İnsan Kaynağı Yönetimi
FSMH Değerleme Yöntemleri ve Araştırma Çıktılarının Ticarileşmesi
TTO’ların Üniversite Yönetimine Etkileri ve Üniversitelerin İnovasyon Yönetimi
Öncelikli Alanlarda Stratejik Yönetim

Önemli Tarihler:
Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi: 15 Ağustos 2019
Genişletilmiş bildiri özetlerinin son gönderim tarihi: 29 Eylül 2019
Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi: 02 Eylül 2019
Son kayıt tarihi: 20 Eylül 2019 (Kongre esnasında kayıt alınmayacaktır).