1.Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi

1.Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi

Değerli Paydaşlarımız,

02-04 Kasım 2017 tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde organize edilmesi planlanan I. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tertip edilen ve eylül ayı içerisinde tarihi belirlenen III. Turizm Şûrası ile aynı tarihlere denk gelmesi sebebiyle 23-25 Kasım 2017 tarihlerine ertelenmiştir. Elimizde olmayan sebeplerden ötürü yapılan bu değişiklik için siz kıymetli katılımcılarımızın anlayışını bekler, saygılar sunarız.

Saygılarımızla,

1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi Düzenleme Kurulu

Kongre Konuları

Sürdürülebilir Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi
Sürdürülebilir Turizm Yaklaşımı Kavram ve Uygulamalar
Sürdürülebilir Turizm Göstergeleri
Sürdürülebilir Turizm Planlaması
Sürdürülebilir Turizm ve Ağırlama İşletmeleri
Sürdürülebilir Turizm ve Eğlence İşletmeleri
Sürdürülebilir Turizm ve Seyahat İşletmeleri
Sürdürülebilir Turizm ve Ulaştırma İşletmeleri
Sürdürülebilir Turizm ve İletişim
Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi
Sürdürülebilir Destinasyon Pazarlaması
Yeşil Pazarlama Yaklaşımı ve Turizm
Sürdürülebilir Turizmde Sertifikasyon Uygulamaları
Sürdürülebilir Tüketim
Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Doğal Mirasın Korunması
Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Biyoçeşitliliğinin Korunması
Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması
Mutfak Kültürünün Sürdürülebilirliği ve Yöresel Yiyecekler
Turizmde Yenilenebilir Enerji Kullanımı
Sürdürülebilir Kent Yönetimi Kapsamında Sakin Şehir (Cittaslow) Uygulaması
Sürdürülebilir Davranışlarının Yönetimi (Yeşil Liderlik, Yeşil Çalışan, Yeşil İnsan…)
Turizm İşletmelerinin Çevre Dostu Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Toplum Temelli Turizm (CBT)
Sürdürülebilir Turizm Çeşitleri
Sürdürülebilirlik İle İlgili Yatırım Projeleri
Korunan Alanların Sürdürülebilirliği
Sürdürülebilir Turizm İle İlgili Diğer Konular

Amaç
Son yüzyılda sanayileşme ve nüfus artışının etkisiyle hızla kirlenen ve doğal kaynakları tükenmeye başlayan dünyamız önemli bir ekolojik tehdit ile karşı karşıyadır. Tüm bu tehlikelere karşı dünyamızı korumak ve kaynakları sürdürülebilir bir anlayışla kullanmak, günümüzde insanlığın en önemli görevlerinden biri haline gelmiştir. Bu sürdürülebilir anlayışın, gerek profesyonel gerekse de turist olarak yaklaşık 1,5 milyar insanın içerisinde yer aldığı turizm olayının içerisinde de yaygınlaştırılmasını sağlamak son derece önemlidir. Bu noktadan hareketle, sürdürülebilir turizm anlayışının öneminin kavranmasını sağlamak, bu konuda yaşanan sorunları tespit etmek ve çözümler üretmek amacıyla 2-4 Kasım 2017 tarihlerinde Kastamonu’da “Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi”nin tertip edilmesine karar verilmiştir.

Tarihçe
Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresinin temelleri ilk olarak 14-16 Mayıs 2015 tarihleri arasında Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından Gümüşhane’de “Doğu Karadeniz Bölgesi, Sürdürülebilir Turizm Kongresi” ile atılmıştır. Bu kongrenin devamı olarak 28-30 Nisan 2016 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından “II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi” Adrasan/Antalya’da düzenlenmiştir. 2017 yılında ise Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi organizatörlüğünde kongre, “Uluslararası Sürdürülebilir Kongresi” olarak uluslararası boyuta taşınacaktır.